Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 17805
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 01.10.1998
Registreeritud 01.10.1998
Mälestise vana number 148-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: halb

Inspekteerimise kuupäev: 02.10.10

Menetleja: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Gurly Vedru

Märksõna(1)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Maapealne kivikonstruktsioon, teaduslikku informatsiooni sisaldava kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 05.06.2009.

Mälestise kirjeldus


Kalme on lõhutud pärast II MS lõppu rajatud triangulatsioonitorniga, mistõttu ei ole võimalik kalme mõõtmeid üksnes visuaalse vaatlusega kindlaks määrata.

Sisestatud: 05.06.2009.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalme asub Lubjaahjumäena tuntud N-S-suunalisel kõrgendikul. Samal seljandikul on ka kalmed reg nr 17804, 17806, 17807. Kirjeldatud kalme on S-poolt teine. Kalme jääb Kapeti talu eluhoonest 150 m SW-poole ning Lagedi-Maardu maanteest 235 m S-poole. Vahemaa S-poole jääva kalmega reg nr 17804 on u 30 m ning N-pool asuva kalmega reg nr 17806 u 15 m.

Sisestatud: 05.06.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates. Mälestise läbimõõt on 30 m, mille keskpunkt on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste ja kitsenduste kihil.

Sisestatud: 20.06.2015.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 22.09.2014.