Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Suur-Pakri kiriku vare
Mälestise registri number 21527
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ehitismälestis
Arvel 17.03.1999
Registreeritud 17.03.1999
X-koordinaat 496237.95
Y-koordinaat 6574178.66
Ava kaardil

Paikvaatlused(5)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 08.04.17

Menetleja: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Sakraalhoone, Kirik, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Rannarootsi sakraalarhitektuuri omapärane näide.

Sisestatud: 13.05.2010.

Mälestise kirjeldus


Arhitekt Nikolai Thammi projekteeritud kabeli ruudule läheneva põhiplaaniga saalile liitub idas kolmtahkne (sisevaates poolring) apsiid ja läänes ehisviiluga rõhutatud portaaliga kellatorn. Omapäraselt astendatud torn ongi muidu range ja detailiavese paest fassaadi väljendusrikkaim osa. Lisaks kinnise kaareväljaga teravkaarsele portaalile ja ümarkaarsetele akendele paikneb apsiidikaare kohal ümaraken. Algselt oli fassaad krohvitud, kuid juba paarkümmend aastat hiljem tehtud fotodel on krohv enamasti varisenud, kusjuures puhtad ja kvaliteetsed paekivipinnad mõjuvad rahulikult, isegi taotluslikult. Krohvitud oli ka interjöör, mida kattis poolsilindriline laudislagi. Kirikusaali lääneosas paiknes kõrgetel sammastel oreliväär, järgnes lihtne pingistik, apsiidikaarest põhjapool asusid orel ja köstripink, lõunapool kantsel. Altariaia tahuline kontuur on veel praegugi loetav jäljena algsel betoonpõrandal. Nappidel arvestatavatel ajaloolistel fotodel on jälgitav nii suurte akende kui välisukse ülesehitus. Kirikule on paigaldatud katus, uksed ja aknad.

Sisestatud: 13.05.2010.

Mälestise ajalugu


Suur-Pakri vana puitkabel põles (põletati) maha 1890 aastal. Uue kabeli ehitamise kavatsus muutus konkreetseks 1896 aprillis kui Eestimaa Konsistooriumilt palutakse ehitusplaanide kinnitamist. Samas teatatakse ka, et kogudus kohustub kabeli taastama omade vahenditega. 19.12.1896 tunnistab Kubermanguvalitsuse ehitusosakond arhitekt Tamme (Thamm) kabeliprojekti "õigesti koostatuks ja vastavaks ehituse kunstile" ning otsustab selle saata kinnitamiseks kbernerile. Kuid näib, et samal ajal on ehitustööd juba alanud. Eesti Ajalooarhiivis säilitatakse küll mitmeid ehituse ettevalmistamisega ja projekti kooskõlastamisega seotud dokumente, kuid paraku pole nende seas ühtegi joonist.
Valminud kabel pühitsetakse 13.07.1897 Rootsi-Soome Mihkli koguduseõpetaja J.W.Gustafssoni poolt. 16.07.1897 saadab ta Konsistooriumile põhjaliku aruande pühitsemistseremoonia käigust. Pastor kirjutab, et arvukas osavõtjaskond liitis mõlema saare kogudused. Esmalt peeti kabeli ees lühike palvus lauluga, siis avati uks "agendas ettenähtud viisil" ning lausuti read 121.psalmist: "Jehoova hoiab su väljumist ja tulemist nüüd ja igavesti". Seejärel astus kogudus oma "uude, kaunilt sisustatud jumalakotta". Torni põhjaseinale paigaldati memoriaalplaat tekstiga: KAPELIN WIGD 13.JULI 1897.
kabeli allakäik algas saare elanike ümberasustamisega 1940. aasta kevadel. Pärast II MS pikaks ajaks punaväe meelevalda jäänuna kabel pigem lammutati kui lagunes. Müüristiku säilimisele aitas kaasa müürikroonide katmine betoonplaadiga 1993 aastal. Praeguseks on kirik katustatud, paigaldatud uksed ja aknad.

Sisestatud: 13.05.2010.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevööndiks on 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Sisestatud: 04.12.2014.

Meedia


Allar Viivik, Suur-Pakril remonditakse paekivist külakirikut. - Harju Elu, 1.8.2014, lk. 1

Sisestatud: 27.01.2017.

Üldinfo


Konserveerimistööde toetajad:
Sihtasutus Kuningas Gustaf VI Adolfi Rootsi kultuuri fond
Rootsi Kuninglik Patriootlik Selts
Ühing Sverigekontak
Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu Eestis
Rågökapellens Minnesfond (Pakri Ühing)
Sihtasutus Olle Engkvist Byggmästare
Kjell ja Märta Bejersi Sihtasutus

Kabeli konserveerimistööd toimuvad Rootsis asuva Pakri Ühingu (Rågökapellens Minnesfond) organiseerimisel.

Sisestatud: 31.08.2012.