Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kultusekivi
Mälestise registri number 17488
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 29.09.1998
Registreeritud 29.09.1998
Mälestise vana number 2314
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 23.11.07

Inspektor: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas

Märksõna(1)

Arheoloogia, Kultuspaigad, Kultusekivi.

Mälestise tunnus


Tehislikud lohud kivil. Teaduslikku informatsiooni sisaldav kultuurkiht kivi vahetus ümbruses.

Sisestatud: 15.08.2007.

Mälestise kirjeldus


Mälestis kujutab endast kirde-edela suunas ovaalset, pealt üsna lamedat, põhja-lõuna suunas kaldus raudkivi. Kivi pikkus ida-lääne suunas on 3,3 m, laius põhja-lõuna suunas 2,7 m, kõrgus 1,1 m ning suurim ümbermõõt 10,5 m. Kivil on 26 kunstlikku lohku, millest enamus paiknevad kivi kõrgema põhjaserva lähedal. Vaid 8 lohku jäävad kivi keskossa ja 3 idaserva. Lohkude läbimõõt jääb vahemikku 5-9 cm, sügavus vahemikku 0,6-3 cm.

Sisestatud: 15.08.2007.

Mälestise asukoha kirjeldus


Mälestis asub Kumna külas Pärna talu maadel. Mälestis jääb Kumna kõrvalmaantee (A 11188) käänakust 160 m loode poole, Pärna talu hoonetest 130 m kaugusele. Mälestis paikneb suhteliselt kõrgel, põhja-kirde suunas tõusval põllumaal.

Sisestatud: 28.11.2007.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates.

Sisestatud: 04.09.2007.

Üldinfo


Kultusekivi (tänapäeval kasutatav termin: lohukivi) on kivirahn, millesse on tehtud üks või mitu peamiselt ümmargust (harvem ovaalset) lohku. Lohkude läbimõõt on tavaliselt 3–10 cm, sügavus 0,5–5 cm, lohu põhi on enamasti kausikujuliselt kumer. Kividesse ja kaljudesse lohkude süvistamist peetakse üheks varasemaks uskumusi või usulisi rituaale väljendavaks nähtuseks ning see on tuntud üle maailma. Skandinaavias hakati lohke kaljudesse tegema juba nooremal kiviajal, peamiselt siiski koos kaljujooniste tegemisega pronksiajal. Eestis teatakse lohukive praegu umbes 1750. Kõige rohkem on neid Põhja-Eestis, vähem Saaremaal ning vaid üksikuid Lõuna-Eestis. Nende dateerimine on problemaatiline: lohu enda vanust ei saa määrata ja lohukivide ümbruse uurimisel leitav ei pruugi olla seotud konkreetselt lohkude tegemisega, küll aga kasutamisega. Siiski on ka Eesti lohukive peetud pronksiaegseks kultuurinähtuseks, kuna need esinevad peamiselt pronksiaegsete kivikirstkalmete läheduses. Lohkude tegemist kivisse seostatakse viljakusekultusega, sest kivid paiknevad toonasele maaviljelusele sobilikes piirkondades.

Sisestatud: 03.10.2014.