Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Oreliprospekt, Kriisad, 1933 (puit, õli, tisleritöö)
Mälestise registri number 17317
Registreeritud Vallasmälestis
Arvel 28.08.1998
Registreeritud 28.08.1998
Mälestise vana number 253-k
Liigitus kunstimälestis

Inspekteerimised(6)

Seisund: restaureerimisel

Inspekteerimise kuupäev: 23.11.17

Menetleja: Järvamaa nõunik, Karen Klandorf

Märksõna(7)

Kunst, Materjal, Puit, Objekt, Muusikainstrument, Orel, Oreliprospekt.

Mälestise tunnus


Iseloomulik näide 19. sajandi historitsistlikust (neobaroksest) oreliprospektist.

Sisestatud: 30.11.2017.

Mälestise ajalugu


Muinsuskaitse alla võetud 1980. aastail.

Sisestatud: 30.08.2007.

Mälestise ajalugu


1848. aastal valmistas Ernst Kessler vastvalminud G. Mühlenhauseni projekteeritud hilisklassitsistlikku kirikusse neobarokse puidust oreliprospekti, mida on hiljem teadmata ulatuses ümber ehitatud.
1932. aasta augustis sõlmisid Paide kiriku koguduse juhatus ja Võru orelimeistrid vennad Juhan, Jakob ja Tannil Kriisa uue oreli ehitamise lepingu. Tegelikkuses ilmneb, et Kriisad valmistasid tõenäoliselt vaid olemasolevale orelile uue sisu/mehhanismi ning säilis E. Kessleri algne oreliprospekt.
Uuendatud orel valmis 1933. aasta 1. septembriks ning selle õnnistas kuu aega hiljem pidulikult sisse Järva praost Chr. Beermann Koeru kirikuõpetaja A. Pähna ja Paide Anna kirikuõpetaja G. Pärli kaasabil.
1933. aasta 28. juulil ilmunud ajalehes Postimees kirjutatakse: "Paide kirik saab uue oreli. Neil päewil algas Paide kirikus uue oreli ehitustöö tuntud Wõrumaa orelimeistrite Kriisade poolt. Oreli osad on walmistatud Kriisade kodukohas ning toimetati 3 weoautoga Paide. Töö, mis käib 4 mehega, wältab arwestuste järele wähemalt kuu aega. Maksma läheb oreliehitamine 5800 krooni, sellest on kogudus juba tasunud ära 3500 kr. "
1933. aasta 5. septembri Postimees sisaldab teadet: "Paide kirikus seati üles uus orel, mille walmistajad Kriisad Wõrumaalt. Orel maksab 5800 krooni ja on eeskujulik. Proowijad jäid oreliga täiesti rahule."
(Paide kiriku oreliprospekti viimistlusuuringute aruanne; OÜ Enne 2017; lk 4)

Viimistlusuuringu põhjal tehti kindlaks, et oreliprospektile on hilisemalt (ilmselt 1933. a) lisatud mängupult koos orelimängija pingiga ning uuendatud on soklilaudu. Sealjuures mängupuldi kujundus sarnaneb Suure-Jaani orelipuldile, mis on samuti Kriisade poolt ümber ehitatud.
Stiilikriitilisest analüüsist ja viimistlusuuringute tulemustest lähtuvalt on aruande koostaja hüpotees, et oreliprospekt on põhiosas säilinud 1848. aastal valmistatud mahus.
(Paide kiriku oreliprospekti viimistlusuuringute aruanne; OÜ Enne 2017; lk 11-12)

Sisestatud: 29.08.2018.

Meedia


- Ainulaadne Türi orel kõlab taas vanas headuses
http://www.epl.ee/laupaev/380380

Sisestatud: 05.04.2007.

Vallasmälestise kirjeldus


Materjal: puit, pronksvrv, livrv.
Tehnika: tislerit.
Autor, valmistamise koht: E.Kessler ja vennad Kriisad
Dateering: prospekt 1848, mehhanism ja prospekti kohandamine 1933
Mõõtmed: kõrgus kuni karniisini ca 3,6 m; laius ca 4 m.
Märgid (meistrimärgid): -
Inskriptsioonid (signatuurid, pühendustekstid, inventariseerimis- tähised, jms.): -
Eritunnused (visuaalsed kahjustused, parandused, defektid): -
Täiendavad andmed (esialgne otstarve, komplektsus, eraldatavad elemendid): Orel on kaetud valge ja roosakasbeeži õlivärvi ning pronksvärviga. Mehhanismi on valmistanud vennad Kriisad samal aastal. Neobarokne oreliprospekt koosneb ehtbarokilikult laia ja rikkalikult profileeritud karniisiga eenduvatest-taanduvatest osadest. Oreliprospekti korpusest eendub skulpturaalne keskrisaaliit, mis jaguneb viieks oreliviledega väljaks. Keskmine väli on madal, karniis eendub keskosas segmentkaarselt, tipneb ankurristist, karikast, pasunast ja harfist koosneva kimbuga. Polügonaalsed külgtiivad on kõrgemad, kaetud keskosas segmentkaarselt taanduva karniisiga. Keskmise välja ja külgtiibade vahele jäävatel väljadel omaette karniis puudub, seda katab kesk- ja külgväljade karniis. Orelivilede ülaosas paikneb pronksvärviga kaetud nikerdatud taimornament.
Koostas Egle Tamm, kunstiajaloolane.

Sisestatud: 30.08.2007.