Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Ikonostaas, I. Zarudnõi, 18. saj. I pool (puit, polükroomia)
Mälestise registri number 1526
Registreeritud Vallasmälestis
Arvel 20.06.1995
Registreeritud 22.09.1995
Mälestise vana number 279
Liigitus kunstimälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 27.05.11

Menetleja: TKVA peaspetsialist, Viive Leitsar

Märksõna(6)

Kunst, Materjal, Puit, Objekt, Sisustus, Kirikusisustus.

Mälestise tunnus


Muinsuskaitse alla võetud kui Issanda Muutmise kiriku algupärase sisustuse ainulaadne ja rahvusvaheliselt väärtuslik barokiaegne sakraalkunstiteos 18. sajandist

Sisestatud: 11.02.2012.

Mälestise kirjeldus


Suurejooneline, keskaegse kirikuhoone kahelöövilisusest tulenevalt erandliku kompositsiooniga ikonostaas – lõunapoolne ikonostaasiosa paikneb Issandamuutmise altari ees, põhjapoolne ikonostaasiosa pühade apostlite Peetruse ja Pauluse (Peeter-Pauli) altari ees; kõlaräästaga kantsel asetseb ikonostaasi keskteljel

Sisestatud: 11.02.2012.

Mälestise ajalugu


Muinsuskaitse all alates 1964 – vabariikliku tähtsusega kunstimälestis nr. 42, aastast 1973 – vabariikliku tähtsusega kunstimälestis nr. 279

Ivan Zarudnõi (Zarudnev) (umb. 1673/74 (1682?) - 1727) – poola-ukraina päritolu Vene barokiaja õukonnaarhitekt, ehitusmeister, kunstnik ja juhtiv kunstiametnik Moskvas

Sisestatud: 11.02.2012.

Aruanded


Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi ikoonid: 1. Jumalaema koos Vaga Samsoni Vaestevõõrustaja ja Iisakiga Dalmaatsiast; 2. Apostlid Peetrus ja Paulus Kristuse ees. Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2002 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi konserveerimistööde aruanne: (krundikihi irdumise peatamine). Tallinn 2004 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi ikoon: Püha Suurkannataja Katariina. Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2004 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi ikoonid: 1. Kristuse piitsutamine; 2. Palve Ketsemani aias; 3. Apostlid Paulus, Andreas ja Luukas; 4. Apostlid Matteus, Toomas ja Siimon; 5. Neitsi Maarja templisse viimine; 6. Kristuse templisse viimine. Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2004 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi konserveerimistööde aruanne: (krundikihi ja kullatise irdumise peatamine). Tallinn 2005 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi ikoon: Apostlid Jaakobus, Philippus ja Johannes. Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2005 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi ikoon: Kristus risti kandmas. Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2005 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi ikoon: Issanda Muutmine (ristkülik). Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2005 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi ikoon: Jumalaema, Sakarias ja Elisabet. Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2005 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi ikoon: Issanda Muutmine (ovaalne). Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2005 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi ikoon: Kristus ja Barabas rahva ees. Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2005 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi ikoon: Püha Vaimu väljavalamine. Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2005 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi ikoon: Kristuse peksmine Kaivase ees. Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2005 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi konserveerimistööde aruanne: 1. Lahtise krundikihi ja kullatise irdumise peatamine; 2. ikoon "Jumal Isa"; 3. ikoon "Taevaminek"; 4. ikoon "Kristuse ristilt mahavõtmine". Tallinn 2006/2007 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi konserveerimistööde aruanne: 1. Lahtise krundikihi ja kullatise irdumise peatamine; 2. ikoon "Ülestõusmine"; 3. ikoon "Kristus ristil". Tallinn 2007 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi konserveerimistööde aruanne: seinabraad (ikonostaasil). Tallinn 2008 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaas. Konserveerimistööde aruanne: 1. lahtise krundikihi ja kullatise irdumise peatamine; 2. ikoon Jumalaema Uinumine"; 3. Lõunapoolse püstaku uks". Tallinn 2008 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaas. Konserveerimistööde aruanne: 1. lahtise krundikihi ja kullatise irdumise peatamine; 2. ikoon "Pilaatus annab Jeesuse risti lüüa"; 3. ikoon "Evangelist Markus apostlite Jaakobuse ja Peetrusega"; 4. ikoon "Püha kolmainsus"; 5. uks Peaingel Miikaeli ikooniga; 6. ikoon "Jumalaema koos Samsoni vaestevõõrustaja ja Iisakiga Dalmaatsiast". Tallinn 2009 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaas. Konserveerimistööde aruanne: ikoon "Jumalaema koos Vaga Samsoni vaestevõõrustaja ja Iisakiga Dalmaatsiast" (metallnimbuste puhastamine ja konserveerimine). Tallinn 2010 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaas. Konserveerimistööde aruanne: 1. akvarellvärviga kaetud krundikohtade katmine, soklil hilisemate ülevärvimiste eemaldamine ja toonimine; 2. ikonostaasi tagakülje puhastamine ja restaureerimine. Tallinn 2010 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaas. Konserveerimistööde aruanne: ikonostaasi ripplambid. Tallinn 2010 (MKA arhiivis).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaasi 2000-2010 aasta konserveerimistööde koondaruanne. Tallinn 2010 (MKA arhiivis).

