Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Ikoon "Kristuse sündimine", 19.saj. lõpp (tempera, puit)
Mälestise registri number 20314
Mälestise tüüp Vallasmälestis
Arvel 27.01.1999
Registreeritud 27.01.1999
Mälestise vana number 10 III 10 k-11
Mälestise liik kunstimälestis

Paikvaatlused(1)

Seisund: varastatud

Inspekteerimise kuupäev: 23.04.04

Menetleja: Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo

Märksõna(8)

Kunst, Materjal, Puit, Objekt, Maal, Tahvelmaal, Ikoon, Sakraalmaal.

Mälestise tunnus


Ikoon on näidiseks traditsioonilisest ikoonimaalist, mis lähtub 17. sajandil levima hakanud paljufiguurilisest miniatuuritaolisest maalistiilist.

Sisestatud: 30.03.2004.

Mälestise ajalugu


Kunstimälestisena muinsuskaitse all alates 1987. a.
Varastatud 28/29. 05. 1990. a.

Sisestatud: 30.03.2004.

Vallasmälestise kirjeldus


Materjal: puit, tempera.
Tehnika: temperamaal.
Autor, valmistamise koht: -
Dateering: 19. saj. lõpp
Mõõtmed: vm. 42 x 35,5 cm
Märgid (meistrimärgid): -
Inskriptsioonid (signatuurid, pühendustekstid, inventariseerimis- tähised, jms.): -
Eritunnused (visuaalsed kahjustused, parandused, defektid): -
Täiendavad andmed (esialgne otstarve, komplektsus, eraldatavad elemendid): Ikoon on komponeeritud võrdlemisi süsteemitult mitmest Jeesuse sünniga seostuvast piiblisündmusest, mis põhinevad UT erinevatel evangeeliumidel. All vasakus nurgas on tõenäoliselt kujutatud Ristija Johannese sünni ettekuulutamine Sakariasele, kui see templis suitsustusaltari juures teenis (Lk 1, 5 jj.). Ikooni all keskel kujutatakse ingli ilmumist ka Ristija Johannese emale Eliisabetile, seejärel aga Eliisabetti väikese lapsega - Johannesega. Sellest kujutisest vasakul on kujutatud Maarja ja Eliisabeti kohtumine (Lk 1, 39 jj.). Vasakul keskel ilmub magavale Joosepile unes ingel, kes kuulutab talle ette Pühast Vaimust eostatud lapse sündi tema kihlatust Maarjast (Mt 1, 18 jj.). Samas
on magavast Joosepist pisutparemal ülal kujutatud koopas istuv Joosep, kelle poole kummardub kepiga vanamees. Selle persooni kujutamine sai iseloomulikuks 15. - 17. sajandi ikoonidel. Teda on erinevate uurijate poolt peetud niiJaakobuseks, Jeesuse vennaks ja Protoevangeeliumi autoriks kui ka lihtsalt karjaseks. Olemas on ka versioon kirjatundja Anenesest, kes, olles kuulnud Jeesuse sünnist, püüdis Joosepit kahtlema panna sündmuse jumalikkuses.
Seega võiks pidada vanameest, kel on käes valet sümboliseeriv kõver kepp, varakristlikul ajal toimunud dogmaatilise vaidluse kehastajaks. Ülal,ikooni tsentris on kujutatud ikooni põhistseen "Kristuse sündimine". Hällis lamava lapse kohale kummarduvad kolm kaetud kätega inglit. Ülal on kujutatud õitsil olevaid karjaseid. Ikooni ülal vasakpoolses osas kummardavad kolm kuningat troonil istuvat Jumalaema Kristuslapsega (Mt 2, 1jj.). Ikooni alumist osa täidab stseen süüta laste tapmisestkuningas Heroodes poolt (Mt 2, 16 jj.).
Koostas Külli Erikson, kunstiajaloolane

Sisestatud: 29.04.2008.