Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Maalid orelivääril, 18.saj. II pool (õli, puit)
Mälestise registri number 19919
Registreeritud Vallasmälestis
Arvel 25.01.1999
Registreeritud 25.01.1999
Mälestise vana number 1224
Liigitus kunstimälestis

Inspekteerimised(6)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 20.03.19

Menetleja: Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp

Märksõna(6)

Kunst, Materjal, Puit, Objekt, Maal, Sakraalmaal.

Mälestise tunnus


Muinsuskaitse alla võetud kui ainulaadsed apostleid kujutavad väärimaalingud 18. sajandist, millele sarnased ligikaudu samaaegsed maalid Vana Testamendi aineil on Eesti maakirikuist ainsana olemas Kolga-Jaani kirikus

Sisestatud: 17.03.2005.

Mälestise ajalugu


Muinsuskaitse all alates 1929. aastast (reg. nr. 468), 1973. aastast vabariikliku tähtsusega kunstimälestis nr. 1224.

Sisestatud: 17.03.2005.

Vallasmälestise kirjeldus


Materjal: õli, lõuend.
Tehnika: õlimaal.
Autor, valmistamise koht: -
Dateering: 18. saj. II pool
Mõõtmed: lisatud kirjeldustesse
Märgid (meistrimärgid): -
Inskriptsioonid (signatuurid, pühendustekstid, inventariseerimis- tähised, jms.): -
Eritunnused (visuaalsed kahjustused, parandused, defektid): Kõigi maalide pind on kahjustatud, määrdunud, tumenenud.
Täiendavad andmed (esialgne otstarve, komplektsus, eraldatavad elemendid): Tõenäoselt kirikuga ühevanused, s. o. ligikaudu 1778. aastast pärinevad maalingud rõdurinnatise raamtahvlitel kujutavad nelja evangelisti ja 12 apostlit täispikkuses, ühes atribuutidega. Lõuna poolt alates on maalide järjestus järgmine: evangelist Matteus, evangelist Markus, apostel Juudas Taddeus, apostel Jaakobus vanem, apostel Filippus, apostel Siimon, apostel Andreas, apostel Peetrus, apostel Johannes, apostel Paulus, apostel Jaakobus noorem, apostel Toomas, apostel Matteus, apostel Mattias, evangelist Luukas, evangelist Johannes.Võimaliku autorluse väljaselgitamiseks oleks kunstiajalooliselt huvipakkuv võrrelda neid maale originaalmaalingutega altariseinal. Kõik maalid on ookerjas tonaalsuses, ühevärvilisel ookerfoonil. Värviaktsentidena eralduvad figuuride värvilised drapeeringud (rohekas, punane, valge) ja atribuudid. Maalitud püstlaudadele (valdavalt 3 lauale). Kõigi maalide pind on kahjustatud, määrdunud, tumenenud. Pildiava serv ei ole sirge, vaid loogetega. Iga maali kohal musta värviga kirjutatult kujutatava nimi ovaalsel hallipõhjalisel väljal. Eksitused atribuutidega võivad viidata nii autori asjatundmatusele kui ka sellele, et võidakse olla eksinud nimesiltide ülekirjutamisel. Raamtahvlid on uuemal valge õlivärviga üle värvitud. Uueaegne on ka rinnatise helesinine värvkate.
1.Evangelist Matteus Ev: Mathe?s. - lõunarõdu otsas lõunapoolne.
Punase mantliga drapeeritud albas paljasjalgne valge habega vanamees, kes hoiab käes suurt raamatut ja kirjutussulge. Selja taga seisab suurte tiibadega ingel – evangelist Matteuse atribuut -, kelle poole evangelist on kerges peapöördes. Ulatuslik värvipinna (lakikihi) kahjustustus 2/3 ulatuses tahvlist (vasakul poolel) ja eriti tahvli allosas. Määrdunud, ka linnuväljaheitega.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 80 x 51 cm

2. Evangelist Markus Ev: Marc?ss: - lõunarõdu otsas põhjapoolne.
Albas ja rohelisse mantlisse drapeeritud käharpäine habemik paljasjalgne mees, hoiab parema kaenla all suurt raamatut ja paremas käes pikka kirjutussulge. Mehe selja taga maas, peaga põhja poole, lebab suur pruun lõvi – evangelist Markuse atribuut. Värvipinna (lakikihi?) kahjustusi üle tahvli pinna, määrdunud linnusõnnikuga.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 80 x 51 cm

3. Apostel Juudas Taddeus J?das Fättae?s - lõunarõdu
küljel idapoolne.
Poolpöördes vasakule habemik paljasjalgne vanamees albas, toetub rinnuni ulatuva varrega nuiale, drapeeritud rohelisse mantlisse. Nui ei ole traditsiooniline apostel Juuda atribuut (peaks kuuluma kokku Jaakobus nooremaga); pärimuse läbi hukkus ta piigiga läbitorkamise või hellebardiga pea maharaiumise läbi.
Laiguti värvipinna (lakikihi) kahjustusi, mõned praod lauapinnas
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 80 x 70 cm

