Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Asulakoht
Mälestise registri number 18349
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 09.10.1998
Registreeritud 09.10.1998
Mälestise vana number -
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 04.10.11

Inspektor: Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Triin Äärismaa

Märksõna(1)

Arheoloogia, Elupaigad, Asulakoht.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 03.01.2012.

Mälestise kirjeldus


Asulakohal (teest lääne pool) paikneb korralikult hooldatud heinamaa, mis on ümbritsetud põhja- ja lääneküljest tiheda metsaga ning lõunaküljest Vana-Hansu hoonetega. Asulakoha põhjaküljes, metsa ääres on kokku kuhjatud suured põllukivihunnikud. Asulakoha lääneservas paikneb üks muistsete põldude kompleks (reg.nr 18356). Asulakoha idapoolsem osa on samuti kaetud hooldatud heinamaaga ja seal asuvad muistsed põllud nr 18355.

Sisestatud: 03.01.2012.

Mälestise asukoha kirjeldus


Asulakoht asub Sigula külas, neljal katastriüksusel. Asula jääb mõlemale poole teed, paiknedes enamjaolt Vana-Hansu talu maadel - teest läänesuunas kuni 170 m ja teest põhja- ja kirdesuunas (Assimäe-Vana-Hansu maaüksuste piiril) kuni 305 m, moodustades kolmnurkse ala.

Sisestatud: 03.01.2012.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates (Muinsuskaitseseadus § 25 lg 3).

Sisestatud: 03.01.2012.

Üldinfo


Asulakohtadeks nimetatakse paiku, kus on kompaktselt säilinud otsesele elutegevusele viitav arheoloogiline kultuurkiht: ehitiste ja kollete jäänused, esemed, toidujäänused jne. Mõni asulakoht on kasutusel olnud lühiajaliselt, teine aastasadu. Kui kiviaja külad ja laagripaigad rajati peamiselt veekogude äärde, siis edaspidi on elukoha valik sõltunud karjakasvatuseks ja põlluharimiseks sobilikest maadest. Varase põlluharimise ajal otsiti üles kergesti haritavad maad, kuid need kurnati kiiresti ära, mistõttu jäid neis paigus asuladki lühiajaliseks. Varasel rauaajal valitud elupaigad on sageli paiknenud juba samal kohal praeguste küladega. Keskmisel rauaajal aga olid asulad sageli linnuste vahetus läheduses. Hilise rauaaja ja keskaja asustuspilt on olnud üsna sarnane. Suur maastiku ümberkorraldus ja paljude, sageli juba muinasajal rajatud külade likvideerimine jääb 18.–19. sajandisse, kui rajati suured mõisapõllud ja krunditi talud.

Sisestatud: 26.09.2014.