Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Seli mõisa park
Mälestise registri number 15355
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 17.06.1998
Registreeritud 17.06.1998
Mälestise vana number k
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(18)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 27.02.17

Menetleja: Raplamaa nõunik, Mikk Mutso

Märksõna(10)

Ehitised, Kompleksid, Mõisakompleks, Maastikuobjekt, Park, Ehitiste liigid, Maastikuobjekt, Park, Ehitusperioodid, 1711-1840.

Mälestise tunnus


Piirkonna 19.s. mõisaansamblisse kuuluva segastiilis pargi tüüpiline näide.

Sisestatud: 12.10.2004.

Mälestise kirjeldus


Keskmise suurusega 4,9 ha park on vabakujuline. Põhjas on pargi piiriks kõrge kivimüür, läänes Keila (Atla) jõgi. Kivimüür on säilinud ka endise valitsejamaja juures pargi lõunapiiril.
Oluline osa pargikujunduses on jõel, selle loogetel ja kaldaterrassidel. Algse planeeringu järgi täiendasid vetevõrku jõekäärude vahele kaevatud ühenduskanalid ja tiigid. Näiteks asus üks väike tiik koos paviljoniga mõisaesisel väljakul. Vaated peahoonelt jõele, kaldaterrassile, kanalitele, tiikidele, üle nende võlvuvatele sillakestele ja paadisadamale, olid vapustavad. Kui peahoonesse asutati sanatoorium, aeti tiigid ja peahooneni suundub diagonaalis alleega ääristatud tee. Ovaalse kujuga ja teega piiratud esiväljakut ilmestavad põõsagrupid, üksikpuud ning mälestuskivid. Esiväljaku vastaskülg on kaarjalt hoonetega piiratud - siia jäävad tall-tõllakuur, ait ja valitsejamaja. Selline hoonete paigutus on küllaltki omapärane.
Ka peahoone taga on väike vaba väljak, mis jätab tagafassaadi avatuks pargi sügavusest avanevatele vaadetele. Tagaväljakut ilmestavad pügatud hekid ja väike lilleaed. Siia on istutatud ka mälestuspuid.
Suurema osa pargi pindalast hõlmab peahoone ja jõe vaheline ala. Selles pargiosas vahelduvad väikesed välud puuderühmade ja tihedama pargipuistuga. Peahoone tagafassaadilt kulgeb allee risti läbi pargi jõeni, kohani, kus ilmselt asus paadisild. Omapära loob ka ringteede süsteem - piki jõe kallast kulgeb looklev jalgrada, mida täiendavad risti läbi pargi jooksvad jalutusrajad.
Pargi loodenurgas vastu kivimüüri asub paviljon, mis rajati siia juba 19. sajandi keskel. Paviljonist avanesid vaated jõele ja pargile.
Lõunast jätkub park loodusliku metsaga.
Algselt oli kogu maastik Atla jõe kaldal Selist kuni Pirguni kujundatud puudegruppide ja alleedega.
Põhilise pargipuistu moodustavad männid, tammed, pärnad, kuused ja vahtrad.

Pargiankeet, 2002

Sisestatud: 12.10.2004.

Mälestise ajalugu


Parki hakati mõisahoone ümber rajama 19. sajandi I poole keskel, kuid leidub fragmente ka varasemast perioodist.

Sisestatud: 12.10.2004.

Meedia


Kasutatud allikmaterjalid:

-Eritingimused Seli tervisekeskuse hoonestuse ja pargi rekonstrueerimis-restaureerimistöödeks, 2001. Koostaja F. Tomps. MK Arhiiv A-4625
-Paidla, A., 1991. Raplamaa siin- ja sealpool maanteed. Tallinn, 192 lk
-Paidla, A., 2000. Hagudi ja Hageri. Enne Pariisi käi Nuustakul. Tallinn, 96 lk
-Ranniku, V., 1978. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Rapla rajoon. Köide II, Tallinn
-Rapla rajooni pargid, 1980. Koostaja M. Vare. Ü/K "Metsaprojekt" Eesti Metskorralduskeskus. Tallinn
-Rapla rajoon, Seli mõisa ajalooline õiend, 1986. Koostaja M. Ernesaks. ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Insituut. Tallinn. MK Arhiiv: A-1485
-Restaureerimise tööprojekt. Rapla rajoon Seli mõisa park. Köide I. Üldseletuskiri ja joonised, 1989. Koostajad T. Made, L. Levo. Loodus & Arhitektuur. Tallinn
-Sakk, I., 2002. Eesti mõisad. Reisijuht. Tallinn, 367 lk
-Seli mõisa pargipaviljoni restaureerimistööde aruanne, 1997. Tallinn. Muinsuskaitseameti arhiiv A-3456
-Seli pargi teadusuuringud, 1988. Ühistu „Loodus ja Arhitektuur“. Töö nr 19/88.
-Avila, H., Haigla ja sanatoorium. www.videvik.ee/503/haigla.html - 02.12.2002
-www.juuru.edu.ee/kihel/ - 01.10.2002
-www.muuseum.harju.ee/Moisad - 01.10.2002


Vanad fotod:
Muinsuskaitseameti arhiiv nr A-1485:
- sild mõisa pargis 1930ndatest aastatest
- pargivaade
- klassitsistlik pargipaviljon

Fotod internetis:

1. www.muuseum.harju.ee/Moisad/Pildid:
- Seli mõis pärast 1905. a. põlengut (foto Eesti Ajaloomuuseumist)
- Seli mõisahoone eestvaates J. Vali kogust
- Seli mõisa põlenud peahoone ja selle ees olev tiik koos pargipaviljoni ja paadisillaga (foto Mahtra Talurahvamuuseumi kogust)
- Seli mõisasüdamik õhust nähtuna J. Vali kogust

2. www.juuru.edu.ee/kihel/seli.html#mois:
- Seli peahoone tagafassaad tänapäeval
- kõrvalhoone, pargipaviljonSisestatud: 12.10.2004.