Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Asulakoht
Mälestise registri number 18976
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 14.10.1998
Registreeritud 14.10.1998
Mälestise vana number 726-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 01.09.17

Menetleja: Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Elupaigad, Asulakoht.

Mälestise tunnus


I aastatuhande II poolest-II aastatuhandest pärinev asulakoht.

Sisestatud: 21.03.2011.

Mälestise kirjeldus


Asulakoht paikneb võrdlemisi kõrgel, lääne-loode poole madalduval maal, vesise heinamaalapi (külavainu) ümbruses. Sellel maalapil on leidunud ka mitmeid allikaid. Neist peamine asub Allika talu aida juures ja on tehtud kaevuks. Asulakoha kultuurkiht on praegu osaliselt taluhoonete, osaliselt põllu- ja aiamaalappide all. Kultuurkihi paksus on asulakoha territooriumil erinev, keskmiselt on see 50-60 cm. Intensiivse tumedusega kultuurkihti leidub Allika, keskküla ja Lodi talude ümbruses.

Sisestatud: 21.03.2011.

Mälestise asukoha kirjeldus


Asub Vanamõisa küla tuumikus, endiste Allika ja Keskküla talude ümbruses. Asulakoht jääb Saue raudteejaamast 600-700 m põhja poole, raudteejaamast Alliku külla ja Hüürule viivast teest lääne poole. Asulakoht hõlmab põhja-lõuna suunas ca 300 m pikkuse ja ida-lääne suunas 200 m laiuse ala, kusjuures tema lõunapiiriks on Keskküla ja Antsu talude krundi lõunapiir, põhjapiiriks Vana-Reinu talu elumaja, idapiiriks maantee ja läänepiiriks Kärneri talu.

Sisestatud: 21.03.2011.

Mälestise ajalugu


Asulakoha kultuurkiht on avastatud 09.05.1979 arheoloog M.Mandeli poolt. Ilmselt on tegemist 13.sajandil Taani Hindamisraamatus mainitud Kerguta (Kircotaen) külaga, kus oli siis 12 adramaad. Avastamisel leiti savinõukilde.

Sisestatud: 21.03.2011.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates. Mälestise väliskontuur on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste ja kitsenduste kihil.

Sisestatud: 22.03.2018.

Aruanded


Treuman, K. 2011. Aruanne arheoloogiliste eeluuringute ja arheoloogilise järelevalve teostamise kohta Harjumaal Saue vallas (Keila kihelkonnas) Vanamõisa külas arheoloogiamälestisel asulakoht (reg nr 18976).

Sisestatud: 01.04.2012.

Üldinfo


Asulakohtadeks nimetatakse paiku, kus on kompaktselt säilinud otsesele elutegevusele viitav arheoloogiline kultuurkiht: ehitiste ja kollete jäänused, esemed, toidujäänused jne. Mõni asulakoht on kasutusel olnud lühiajaliselt, teine aastasadu. Kui kiviaja külad ja laagripaigad rajati peamiselt veekogude äärde, siis edaspidi on elukoha valik sõltunud karjakasvatuseks ja põlluharimiseks sobilikest maadest. Varase põlluharimise ajal otsiti üles kergesti haritavad maad, kuid need kurnati kiiresti ära, mistõttu jäid neis paigus asuladki lühiajaliseks. Varasel rauaajal valitud elupaigad on sageli paiknenud juba samal kohal praeguste küladega. Keskmisel rauaajal aga olid asulad sageli linnuste vahetus läheduses. Hilise rauaaja ja keskaja asustuspilt on olnud üsna sarnane. Suur maastiku ümberkorraldus ja paljude, sageli juba muinasajal rajatud külade likvideerimine jääb 18.–19. sajandisse, kui rajati suured mõisapõllud ja krunditi talud.

Sisestatud: 12.09.2014.