Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 18769
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 14.10.1998
Registreeritud 14.10.1998
Mälestise vana number -
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: avariiline

Inspekteerimise kuupäev: 22.02.08

Menetleja: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Kalmele omane struktuur ja kultuurkiht.

Sisestatud: 18.05.2005.

Mälestise kirjeldus


Tegemist on ligemale 1,5 m kõrguse, praegu lagedal rohumaal paikneva kiviraunaga, mille mõõtmed ida–lääne suunas on u 25 m ja põhja–lõuna suunas 20 m. Kalmele on kuhjatud maaharimise käigus põllult kive, viimases järgus on kive ladestatud kalme ida serva. Kalme on osaliselt võsastunud, seal kasvavad üksikud puud.

Sisestatud: 18.05.2005.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalme paikneb Vahtramäe ja Reieri talu hoonete vahelisel alal, Vahtramäe talu sissesõiduteest u 15 m põhja pool.

Sisestatud: 18.05.2005.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevöönd hõlmab 10 m laiuse ala mälestise väliskontuurist.
Mälestise kaitsevöönd on nähtav Maa-ameti põhikaardil.

Sisestatud: 18.05.2005.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 18.09.2014.