Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Angla Vilidu talu pukktuulik
Mälestise registri number 20898
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ehitismälestis
Arvel 23.02.1999
Registreeritud 23.02.1999
X-koordinaat 424312.54
Y-koordinaat 6488110.58
Mälestise vana number 343
Ava kaardil

Paikvaatlused(8)

Seisund: halb

Paikvaatluse kuupäev: 31.03.23

Menetleja: Saaremaa nõunik, Liis Koppel

Märksõna(7)

Ehitised, Ehitiste liigid, Tootmishoone, Veskihoone, Pukktuulik, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Originaalkujul säilinud Saaremaale tüüpiline pukktuulik. Oluline Saaremaa maamärk.

Sisestatud: 13.03.2006.

Kirjeldus


Vilidu tuulik on Saaremaale omane keskmiste gabariitide ja sideaineta kivijalaga pukktuulik. Põhiplaanilt on tuulik peaaegu sümmeetriline 320x330 cm, seina kõrguseks küljel on 460 cm ning tagaseinas laudise servast viilu alla 640 cm. Kivijala kõrgus maapinnast on ligi 1,7 meetrit. Tuulik ei toetu liugraamile ning kogu kere raskus toetub sarnaselt teistele Angla tuulikutele (v.a. Reinu tuulik) söömeri kaudu emapuule. Põlvpakkude otsa on puittapi abil kinnitatud vihmer (saba), mida toetavad külgmised aisad ja keskne ripptugi. Tuuliku uksed asuvad teineteise suhtes nihkes. Platvormil on kottide vinnamiseks luugid. Kivide tuulikusse tõstmiseks ja vahetamiseks on tuulikul olnud paremas seinas teise korruse kohal laudise katkestus. See ratsionaalne mugandus tagas selle, et kivide vahetamise puhul ei peaks terve seina laudist eemaldama ning saaks piirduda vaid seina ruutmeetrise ava tekitamisega. Laudise katkestus on restaureerimisjärgselt tuulikul taastatud. Tuuliku vasaku seina ülemises osas on asunud veel nelinurkne vaatluspilu, mis on olnud klapiga suletav. Sarnased vaatluspilud on vanade fotode pealt välja loetavad veel Angla Laose, Reinu ja Viite tuulikutel. Tiivad on 2008. aasta restaureerimisel taastatud nende 1930. aastate kujul. Tiiva sõlgede paigutus aardami (tiiva roo) suhtes on umbes 1/4 - 3/4 jaotusega. Sisseseade on Vilidu tuulikul võrdlemisi hästi säilinud. Kõik põhimehhanismid, nagu kivid, suur ratas, värkel, kivitõrs, kolu, king, jahutoru, pärss, kotivinn, jahukirst sõelte ja raputiga on alles ja restaureerimisjärgselt ka tööle seadistatud. Puudu on vaid ventilaator ja tangukast. Ventilaator on asunud jahukirstu all. Ventilaatori ülekande rihmaratas on hõõrderatta võllil säilinud. Tangukast oli sarnaselt teistele Saaremaa tuulikutele liigutatav ning põrandaga statsionaarselt sidumata väiksemõõduline kahesalveline kirst. See asetses selliselt, et jahukirstust sõelale jäänud tangud said sõela otsast otse tangukasti kukkuda. Ventilaatorit ja tangukasti restaureerimise järgselt taastatud ei ole.

Sisestatud: 13.03.2006.

Asukoha kirjeldus


Vilidu on üks viiest tuulikust Angla küla tuulikuterühmas (Leisi poolt viimane). Terve tuulikuterühm asub otse maantee ääres ja on igast küljest hästi vaadeldav.

Sisestatud: 13.03.2006.

Ajalugu


Pukktuulik on ehitatud 1913. aastal. Ehitamise aastaarv on märgitud söömeril. Tuulik kuulus Vilidu talu vanaperemehele Mihail Vagasele, kes ise tuulikus ka jahvatas. Angla tuulikutemäel asuvatest pukktuulikutest on Vilidu tuulik kõige noorem. Ülejäänud tuulikutest on Viite pukktuulik ehitatud 1910. aastal, Laose pukktuulik 1880. aastal või varem, Reinu pukktuulik 19. sajandil ja Tedre tuulik 1927. aastal. Vilidu tuulikut on korduvalt remonditud. Esiteks 1933. aastal. See aastaarv on märgitud ka söömaril. Järgnevalt Karja Näidissovhoosi poolt 1970. aastal. Hiljem aastatel 1984-1985 ja 1995. 2008. aastal restaureerisid pukktuuliku tuulikumeistrid A.Maripuu, R.Kolk ja K.Kolk. (Anne Trei, 2000)

Sisestatud: 13.03.2006.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise asukoht ja kaitsevööndi piirid on tähistatud KKT lisas 1.

Sisestatud: 11.03.2006.

Meedia


1. Artikkel: Algasid Vilidu tuuliku taastamistööd. Meie Maa, 30. aprill 2008

2. Artikkel: Margus Mulla film Vilidu tuulikust ja sellest, mis sest sai. Meie Maa 19.jaanuar 2009

3. Artikkel: "Muinsuskaitse pole rahul Angla tuulikuga." Oma Saar 07. august 2009

4. Artikkel: "Vastukaja. Muinsuskaitse pole rahul Angla tuulikuga." Oma Saar 12. august 2009

Sisestatud: 29.07.2009.