4. Apostel Jaakobus vanem Jacob?s. maj. – lõunarõdu
küljel keskmine
Käharpäine mees, drapeeritud rohekasse mantlisse, punase vööga albas. Kannab paremal õlal pika peene varrega topeltristi (haarad otstes ümaranupulised), mis tipus murdub nagu koot ja lõppeb ümmarguse nööridega kinniseotud kiviga – atribuut riidevanutuskurikas, mis tegelikult peaks seostuma apostel Jaakobus nooremaga, on aga siin Jaakobus vanemaks nimetatava mehe juures. Vasakpoolses lauas püstipraod, pragu ka keskmise laua keskjoonel, laudade (kokku 3 lauda) ühendusjoontel värvikihi (lakikihi) kahjustus, mujal vähesel määral laiguti.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 80 x 70 cm

5. Apostel Filippus Philipp?s. – lõunarõdu küljel läänepoolne.
Maaniulatuvas punases tuunikas rohelise drapeeringuga, lõuahabeme ja pikkade laineliste juustega paljasjalgne mees, poolpöördes paremale, kannab paremal õlal suurt risti. Legendi järgi sundis apostel Filippus risti abil Hierapolise linnast lahkuma sealsete elanike poolt kummardatud suure mao. Lahkuvast maost eraldunud tappev hais surmas teiste hulgas ka kohaliku kuninga poja. Taas risti kasutades äratas Filippus surnu ellu. Mao vihased preestrid hukkasid apostli.
Tahvli paremas ääres püstipraod, värvikihi kahjustus keskmise ja parempoolse laua ühendusjoonel, näos põletusjälg ja roheline värv kobrutab (kuumakahjustus).
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 80 x 70 cm

6. Apostel Siimon Simeon. – keskrõdul lõuna poolt esimene.
Vasakule pöördes kähara lõuahabemega mees, punases poolde säärde ulatuvas tuunikas, drapeeritud valkjasse (?) mantlisse, toetub pikale saele, mis jääb tema vasakule küljele. Apostel Siimon Seloot hukati Pärsias, ühe pärimuse järgi tükkideks saagimise läbi, mistõttu ongi saag tema atribuudiks. Värv (lakikiht) kogu tahvli ulatuses kahjustatud ulatuslikult.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 80 x 70 cm

7. Apostel Andreas Andreas. – keskrõdul lõuna poolt teine.
Käharpäine paljasjalgne mees albas, drapeeritud rohelise mantliga, vasaku küljega nõjatub selja taha jäävale suurele diagonaalristile, mille haaraotsast vasaku käega hoiab kinni. Pärimuse järgi hukati Musta mere äärseid alasid evangeliseerinud apostel Andreas X-kujulisel ristil, mistõttu diagonaalrist ongi tema atribuut.
Värv (lakikiht) kahjustatud ulatuslikult allservast ja tahvli paremalt poolt, vasakus servas kahjustus laudade liitekohas.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 79 x 61 cm

8. Apostel Peetrus Petr?s. – keskrõdul lõuna poolt kolmas.
Kergelt vasakule pöördunud paljasjalgne halliseguse lokkis habeme ja lokkis juustega heledas lillakas pikas tuunikas vanamees, drapeeritud punase mantliga. Vasak käsi välja sirutatud, paremas hoiab kahte suurt võtit. Võtmed on Peetruse atribuudiks Jeesuse sõnade põhjal Mt. 16, 19: Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa maa peal seod, see on tevas seotud, ja mis sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud.
Figuurist paremal ja vasakul lauapinnas püstipraod, samutu väikseid pinnakahjustusi. Värv (lakikiht) kahjustatud laiguti.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 79 x 61 cm

9. Apostel Johannes Johannes. – keskrõdul põhja poolt kolmas.
Pringi näo ja kergelt lokkis juustega paljasjalgne noormees en face, punases tuunikas, rüütatud rohelise drapeeringuga. Hoiab paremas, rinna kõrgusele tõstetud käes suurt karikat. Mürgikarikas on apostel Johannese atribuudiks legendi põhjal, mis räägib, et paganliku keisri Domitianuse pakutud mürgitatud veinist lahtus mürk mao kujul niipea, kui Johannes karika huulile oli tõstnud, millega Johannes tõestas kristliku usu jõudu (Mk. 16, 18 järgi: (uskujad) …võtavad üles madusid, ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju…). Laudade vaheline pragu figuuri vasaku kõrva joonelt, selle ääres värv (lakikiht) kahjustatud, samuti pragu ja laiguti kahjustusi tahvli vasakul äärel, vähesel määral mujalgi.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 79 x 61 cm

10. Apostel Paulus St: Pa?lus. – keskrõdul põhja poolt teine.
Rohelisse rüütatud paljasjalgne tumedapäine mees poolpöördes paremale, pea kerges pöördes, ikonograaafiliselt eba-pauluslikult ümarik en face nägu ülesvaates, käed toetuvad pikale rohekaks maalitud mõõgale. Mõõk apostel Pauluse atribuudina tähistab paganate apostli vahedat kuulutust Kristusest (Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmed ja üdi, on südame meelsuse ja mõtete hindaja… Hb. 4, 12), aga ka tema martüüriumivahendit – pärimuse järgi löödi Paulusel Roomas pea mõõgaga otsast.
Värvi (lakikihi) ulatuslik kahjustus figuuri vasaku silma joonel, mistõttu nägu ja figuur poolenisti kustunud. Laudade pikipraod ja värvikahjustus ka tahvli paremas allnurgas ja vasakul serval. Seisund – ebarahuldav.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 79 x 61 cm

