Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 17564
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 01.10.1998
Registreeritud 01.10.1998
Mälestise vana number 189-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 05.07.11

Menetleja: Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Triin Äärismaa

Märksõna(1)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Matmispaigale iseloomuliku kalmerajatise ning informatsiooni sisaldava kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 16.08.2007.

Mälestise kirjeldus


Kalme asub suhteliselt tasasel maal. Kalme ümbruses on söödis rohumaa, kus leidub ka üksikuid suuremaid kive. Kalme kõrgus on 0,8 m, läbimõõt põhja-lõuna suunas 12 m, ida-lääne suunas 13 m. Kalme pealispind on kõrgem lõuna ja edela pool, kõige madalam loode ja ida pool. Pealt on kalme paksult kamardunud. Kalme koosneb peamiselt paekividest, mille vahel on üsna tume must muld, mis eeldaks ka põletusmatuseid. Kalme ehitus on ebaselge, tõenäoliselt iseloomulik kivikirstkalmele.

Sisestatud: 02.11.2007.

Mälestise asukoha kirjeldus


Mälestis asub Jõelähtme külas, Tallinn-Narva maantee (A1) ning Jõelähtme-Kemba riikliku kõrvalmaatee (A 11260) vahelisel rohumaal. Mälestis jääb 200 m ida poole Jõelähtme jõest, 50 m kaugusele kauplusest ja tanklast, Jõelähtme-Kemba tee äärde.

Sisestatud: 16.08.2007.

Mälestise ajalugu


Arheoloogiliselt kalmet uuritud ei ole. Kalme on avastatud Vello Lõugase poolt 1975. aastal. Samal aastal võeti kalme riikliku kaitse alla ning koostati mälestise pass. Vana registri järgi kandis kalme numbrit 189-k. Arvatavasti on tegu kivikirstkalmega ning see on rajatud tõenäoliselt I aastatuhandel eKr.

Sisestatud: 02.11.2007.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise piirist arvates.

Sisestatud: 04.09.2007.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 06.08.2014.