Sisestatud: 28.07.2014.

Vallasmälestise kirjeldus


Materjal: puit, lehtkuld, lehthõbe, kullatis.
Tehnika: tisleritöö, nikerdatud.
Autor, valmistamise koht: Ivan Zarudnõi meisterkond (Ivan Tšernavski juhtimisel), Moskva
Dateering: 18. sajandi I kolmandik
Mõõtmed: laius 15, 93 m, sokli kõrgus ca 130 cm, pilastri laius 27, 6 – 28 cm (baasilt 33 – 33, 3 cm). Kantsli laius (rinnatiselt) max 153 cm, kõlaräästa laius (dekoorita) 111, 5 cm, pikkus ca 94 cm, korpuse all oleva kobara pikkus 26 cm
Inskriptsioonid (signatuurid, pühendustekstid, inventariseerimis- tähised, jms.): Pühade Peetruse-Pauluse ikonostaasi Kuninglike uste allservas vasakul: VСТ&РЕΝЪ 1720 ГОДА; paremal: СЬНВЛЕН... 1830
Sokli ülaservas:
БГА ОТЦА И СНА И СТАГО ДХА ПЕТРV АЛЕКCEЕВИЧV НЕСРОВНЕНОМV И ВСЕЕBEТНАГО БЛАГОЧЕСТІЯ ЦЕСАРЮ ВООБЛАДАНЇЕ ПРЕСВЕТЛЫЯ ЕГО ДАРОВАВШАГО ПОБЯДV НА СОПРОТИВНЫЯ ШВЕДЫ ВСЕАВГVСТЕИШЕМV ИМПЕРАТОРV ПЕРВОМV ДЕРЖАВЫ ВСЕРОСИСКЇЯ И ПОЧИМЪ Ї ПРИБЛАГ(OB)ЕСТИВЕЇШЕ І ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЦЕСРЕВОЕ КАТЕРИНЕ АЛЕКСЕВНЕВСЕРСИЇСКОЇ ПРИ СЫНЕ ЇХЪ БЛАГОВЕРНОМЪ ГОСVДАРЕ ЦЕСАРЕВИЧЕ Ї ВЕЛИКОМЪ КНЯЗЕ ПЕТРЕ ПЕТРОВИЧЕ УСТРИСЯ ХРАМЪ ВОЇМЯ ГОСПОДА ЇИСУСА БОЖЕСТВЕHHЫЯ ЕГО ПРОТИПРЕОБРАЖЕНИЯ CЕИ ЖЕ ОЛТАРЪ ВO ИМЯ CBЯТЫХЪ BEPXOBHЫХЪ AПОСТOЛЪ ПЕТРА И ПАВЛА
Pühade Peetruse-Pauluse ikonostaasil: H M. Vergolden Reval den 2 August 1895
Eritunnused (visuaalsed kahjustused, parandused, defektid): kuivalõhesid, nikerdosade kadusid, puidu- ja kullatisekahjustusi – konserveeritud. Sokliosa tugeva mardikakahjustuse tõttu 1965 – 1967 restaureerimistööde käigus välja vahetatud
Täiendavad andmed (esialgne otstarve, komplektsus, eraldatavad elemendid): rikkaliku plastilise nikerddekoori, sokli ülaservas paikneva annetuskirje ja kirikuslaavikeelsete pühakirjasalmidega (esineb kirjavigu ja kirillitsast erinevat tähekasutust) kujusein on kaheosaline: pikihoone lõunalöövi ja Issandamuutmise altari vahel ning pikihoone põhjalöövi ja pühade apostlite Peetruse ja Pauluse (Peeter-Pauli) altari vahel. Kujuseina keskjoonel teise korruse kõrgusel kõlaräästaga kantsel, millesse sissepääs Peeter-Pauli altarist (kuuetahulise põhiplaaniga kantslikorpuse all nikerdatud viinamarjakobar, profileeritud servaga lameda kõlaräästa põhjal Püha Vaimu kujutis (tuvi), kõlaräästa esiküljel nikerdatud kahepäine kotkas, mille kõrval kaks kroonihoidvat inglifiguuri). Tegemist on Eesti õigeusukirikute ainsa kantsliga; ühtlasi teise kantsliga Vene õigeusu kiriku ajaloos (esimene oli ehitatud Peterburis Vassili saarel paiknenud Ülestõusmise kirikusse). Ikonostaasi kummalgi osal on Kuninglikud Uksed ning kaks külg- e. diakoniust.
