Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 18837
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 14.10.1998
Registreeritud 14.10.1998
Mälestise vana number 2410
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: avariiline

Inspekteerimise kuupäev: 03.12.04

Inspektor: Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Kalmele omase kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 23.12.2004.

Mälestise kirjeldus


Praeguseks on tegemist maaparanduse käigus lõhutud kalme põhjaga. Tõenäoliselt kujutas kalme endast tugevat kivivaret, mis on praegu lükatud teiste kivide juurde hunnikusse. Kalme põhja kivid on maapinnas jälgitavad. Tegemist on ligemale 10 m läbimõõduga kivisema alaga, mille muld on tumedam ja kust on saadud ka arheoloogilisi leide. Kalme lõhkumise käigus on kultuurkiht kandunud algsest märgatavamalt ulatuslikumale alale.

Sisestatud: 23.12.2004.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalme säilmed paiknevad endisest Rae mõisast Assaku suunas Tallinn-Tartu maanteele viivast teest 100 m lõuna pool. Kalmepõhi asub kirde-edela suunalisel seljandikul, mis edela otsas tipneb maaparanduse käigus kokkukuhjatud, osaliselt võsastunud, kivilasuga. Kalme põhjalaik jääb sellest kivihunnikust ligemale 10 m kirde poole, kivide ja tee vahele.

Sisestatud: 27.12.2004.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevöönd on fikseeritud plaanil.

Sisestatud: 27.12.2004.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 15.09.2014.