Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 17809
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 01.10.1998
Registreeritud 01.10.1998
Mälestise vana number -
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: rikutud

Inspekteerimise kuupäev: 29.05.10

Menetleja: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Gurly Vedru

Märksõna(1)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Maapealne kivikonstruktsioon, teaduslikku informatsiooni sisaldav kultuurkiht.

Sisestatud: 04.06.2009.

Mälestise kirjeldus


Kalme on ümmarguse põhiplaaniga, läbimõõt u 12 m, kõrgus ümbritsevast maapinnast u 0,7 m. Kalme kaguserv on lõhutud I MS aegse kaevikuga. Lõhutud on ka kalme SW-osa.

Sisestatud: 04.06.2009.

Mälestise asukoha kirjeldus


Asub Hansu talu aias, üsna piirdetara lähedal. Kalme jääb külavaheteest 125 m O-poole, kalmest nr 17798 u 25 m O-poole ning kalmest nr 17810 u 50 m WSW-poole. Lagedi-Maardu teest jääb kalme u 240 m SSO-poole.

Sisestatud: 05.06.2009.

Mälestise ajalugu


Muistise avastas Vello Lõugas 1974. aastal.

Sisestatud: 05.06.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates. Mälestise läbimõõt on 30 m, mille keskpunkt on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste ja kitsenduste kihil.

Sisestatud: 11.07.2014.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 22.09.2014.