Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 17961
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 02.10.1998
Registreeritud 02.10.1998
Mälestise vana number 431
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 12.05.16

Inspektor: Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi

Märksõna(1)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Maapinnal jälgitav kalme struktuur ja kultuurkiht.

Sisestatud: 24.11.2003.

Mälestise kirjeldus


Kalme paikneb tee äärse ebakorrapärase kujuga seljandiku kõrgemal põhjapoolsel osal. Tegemist on kirde-edela suunas väljavenitatud künkaga, mille läbimõõt kirde-edela suunas on ca 30 m ja loode-kagu suunas ca 20 m. Kalme asub tõenäoliselt künka kirdepoolsel kõrgemal osal, künka edelapoolses osas on ca 4 m läbimõõduga sissekaeve. Ümbritsevast maapinna tasandist on kalme kõrgus ca 1,5 m, selgelt eristub kalme kirde poolne serv. Kalme pinnast paistavad välja üksikud raudkivid. Kalme on võsastunud, selle ümbruses kasvavad üksikud männid.

Sisestatud: 11.06.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Mälestis asub Tallinn-Türi-Viljandi maanteelt Sausti mõisa viivast teest 20 m lääne pool, võsastunud ala ja hõreda männimetsa piiril.

Sisestatud: 11.06.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitse alla kuulub kogu seljandik, koos sellele lisanduva kaitsevööndiga, milleks on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist.

Sisestatud: 24.11.2003.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 19.09.2014.