Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 18246
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 09.10.1998
Registreeritud 09.10.1998
Mälestise vana number 304
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 22.08.18

Menetleja: Harjumaa nõunik-arheoloog, Helena Kaldre

Märksõna(1)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 27.02.2012.

Mälestise kirjeldus


Kalme asukohas on tegelikult ühe kalme asemel kolm kalmet. Kõige põhjapoolsem on ainult raudkividest (v.a kirstuosa, mis on laotud püstistest paekividest), suhteliselt madal kivihunnik. Keskmise kalme äärevare on paekividest, täide raudkividest, mille keskele on laotud samuti püstistest paekiviplaatidest kirst. Kivid on vähe sammaldunud. Kolmas kalme on teistest väiksem, sammaldunud, ümara kujuga, põhiliselt raudkividest (kirst on paekividest) küngas, mille läbimõõt on u 8 m.

Sisestatud: 27.02.2012.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalmed asuvad Muuksi külas, Sepa talu maaüksuse lagedamas osas, jäädes kalmest nr 18245 u 50 m itta.

Sisestatud: 27.02.2012.

Kaitsevööndi ulatus


Kinnismälestise kaitsevööndi moodustab 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Sisestatud: 27.02.2012.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 19.09.2014.