Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Pirgu mõisa park
Mälestise registri number 15192
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 17.06.1998
Registreeritud 17.06.1998
Mälestise vana number k
Liigitus ehitismälestis

Inspekteerimised(5)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 21.10.17

Inspektor: Raplamaa nõunik, Mikk Mutso

Märksõna(9)

Ehitised, Kompleksid, Mõisakompleks, Maastikuobjekt, Ehitiste liigid, Maastikuobjekt, Park, Ehitusperioodid, 1711-1840.

Mälestise tunnus


Vabakujundusliku pargitüübi tüüpiline näide, mis on mõisaansambli oluline osa.

Sisestatud: 14.05.2003.

Mälestise kirjeldus


Vabakujundusliku keskmise suurusega pargi (6ha) peahoone ette jääb piklik üksikpuudega liigendatud esiväljak, taha aga pikk ja kitsas tagaväljak. Nii esi- kui tagaväljakul piirneb üks külg Atla jõega. Esiväljakule järgneb avar pargilagendik, mis lõpeb tihedama puistuga. Peahoone esisele pargiosale lisavad vaheldusrikkust jõesaar koos rotundiga ning mitmed huvitavad võõrpuuliigid. Peahoone tagafassaadilt avanevad kaunid vaated jõele ja üle jõe asuvale reljeefse astanguga Seli-Angerja servamoodustisele ning piki seda kulgevale maanteele. Org oli kujundatud üksikute puudega ja pea kilomeetri pikkuse vaatega Seli mõisa suunas. Peahoone taga asus ka väike paisjärv. Peahoone kõrvalt üle jõe võlvuv puusild viib endisesse barokkaeda, mida ilustasid kiviktaimla ja lillepeenrad. Pargi põhjaossa sissesõidutee äärde jääb tihe pargipuistu. Peahooneni viiva pargitee ääres asub varemeis hoone, ilmselt on tegu kunstlikult loodud varega. Mõisasüdamesse suunduvate teede ääri palistasid tihedad alleed, mis praeguseks on osaliselt hävinud ja muutunud katkendlikuks. Pargi lähedal üle tee asub väike tammik. Pargis moodustavad enamuse saared, tammed, vahtrad ja pärnad. Suur vaatamisväärsus on neljaharuline hall pähklipuu. Kõrguselt Eesti suurim (20,5m) ümbermõõt (3,6 m).

Sisestatud: 14.05.2003.

Mälestise ajalugu


Rajatud 19.s. I poolel peale härrastemaja valmimist.

Sisestatud: 14.05.2003.

Kaitsevööndi ulatus


Pirgu mõisa ansamblile on määratud ühine kinnismälestiste kaitsevöönd. Alus: kultuuriministri 28.03.2007 käskkiri nr 144 (RTL, 10.04.2007, 28, 516) "Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine".

Sisestatud: 19.04.2012.