Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Võidula mõisa peahoone
Mälestise registri number 16891
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 11.08.1998
Registreeritud 11.08.1998
Mälestise vana number k
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(14)

Seisund: halb

Inspekteerimise kuupäev: 15.11.18

Menetleja: Pärnumaa nõunik, Nele Rent

Märksõna(11)

Ehitised, Kompleksid, Mõisakompleks, Elamu, Peahoone, Ehitiste liigid, Elamu, Mõisaelamu, Peahoone, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Piirkonna 19.saj. mõisaarhitektuuri erandlik näide

Sisestatud: 13.12.2004.

Mälestise kirjeldus


Võidula mõisa peahoone on kõrgel maakivisoklil rõhtpalkehitus, lihtne klassitsistlik kahekorruseline maht on rikkalikult kaunistatud saelõikeornamentidega. Hoonet ilmestavad nurgaliseenid, akende piirlaudade üla-ja alaosa kaunistused, nikerdatud vahefriis, katusealune friis, rippkonsoolid, räästaalune ornamentika, lahtised laia räästast kujundavad nikerdatud sarikaotsad. Veel mitmed ehisdetailid, mida on näha vanematel fotodel, on kadunud, samuti on hävinud suur veranda lääneküljelt. Katus on viilkatus, kaetud tsingitud valtsplekiga (ühekordne valts, 1988.a), sellest ulatuvad välja väikesed kolmnurksed katuseuugid. Peauks on nikerdustega. Väikesest fuajeest läheb treitud balustraadiga puittrepp teisele korrusele. Hoones on säillinud vanu siseuksi, saali parkett, laiadest laudadest põrandaid, kahhelahi(ümber laotud). Väärtuslikem on fassaadil säilinud kolmikaken kohapeal toodetud kumerate klaasidega.

Sisestatud: 13.12.2004.

Mälestise asukoha kirjeldus


Võidula mõisa peahoone asub Pärnu maakonnas, Vändra vallas, Võidula külas, Pärnu-Paide maanteelt Rõusalt Käru suunas minevat teed pidi 4 km, vahetult maantee ääres.

Sisestatud: 13.12.2004.

Mälestise ajalugu


1822.a rajas C.G.Amelung Härmse talu maadele klaasivabriku. 1866.a ostis selle M.Graubner, kes kujundas sellest kaasaegse moodsa tööstuse, mis töötas kuni 1931.a-ni. 1844.a-l alates hakati vabrikus valmistama aknaklaasi. Nime "Võidula" sai Klaasivabriku-nimeline asula 1920.a-l rajatud võitööstuse nime järgi. Vabriku direktori ja omaniku M.Graubneri valdusi, millele ta olevat isegi rüütlimõisa staatust taodelnud, nimetati rahvapäraselt Kaarlimõisaks, saksakeelse Carolinenhof'i järgi. Peahoone valmis 1872. a-l.

Sisestatud: 13.12.2004.

Kaitsevööndi ulatus


Kultuuriministri 28.03.2007 käskkiri nr 144 "Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" (RTL, 10.04.2007, 28, 516) on kehtestatud ühine kaitsevöönd Võidula mõisa pargiga, reg-nr 16892.

Sisestatud: 13.12.2004.

Meedia


- Võidula mõis ootab enda rüppe muuseumi
http://www.parnupostimees.ee/060907/parnuparnumaa/10077955.php

Sisestatud: 12.09.2007.