Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 17836
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 01.10.1998
Registreeritud 01.10.1998
Mälestise vana number 416-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 11.06.10

Inspektor: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Gurly Vedru

Märksõna(1)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Maapealsed kivist kalmekonstruktsioonid, teaduslikku informatsiooni sisaldava kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 15.06.2009.

Mälestise kirjeldus


Ümmarguse põhiplaaniga kalme läbimõõt on u 18 m ning kõrgus ümbritsevast maapinnast 40-50 cm.

Sisestatud: 15.06.2009.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalme asub lähimatest Vandjala küla hoonetest (Põldmäe, Jäätma ja Kopli talu) u 360?520 m loode pool ja Peterburi teelt Kostiverre viivast teest u 330 m ida pool. Peterburi tee jääb kalmest u 800 m põhja poole. Kalme asub samas rühmas koos kalmetega reg nr 17827-17831, 17833-17835.

Sisestatud: 15.06.2009.

Mälestise ajalugu


Kalme võttis arvele Vello Lõugas u 1975. a.

Sisestatud: 15.06.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates. Mälestise läbimõõt on 30 m, mille keskpunkt on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste ja kitsenduste kihil.

Sisestatud: 14.06.2015.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 20.09.2014.