Kujuseina on komponeeritud 29 erikujulist ja erisuguste mõõtmetega ikooni (tempera, puit; osaliselt õli, puit) viies reas. Daatumi järgi Peeter-Pauli ikonostaasi Kuninglikul Uksel valmis ikonostaas 1720. aastal, ülesseadmine viibis vähemalt 1726. aastani ; Issanda Muutmise altari pühitsemine toimus 12. novembril 1732, apostlite Peetruse ja Pauluse altari pühitsemine – 27. juunil 1734.
Kiriku ümberehitustööde ajal 19. sajandil ikonostaas demonteeriti (1828 novembris) puhastamiseks, ülekuldamiseks ja konstruktsiooni tugevdamiseks – vt. K. Tiisik. Tallinna Issandamuutmise Peakiriku ajalugu (vene k.), Tallinn, 1896, lk. 35-36); taaspühitsemine toimus 1830. aasta detsembris (renoveerimise daatum 1830 vt. Peeter-Pauli ikonostaasi kuninglikul väraval). 1930. aastail tugevdati karkassi sepistõmbitsatega. 1955. aastal tuvastati ikonostaasi alumise osa avariilisus mardikakahjustuse (toonesepad) tõttu (vt. Arhitektuuri Mälestusmärkide Majavalitsus. Ikonostaasi tehnilise seisundi kindlaksmääramine. Tallinn, 1956; Muinsuskaitseameti arhiiv 14/31 B). 1961. – konserveerimistööd (sh. mardikatõrje) I. Grabari nimelise keskrestaureerimistöökoja (Moskva) restauraatorite juhtimisel, 1965-1967 – konserveerimistööd (sh. mardikatõrje) Anton Mihailovi (Bulgaaria restaureerimisinstituut) juhtimisel (sh. tugeva mardikkahjustusega sokliosa väljavahetamine). 1974 konserveerisid ikoone kunstnikud Lembit Palm, Maria ja Andrei Pisk. (Kultuuriministeeriumi tellimusel). 1991 konserveeris 13 ikooni Helje Vernomasing (Eesti Kunstimuuseum). Aastast 2002 on konserveerimistööde põhitöövõtjaks Ennistuskoda „Kanut“, alltöövõtjaiks KAR-Grupp AS ja Helje Vernomasing (vt. konserveerimisaruanded Muinsuskaitseametis ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis); konserveerimistöö lõpule viidud apostlite Peetruse ja Pauluse kujuseina tagakülje ning kogu ikonostaasi esikülje viimistlemisega sügisel 2010. Kantsel konserveeritud AS KAR-Grupp poolt 2003 (vt. aruanne Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiivis, N 12, 359) ja üleviimistletud Ennistuskoja „Kanut“ poolt 2010.

Sisestatud: 11.02.2012.