Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Ikoon «Trooniv Jumalaema Jeesuslapsega, esiisad Taavet ja Saalomon», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
Mälestise registri number 1935
Registreeritud Vallasmälestis
Arvel 20.06.1995
Registreeritud 22.09.1995
Mälestise vana number 403-K
Liigitus kunstimälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: restaureerimisel

Inspekteerimise kuupäev: 08.05.17

Inspektor: TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor

Märksõna(7)

Kunst, Materjal, Puit, Objekt, Maal, Tahvelmaal, Ikoon.

Mälestise tunnus


Vene traditsioonilise ikoonimaali kunstiväärtuslik näide

Sisestatud: 12.12.2016.

Mälestise kirjeldus


Tähendus:
Jumalaema on kujutatud istuvana aujärjel kui valitsejannat. Kõrge poolkaares seljatoega, kuldse töötlusega troon sümboliseerib tarkust, Saalomoni trooni. Punane padi, millel Jumalaema istub, on alandlikkuse, samas kuninglikkuse märgiks. Viimase rõhutamiseks on kõrge järi Jumalaema jalge all.
Jumalaemast vasakul kujutatud prohvet ja kuningas Taavet oli Maarja esivanem (Matteus, 1:1-17), nn "Taaveti lauluraamatu" autor. Saalomoni, Jeruusalemma templi rajajat (seda tunnistab ka tekst prohveti käes oleval kirjarullil), milles kasvas üles Maarja, on kujutatud ikooni paremal pool.
Ikonograafia:
Ikoon on ikonostaasil täisfiguurilise prohvetite rea kompositsiooniliseks keskmeks, mis hakkab ikonostaasides esinema alates 16. sajandi keskpaigast. Kõige varajasem ikoon Jumalaema ja Kristuslapsega aujärjel asub Moskva Maarja Kuulutuse kiriku peaikonostaasil. Varasemates altarivaheseintes kasutati "Lihakssaamise" motiivi, kus Kristus oli Jumalaema rinnal medaljonikujulises sõõris, mis kajastas Vana Testamendi prohvetite ettekuulutusi tulevasest Kristuse lihakssaamisest. Selline ikonograafia kujunes välja Bütsantsi kunstis (tõenäoliselt Konstantinopolis) 11. sajandi keskpaigaks ja põhines peamiselt prohvet Jesaja ettekuulutustel (Jesaja, 7:14).
Kristuslapse kujutamist Jumalaema rinnal (või süles) ilma medaljonita võib näha 16. sajandi esimese poolega dateeritud prohvetite reas (Tretjakovi galerii, nr 14644).
Täisfiguuriliste prohvetite ridade puhul oli reegliks iga prohvetit kujutada erineval ikoonil. Antud reas on toimitud teisiti, tuues esimesed prohvetid Jumalaemaga samale tahvlile. Esimene teadaolev taolise ikonograafiaga ikoon on ülalmainitud Maarja Kuulutuse kirikus, mis on dateeritud 1560. aastatesse ja asub Moskva Kremli muuseumis (nr Ж-1511/1-2).

Sisestatud: 12.12.2016.