Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Angla Viite talu pukktuulik
Mälestise registri number 20897
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ehitismälestis
Arvel 23.02.1999
Registreeritud 23.02.1999
X-koordinaat 424295.82
Y-koordinaat 6488146.16
Mälestise vana number 343
Ava kaardil

Paikvaatlused(7)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 31.03.23

Menetleja: Saaremaa nõunik, Liis Koppel

Märksõna(7)

Ehitised, Ehitiste liigid, Tootmishoone, Veskihoone, Pukktuulik, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Originaalkujul säilinud Saaremaale tüüpiline pukktuulik. Oluline Saaremaa maamärk.

Sisestatud: 13.03.2006.

Kirjeldus


Viite tuulik on Saaremaale omane keskmiste gabariitide ja sideaineta kivijalaga pukktuulik. Põhiplaanilt on tuulik ristkülikukujuline, küljemõõdud 317x330cm , seina kõrguseks küljel on 450 cm ning tagaseinas laudise servast viilu alla 590 cm. Kivijala kõrgus maapinnast on ligi 1,5 meetrit. Tuulik ei toetu liugraamile ning kogu kere raskus toetub sarnaselt teistele Angla tuulikutele (v.a. Reinu tuulik, mis toetub liugraamile) söömeri kaudu emapuule. Põlvpakkude otsa on puittapi abil kinnitatud vihmer (saba), mida toetavad külgmised juhtmed ja keskne ripptugi. Tuuliku välimust oli nõukogudeaegsete remontide käigus mõnevõrra muudetud, kuid vanade fotode abil oli võimalik restaureerimistööde käigus taastada tuuliku algne välimus sh. algne tibade kuju. Tuuliku uksed asuvad teineteise suhtes nihkes. Platvormil on kottide vinnamiseks auk. Tuuliku parema seina ülemises osas asub nelinurkne vaatluspilu, mis on klapiga suletav. Sarnased vaatluspilud on veel Angla Vilidu, Reinu ja Laose tuulikutel - vaatluspilu on tuulikus töötavale möldrile märguandeks, et kui tuule suund peaks muutuma, hakkab tuul pilust sisse puhuma ning mölder saab tuuliku uuesti tuulde keerata. Tuuliku vasakus seinas on Viite tuulikul sarnaselt teistele Angla tuulikutele asunud laudise katkestus, kust tuulikukivid algselt mööda joenpuid (tugipuid) üles tõmmati, seda katkestust Viite tuulikul restaureerimisjärgselt ei taastatud, kuid Vilidu tuulikul on laudise katkestus vaadeldav. Tuuliku tiivad on aardami (tiiva roo) suhtes 1/3 - 2/3 jaotusega. Alates 1970. aastate Karja näidissovhoosi poolt läbiviidud remondist olid tiivad saanud uue kitsa rekvisiitja vormi, kuigi neid oli korduvalt hiljem välja vahetatud. 2010. aasta restaureerimistööde käigus taastati vanade fotode abil uuesti tuuliku algne tiibade lahendus. 1984. aastal oli tiivavõll murdunud ning tiivavõlli asemele oli 1980.aastate lõpus paigaldatud asemele jödur männitüvi, mis oli seestpoolt tuulikukere tavaline ümarpalk, väljaspool tuuliku kere vormistatud tiivavõlli pea kujuliseks, kuhu kinnitusid tiivad. Restaureerimistööde järgselt sai tuulik 2010. aastal uue tammest traditsioonilise tõrvatud tiivavõlli. Sisseseade on Viite tuulikul rahuldavalt säilinud. Enamus põhimehhanismidest, nagu kivid, suur ratas, kivikrants, pilljalg, kotivinn, jahukirst, tangukast ja küna (king) on alles. Puudu on kolu, kivitõrs, ventilaator jms. 1910. aastal ehitatud Viite tuulikus esinevad juba kõik moodsama sisseseadega pukktuuliku mehhanismid - jahukirst sõeladega, tangukast, ventilaator (hävinud), ülekanded pillilt väikese värkli abil rihmaratastele ja rossvärk-tüüpi kotirattaga kotivinn. Nii nagu kõikidel Angla tuulikutel, erineb ka Viite tuuliku ülekandemehhanism ja raputisüsteem oluliselt teiste tuulikute omast. Vaid Angla Vilidu tuuliku (ehit. 1913) pilli ülekande hammasrattad jaotusvõlllile on Viite tuulikuga samalaadsed, võimalik et tegemist on sama meistri tööga. (Mihkel Koppel, Tõnu Sepp, 2008)

Sisestatud: 13.03.2006.

Asukoha kirjeldus


Viita on üks viiest tuulikust Angla küla tuulikuterühmas (Leisi poolt kolmas pukktuulik). Terve tuulikuterühm asub otse maantee ääres ja on igast küljest hästi vaadeldav.

Sisestatud: 14.03.2006.

Ajalugu


Pukktuulik on ehitatud 1910. aastal, teda on remonditud aastatel 1970, 1984-1985 ja 1995 ning restaureeritud 2010. aastal tuulikumeister Arne Maripuu meeskonna poolt. Viita tuuliku ehitas Mihhail Petrov. Tuuliku ehitusmeister oli Järiselt või Kärlalt. Mihhail Petrov suri 1942. aastal ja töö tuulikus võttis üle tema poeg Konstantin. Konstantini surma järel töötas tuulikus kuni kolhoosiajani tema tütar Liidia Petrov. Angla tuulikutemäel asuvatest tuulikutest on Viite tuulik vanuselt kolmas. Ülejäänud tuulikutest on Reinu pukktuulik ehitatud 19. sajandil, Laose pukktuulik 1880. aastal või varem, Vilidu pukktuulik 1913. aastal ja Tedre tuulik 1927. aastal. (Anne Trei, 2000)

Sisestatud: 13.03.2006.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise asukoht ja kaitsevööndi piirid on tähistatud KKT lisas 1.

Sisestatud: 11.03.2006.