Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Ikoon «Laskumine põrguhauda», Pihkva koolkond, 17.saj. (puit, tempera)
Mälestise registri number 1941
Registreeritud Vallasmälestis
Arvel 20.06.1995
Registreeritud 22.09.1995
Mälestise vana number 409-K
Liigitus kunstimälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 25.11.16

Menetleja: TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor

Märksõna(7)

Kunst, Materjal, Puit, Objekt, Maal, Tahvelmaal, Ikoon.

Mälestise tunnus


Vene traditsioonilise ikoonimaali kunstiväärtuslik näide

Sisestatud: 12.12.2016.

Mälestise kirjeldus


Tähendus:
Kristust on kujutatud aupaistes põrgu sügaviku kohal, avamas (lõhkumas) põrgu väravaid. Käega aitab ta kirstust tõusta Aadamal; esimene pattulangenu saab esimesena lunastuse (Roomlastele, 5:14). Pareml on kujutatud Eevat. Nende järel vabanevad prohvetid ja kuningad ning teised väljavalitud.
Üheaegselt toimub siin kaks sündmust, mis sisuliselt tähendavad sama - ülestõusmine surnuist ehk elluärkamine ja maa alla laskumine. Tegu on justkui plahvatusega, mis hõlmab kogu universumit.
Ülestõusmine näitab, et lihakssaanud Kristus, lõhkudes põrgu ja avades taeva väravad, on kogu inimkonna päästjaks, st mitte ainult nende, kes alavad praegu ja tulevikus, vaid ka nende, kes olid surnud enne tema tulekut. Antud sündmus leidis aset hommikul nädala seitsmenda päeva järel, seetõttu on seda nimetatud "kaheksandaks päevaks" ja peetud ettekuulutuseks tulevasest igavesest elust. Maailma loomisega algasid päevad ajas, Ülestõusmisega algavad päevad väljaspool aega, see on hetk, millest saab alguse Püha Vaimu valitsemine.
Ikonograafia:
Kristuse ülestõusmise (põrguhauda laskumise) ikonograafia on rajatud kristlikul õpetusel Kristuse surmajärgsest laskumisest maa alla ning Aadama ja teiste õnnistatute vabastamisest surma kütkeist ( I Peetruse kiri, 3:18-19; Apostlite teod, 2:29-31).
Antud ikonograafiat on mõjutanud ka apokrüüfiline Nikodemuse evangeelium, kus kirjeldatakse esiisade ja prohvetite piinu põrguhauas (sh Aadam, Eeva, Aabram, Jaakob, Noa, Taaniel, Mooses jt) ning Kristuse laskumist sinna nende vabastmiseks.
Stseeni põhituum kujunes välja Bütsantsis Palaiologoste dünastia kõrgajal ja selle põhjal tekkis 14. sajandi Venemaal keerukam kompositsioon inglitega ja taevaste jõududega Kristuse aupaistes. Antud ikoon on lihtsam, figuuride arv on väiksem ning see on lähedasem Novgorodi 15. sajandi ikoonimaali traditsioonidele.

Sisestatud: 12.12.2016.