Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kasti mõisa park
Mälestise registri number 15270
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 17.06.1998
Registreeritud 17.06.1998
Mälestise vana number k
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(8)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 08.11.19

Menetleja: Raplamaa nõunik, Mikk Mutso

Märksõna(11)

Ehitised, Kompleksid, Mõisakompleks, Maastikuobjekt, Park, Ehitiste liigid, Maastikuobjekt, Park, Ehitusperioodid, 1711-1840, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Piirkonna 18-19.s. mõisaansamblisse kuuluva segastiilis pargi tüüpiline näide

Sisestatud: 24.09.2004.

Mälestise kirjeldus


Mõisahoone ümber endisele põllumaale hakati parki rajama 19. sajandi keskel .
Kasti mõisapark on kujunduselt segastiilis. Pargiala võib jagada kahte ossa, mida ühendab kastaniallee. Esimese osa moodustab peahoone ümbrus ja teise Valgu-Märjamaa maantee ääres asuv endine hirvaed.
Ettesõit peahoonele on küljelt. Hoone ees asub teedega piiratud ellipsikujuline esiväljak. Osaliselt ääristab väljakut hekk. Esiväljaku lõpetab väike puistu, mille koosseisus võib leida vahtrat, jalakat, saart, hõberemmelgat, kastanit.
Peahoone tagaväljak on avar ala üksikute puude ja põõsastega. Väljak lõpeb tihedama pargipuistuga. Seda pargiosa ilmestavad põõsagrupid ja alleelõigud, samuti elupuugrupid ning piki kivimüüri äärt kulgev puuderida. Kivimüür piirab peahoone tagust pargiosa osaliselt. Tagaväljaku ühte serva on rajatud palliplats. Pargi teise osa moodustab endine hirveaed, mis asub peahoonest ja seda ümbritsevast pargist lõuna pool. See on poolavatud teedega piiratud ala. Sellesse pargiossa kuulub ka väike lehisepuistu.
Põhilise puistu moodustavad pärnad ja saared.


Sisestatud: 24.09.2004.

Mälestise ajalugu


Regulaarstiilis park rajati ilmselt juba 18.s. II poolel kui valmis barokkstiilis härrastemaja. Vabakujunduslik park on rajatud 19.s. keskel.
Kasti mõisapark köidab ka oma ajaloolise taustaga, kuna juba keskajal (esmateated 1478), asus siin vaenlaste eest kaitset pakkuv kindlus.

Sisestatud: 24.09.2004.

MeediaKasutatud allikmaterjalid:

Ajalooline õiend Kasti vasall-linnuse kohta, 1973. Tallinn. Kultuurimälestiste RPI arhiiv P-1807
Kasti. Rapla rajoon, 1980. Ankeet ENSV-s säilinud mõisahoonete esialgseks inventeerimiseks. Maiste, J (koost).
Kaardid, fotod:

Eesti Ajalooarhiiv f. 1, nim. 2, sü c N 240 - Kasti mõisa kaart ja kirjeldus, koostanud S. Waxelberg

Muinsuskaitseameti arhiiv nr M-1715 -
Kasti mõisa plaan, foto nr 32
fotod peahoonest ja kõrvalhoonetest

Sisestatud: 24.09.2004.