Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Asulakoht
Mälestise registri number 18783
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 14.10.1998
Registreeritud 14.10.1998
Mälestise vana number 2398
Mälestise liik arheoloogiamälestis

Paikvaatlused(4)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 18.05.17

Menetleja: Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Elupaigad, Asulakoht.

Mälestise tunnus


Teaduslikku informatsiooni sisaldav kultuurkiht.

Sisestatud: 04.04.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


ref. riigimaa; 65301:013:0420; 65301:013:0086; 65301:013:0050; 65301:013:0250; 65301:013:0260; 65301:013:0270; 65301:011:0071

Sisestatud: 04.04.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates (Muinsuskaitseseadus § 25 lg 1). Mälestise väliskontuur on nähtav Maa-ameti kaardil.

Sisestatud: 04.04.2008.

Meedia


Sarv, K. 1999. Preliminary investigations of the Lagedi settlement site. - Arheoloogilised välitööd Eestis 1998. Koost. Ü. Tamla. Tallinn. S 141-145.

Vedru, G. 2003. Archaeological excavations in Kaberla and Lagedi villages. - Arheoloogilised välitööd Eestis 2002. Koost. Ü. Tamla. Tallinn. S 97-103.

Vedru, G. 2004. Archaeological excavations on the cemetery of Kodasoo and the settlement site of Lagedi. - Arheoloogilised välitööd Eestis 2003. Koost. Ü. Tamla. Tallinn. S 90-14.

Sisestatud: 06.12.2006.

Üldinfo


Asulakohtadeks nimetatakse paiku, kus on kompaktselt säilinud otsesele elutegevusele viitav arheoloogiline kultuurkiht: ehitiste ja kollete jäänused, esemed, toidujäänused jne. Mõni asulakoht on kasutusel olnud lühiajaliselt, teine aastasadu. Kui kiviaja külad ja laagripaigad rajati peamiselt veekogude äärde, siis edaspidi on elukoha valik sõltunud karjakasvatuseks ja põlluharimiseks sobilikest maadest. Varase põlluharimise ajal otsiti üles kergesti haritavad maad, kuid need kurnati kiiresti ära, mistõttu jäid neis paigus asuladki lühiajaliseks. Varasel rauaajal valitud elupaigad on sageli paiknenud juba samal kohal praeguste küladega. Keskmisel rauaajal aga olid asulad sageli linnuste vahetus läheduses. Hilise rauaaja ja keskaja asustuspilt on olnud üsna sarnane. Suur maastiku ümberkorraldus ja paljude, sageli juba muinasajal rajatud külade likvideerimine jääb 18.–19. sajandisse, kui rajati suured mõisapõllud ja krunditi talud.

Sisestatud: 26.09.2014.