Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 18269
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 09.10.1998
Registreeritud 09.10.1998
Mälestise vana number -
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 11.10.11

Inspektor: Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Triin Äärismaa

Märksõna(1)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 15.02.2012.

Mälestise kirjeldus


Kivikalme puhul on tegemist suure, ümmarguse, suhteliselt kõrge kivihunnikuga, mis hakkab maastikul hästi silma. Kalmel kasvab paar keskmise kõrgusega puud ja kalme on kaetud ühtlase mättakihiga. Kalmele on kuhjatud erinevas suuruses raudkive, millest osa on sinna lükatud nõukogudeaegse kivikoristuse käigus. Kivikalme keskele on laotud mõni aeg tagasi paekividest müüritis, mis on ülejäänud kalme konstruktsioonist kõrgem ja silmatorkav. Kalme diameeter on u 14 m.

Sisestatud: 15.02.2012.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme asub Soorinna külas, Kiviranna maaüksuse heinamaal, jäädes Kuusalu-Leesi teest ligemale 120 m kaugusel kagusse ja Soorinna hoonetest u 170 m loodesse.

Sisestatud: 15.02.2012.

Kaitsevööndi ulatus


Kinnismälestise kaitsevööndi moodustab 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Sisestatud: 15.02.2012.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 19.09.2014.