Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Pirgu mõisa peahoone
Mälestise registri number 15191
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 17.06.1998
Registreeritud 17.06.1998
Mälestise vana number k
Liigitus ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis mõisahoone (109000623)

Inspekteerimised(5)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 14.10.17

Inspektor: Raplamaa nõunik, Mikk Mutso

Märksõna(11)

Ehitised, Kompleksid, Mõisakompleks, Elamu, Peahoone, Ehitiste liigid, Elamu, Mõisaelamu, Peahoone, Ehitusperioodid, 1711-1840.

Mälestise tunnus


Piirkonna kõrgklassitsistliku härrastemaja näide, millel on restaureerimise käigus säilitatud algupärane välisilme ja arhitektuursed kujunduselemendid.

Sisestatud: 22.01.2009.

Mälestise kirjeldus


Klassitsistlik, suhteliselt väike 2-korruseline, kelpkatusega krohvitud hoone. Esifassaadi ilmestab laiale kiviterrassile toetuv sammasportikus. Peauks (hävinud) valmistatud Raikküla härrastemaja ukse eeskujul. Vaateplatvormina kavandatud portikuse kohal lõikab katusepinda veneetsia aknaga tambuuril kuppel. Kõrgklassitsistlike arhitektuuriprintsiipe rõhutavad kõrged 6-osalise raamijaotusega aknad, lihtsad profileeritud karniisid, tagafassaadil vabatrepp. Soklikorrus võlvitud. Põhikorruse ruumid harvaesinevalt pidulikud. Hoone parema tiiva võtab enda alla suur, varem petikniššide, neid raamivate korintose kapiteelidega sammaste, stukkrosetikeste jm. rikkalikult kaunistatud saal. Vähesed eluruumid on koondunud hoone vasakusse tiiba. (EA)

Sisestatud: 22.01.2009.

Mälestise ajalugu


Varasemad teated Pirgu (Pirk) mõisast pärinevad 1662. aastast, mil see eraldati Angerja mõisast. Tollal kuulus suhteliselt väike ja tagasihoidlik puidust hoonetega mõisakeskus Üxküllide aadliperekonnale Praegune häärber ehit. G. v. Stahli ajal pärast 1819.
Eesti Vabariigi ajal jaotati park kolme asundustalu vahel, peahoone ise jäi Madelene von Wetter-Rosenthalile. Maade võõrandmine ja järeltulijate puudumine said aga mõisale ja pargile saatuslikuks - mõisahoone hakkas lagunema, park võsastuma.
Pärast sõda mõis lagunes. 1984-87 restaureeriti peahoone Pirgu Arenduskeskuseks.

Sisestatud: 22.01.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Pirgu mõisa ansamblile on määratud ühine kinnismälestiste kaitsevöönd. Alus: kultuuriministri 28.03.2007 käskkiri nr 144 (RTL, 10.04.2007, 28, 516) "Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine".

Sisestatud: 19.04.2012.

Meedia


1. "Ma ei pea mõisaprouana näima, ma olen mõisaproua", artikkel, 20.08.95, Õhtuleht

Sisestatud: 22.01.2009.