Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kultusekivi
Mälestise registri number 17474
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 29.09.1998
Registreeritud 29.09.1998
Mälestise vana number 217-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 12.06.07

Inspektor: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas

Märksõna(1)

Arheoloogia, Kultuspaigad, Kultusekivi.

Mälestise tunnus


Tehislikud lohud kivil. Teaduslikku informatsiooni sisaldav kultuurkiht kivi vahetus ümbruses.

Sisestatud: 28.08.2007.

Mälestise kirjeldus


Mälestis kujutab endast ristkülikukujulise põhiplaaniga raudkivi. Kivi pikkus kagust loodesse ulatub 2,5 meetrini, laius kirdest edelasse 2 meetrini, kõrgus 0,9 meetrini ning suurim ümbermõõt 7 meetrini. Mälestise üsna lamedal lael, selle keskosas leidub 0,6x0,3 meetri suurusel alal 4 korrapärast kunstlikku lohukest. Lohkude läbimõõt on 5-6 sentimeetrit, sügavus 0,5-2 sentimeetrit.

Sisestatud: 30.10.2007.

Mälestise asukoha kirjeldus


Mälestis asub Kumna küla maadel, Kumna-Vääna kõrvalmaanteest (A 11193) lääne pool, mööda Liiva talu juurest viivat põlluvaheteed 425 meetrit loode suunas. Liiva talu hoonetest jääb mälestis 155 meetrit põhja poole võsaga piiratud lagendikule, põlluvahetee serva.

Sisestatud: 28.08.2007.

Mälestise ajalugu


Mälestis avastati 1973. aastal Mati Mandeli poolt, kes samal aastal koostas ka mälestise passi. Mälestis võeti riikliku kaitse alla 1973. aastal vana registrinumbriga 217-k.

Sisestatud: 30.10.2007.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates.

Sisestatud: 04.09.2007.

Üldinfo


Kultusekivi (tänapäeval kasutatav termin: lohukivi) on kivirahn, millesse on tehtud üks või mitu peamiselt ümmargust (harvem ovaalset) lohku. Lohkude läbimõõt on tavaliselt 3–10 cm, sügavus 0,5–5 cm, lohu põhi on enamasti kausikujuliselt kumer. Kividesse ja kaljudesse lohkude süvistamist peetakse üheks varasemaks uskumusi või usulisi rituaale väljendavaks nähtuseks ning see on tuntud üle maailma. Skandinaavias hakati lohke kaljudesse tegema juba nooremal kiviajal, peamiselt siiski koos kaljujooniste tegemisega pronksiajal. Eestis teatakse lohukive praegu umbes 1750. Kõige rohkem on neid Põhja-Eestis, vähem Saaremaal ning vaid üksikuid Lõuna-Eestis. Nende dateerimine on problemaatiline: lohu enda vanust ei saa määrata ja lohukivide ümbruse uurimisel leitav ei pruugi olla seotud konkreetselt lohkude tegemisega, küll aga kasutamisega. Siiski on ka Eesti lohukive peetud pronksiaegseks kultuurinähtuseks, kuna need esinevad peamiselt pronksiaegsete kivikirstkalmete läheduses. Lohkude tegemist kivisse seostatakse viljakusekultusega, sest kivid paiknevad toonasele maaviljelusele sobilikes piirkondades.

Sisestatud: 03.10.2014.