11. Apostel Jaakobus noorem Jacob?s min: - keskrõdul põhja poolt esimene.
Käharpäine, veidi ettepoole kummargil paljasjalgne mees albas ja punases drapeeringus, parem käsi tõstetud rinnale, vasakus, langetatud käes peene varre ja suure teraga kirves (tera ülespidi). Jalge ees raiepakk. Kirves ei ole Jaakobus noorema traditsiooniline atribuut, tähistades hoopis apostel Matteuse ja apostel Mattiase martüüriumi. Kuna Jaakobus noorema atribuut peaks olema nui või vanutuskurikas, mis on siin sattunud kokku Jaakobus vanemaga, võib oletada nii juhuslikku eksitust kui ka nimesiltide ülevärvimisaegset sassiminekut.
Tahvli allosas vasakpoolse ja keskmise laua vahel ca 10 cm pikk pragu. Sama vasakpoolse laua ülaosas mõned püstivaod. Värv (lakikiht) tugevasti kahjustatud kogu maalipinna ulatuses.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 79 x 61 cm

12. Apostel Toomas Thomas. – põhjarõdu küljel läänepoolne.
Tumadapäine tumeda lõuahabemega mees, riietatud põlvini ulatuvasse tuunikasse, drapeeritud roheka mantliga. Vasak käsi hoiab drapeeringu hõlma, parem üles tõstetud. Diagonaalis pildipinna vasakust allnurgast paremasse ülanurka pikk käekaitsega piik – ehkki sagedasti on apostel Tooma atribuudiks vinkel, võib seda tema martüüriumiriistana olla ka viskoda või piik.
Figuuri kõhu kohal puidukahjustus; püstipragu vasaku rangluu joonel, tahvli parempoolsel kolmandikul ulatuslik värvi (lakikihi) kahjustus, mujal kohati.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 79 x 61 cm

13. Apostel Matteus Mathe?s. – põhjarõdu küljel keskmine.
Samuti vaid põlvini tuunikas kähara lõuahabeme ja lühikeste käharate juustega mees en face, pea kergelt kallutatud ette. Parem käsi hoiab kinni diagonaalselt üle tahvlipinna ulatuvast viskodast, teravik ülesse tahvli vasakusse nurka. Oda ei ole apostel Matteuse traditsiooniline atribuut. Martüüriumiriistana võiks selleks olla kirves, kuid sagedamini on teda kui endist maksukogujat kujutatud kukruga.
Püstipragu figuuri vasaku õla joonel. Värvikahjustusi vähesel määral, peamiselt tahvli paremal pool
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 79 x 61 cm

14. Apostel Mattias Mathias. – põhjarõdu küljel idapoolne.
Albas ja punase mantliga drapeeritud, valge habemega paljasjalgne vanamees, parem käsi toetab mõõka, mis otsapidi seisja jalgade vahel. Vasaku jala juures kolm ülestikku laotud kivi (?). Mattias oli pärast Jeesuse surma Juudas Iskarioti asemele valitud apostel, kelle traditsiooniliseks atribuudiks martüüriumivahendina kirves.
Mitu pikemat ja lühemat püstipragu, lauapinna defekte. Värv (lakikiht) suures osas kahjustatud, peamiselt tahvli ülapooles.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 79 x 61 cm

15. Evangelist Luukas Ev: L?cas. – põhjarõdu otsas lõunapoolne.
Figuur on meieni jõudnud monokroomses roosakaspruunis tonaalsuses. Halliseguste juuste ja habemega vanamees, peapöördega kergelt paremale, parem käsi hoidmas suurt avatud raamatut ja kirjasulge. Vasak jalg tõstetud kahele ülestikku laotud kiviplokile, mille varjust paistab lamava sarviline veise rindmik – härg on evangelist Luuka atribuudiks. Värvikahjustusi kohati kogu tahvlil, aga eriti lauavahede piirkonnas, eriti tahvli parema poole ülaosas.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 80 x 51 cm

16. Evangelist Johannes Ev Johanes. – põhjarõdu otsas põhjapoolne.
Kena paljasjalgne albas noormees en face, drapeeritud rohekasse mantlisse. Hoiab vasaku käega suurt, vaataja suunas avatud raamatut, paremas käes kirjutussulge. Noormehe vasaku jala kõrval suur musta värvi, laotatud tiibadega kotkas – evangelist Johannese atribuut.
Ca 3 cm pikkune püstipragu tahvli ülaservas, värvikahjustusi suuremate või väiksemate laikudena üle kogu tahvli pinna, nii tausta kui ka figuuri osas.
Mõõtmed: valgusmõõt max ca 80 x 51 cm
Koostas: Sirje Simson, kunstiajaloolane

Sisestatud: 12.05.2009.