Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kalmistu
Mälestise registri number 17700
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 01.10.1998
Registreeritud 01.10.1998
Mälestise vana number 411-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 11.06.10

Menetleja: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Gurly Vedru

Märksõna(1)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kalmistu.

Mälestise tunnus


Matmispaigale iseloomuliku kalmerajatise, inimluude ning teaduslikku informatsiooni sisaldava kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 26.06.2009.

Mälestise kirjeldus


Kalmistu asub praegu heinamaana kasutusel oleval alal.

Sisestatud: 26.06.2009.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalmistu asub Kostiverest Parasmäe külla viivast teest u 100 m kirde pool, Kaerapõõsa talu jääb u 200 m põhja poole. Kalmistu asub kõrgemal künkal.

Sisestatud: 26.06.2009.

Mälestise ajalugu


Parasmäe maa-alust kalmistut mainis esmakordselt Jaan Jung oma 1910. a ilmunud raamatus (Jung, J. 1910. Muinasaja teadus eestlaste maalt, III. Kohalised muinasaja kirjeldused Tallinnamaalt). Jung nimetab paika Kabelimäeks.
1960.-ndatel aastatel viidi kalmistu alalt leitud esemeid Ajaloo Instituuti (AI 4394). Leidude põhjal on kalmistu dateeritud 11.-13. sajandisse.

Sisestatud: 26.06.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates.

Sisestatud: 13.04.2012.

Üldinfo


Varaseimad laibamatustega maahauad Eestis pärinevad noorema kiviaja algusest, ka varasel metalliajal on valdav osa kogukonna surnutest asetatud maa-alustesse haudadesse (sh põletatult). Taas muutus selline surnutega ümberkäimine peamiseks alles viikingiajal, mil see traditsioon on jälgitav peamiselt Ida-Eestis, hilisrauaajal aga kõikjal üle Eesti. Üldjuhul ei ole maahaudkalmed tänasel maastikul nähtavad, kuna neil puuduvad maapealsed konstruktsioonid ja hauatähised. Ainult külakalmistud, mida hakati rajama juba 11. sajandil ning kuhu matmine kestis sageli kuni 18. sajandini, paiknevad ümbritsevast maastikust kõrgematel küngastel.

Sisestatud: 16.08.2014.