Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Trepistiku kaheksa dekoratiivvaasi, 1885- 1887 (malm)
Mälestise registri number 2217
Mälestise tüüp Vallasmälestis
Arvel 20.06.1995
Registreeritud 22.09.1995
Mälestise vana number 723-K
Mälestise liik kunstimälestis

Paikvaatlused(7)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 22.02.19

Menetleja: TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor

Märksõna(6)

Kunst, Materjal, Metall, Objekt, Skulptuur, Dekoratiivskulptuur.

Mälestise tunnus


Muinsuskaitse alla võetud kui Tallinna ainulaadne stiilne XIX sajandile iseloomulikus laadis kunsti- ja ajalooväärtuslik linnakujunduselement.

Sisestatud: 25.11.2006.

Mälestise kirjeldus


Kaheksa historitsistliku kujundusega dekoratiivvaasi nn. Mayeri trepi külgedel.

Sisestatud: 25.11.2006.

Mälestise asukoha kirjeldus


Paiknevad Toompead (Komandandi teed) Vabaduse väljaku loodenurgaga (Harju tänava algusega) ühendava trepi (Mayeri trepi) küljemademetel.

Sisestatud: 25.11.2006.

Mälestise ajalugu


Muinsuskaitse all alates 1991 – Tallinna kohaliku tähtsusega kunstimälestis nr. 723
U. Mikk. Mayeri trepi lugu. Õhtuleht, 4. juuni 1995: 1857. aastal anti Tallinna bastionid linnale üle, et rajada piirkonda avalikud haljasalad. 1861. aastal valmis Komandandi tee. Tolleaegne bürgermeister Carl Mayer võttis oma südameasjaks kogu bastionide vööndi korrastamise ning ehitas ka kivitrepi Harju tänava algusest Komandandi tee alguseni. Tema nime järgi kutsuti treppi veel käesoleva sajandi alguseni Mayeri trepiks. Esialgu kaunistasid treppi keraamilised vaasid, eelmise sajandi lõpukümnendil (1887) asendati need malmvaasidega. Trepi on nüüd korda teinud AS Restor. Taasavamisel saab tutvuda taastamistööde käigus päevavalgele tulnud, 1861. aastal ehitatud trepi säilmetega
Tallinn IV. Linna topograafilisi, asustus- ja ehitusajaloolisi materjale. Tallinn, 1966, lk. 122: Treppi kaunistasid kipsist valatud urnid, mis möödaminejate poolt tihti ära purustati. „Mayeri trepil on 25. ja 26. septembril jälle kaks urni puruks löödud“, seisab linnavalitsuse kirjas. Urnide alalise uuendamise vältimiseks asendati kipsist dekoratiivsed detailid 1887. aastal malmist valatud vaasidega. Treppide rajamisel oli vist teatud teeneid bürgermeister C. A. Mayeril, sest treppisid hüüti „Mayeri treppideks“.

Sisestatud: 25.11.2006.

Mälestise ajalugu


Tänapäeval Vabaduse väljakut ja Komandandi teed ühendav trepp ehitati 1864.-65. aastal. Endiste linnakindlustuste vööndi parkideks ümberkujundamisel oli treppi vaja paremaks pääsemiseks Toompeale ja Harjumäele rajatavasse jalutusparki. Trepp rajati suurkaupmehe ja bürgermeistri (linnapea) Carl August Mayeri (1789-1871) eestvõttel ja rahastamisel. Trepile esialgselt paigutatud dekoratiivsed keraamilised vaasid lõhuti. 1886.-1887.a paigutati nende asemele kaheksa malmist vaasi ja kaks laternat, mis valmistati Drümpelmanni ja Wiegandi tehastes. Vaaside väljakupoolsel küljel oli reljeefne Tallinna suure vapi kujutis kolme lõviga, Toompea-poolsel küljel on taimne ehismotiiv. Nõukogude okupatsiooni ajal raiuti võimude nõudel vapikilbid lagedaks. 1992.-1994.a purunenud kolm vaasi restaureeriti betoonivalu kasutades 1995.a. Restaureerimisel taastati hävitatud vapikilbid. 2007.a lõhuti veel üks vaas, mille järel trepp ja vaasid korrastati 2009.a. Viimati restaureeriti trepistikku ja vaase 2018.a Eesti Vabariigi 100. juubeli puhul.
Muinsuskaitse all alates 1991 – Tallinna kohaliku tähtsusega kunstimälestis nr. 723.

Sisestatud: 07.08.2018.

Vallasmälestise kirjeldus


Materjal: malm.
Tehnika: valatud.
Autor, valmistamise koht: valatud aastatel 1885-1887 Tallinnas, Drümpelmanni vabrikus, osaliselt Wiegandi vabrikus(?)
Dateering: valatud 1885-1887
Mõõtmed: vaasi kõrgus ca 148 cm ja suurim läbimõõt ca 86 cm.
Inskriptsioonid (signatuurid, pühendustekstid, inventariseerimis- tähised, jms.): kahe alumise vaasi ülaservas säilinud tehasemärgistus (tinavalu): B. DRÜMPELMANN REVAL 1886 (kolmandal vaasil näha samasuguse tinariba jäänused)
Eritunnused (visuaalsed kahjustused, parandused, defektid): kõigil vaasidel kohati roostet; parempoolsel ülemisel vaasil varrekael läbiroostetanud (rebend); kolm vaasi on olnud purustatud (taastatud osad – betoon; osaliselt mureneb, pragusid); vapikilpide reljeefsed gepardid maha raiutud.
Täiendavad andmed (esialgne otstarve, komplektsus, eraldatavad elemendid): trepistik valmis suurärimees ja pürjermeister Carl August Mayeri (1789-1871) eestvõttel ja finantseerimisel 1864. aastal. Algselt oli sinna paigutatud kaheksa keraamilist (kipsist?) vaasi, mis ajapikku purunesid. 1886-1887 (1885-1887?) paigaldati asemele kaheksa malmvaasi Vaasid ei ole täiesti identsed, valamiseks on kasutatud vähemalt kahte erivormi (võimalik, et osa vaase (3) valati Drümpelmanni, osa (5) Wiegandi tehases, vt. restaureerimiskomisjoni protokoll, 11. mai 1995). Vaaside väljakupoolsel küljel oli reljeefne Tallinna suure vapi kujutis, Toompea poolsel küljel on taimne ehismotiiv. 1940. aastate lõpul või 1950. aastate algul raiuti võimude nõudel vapikilbid lagedaks. 1992. aastal purustati kaks ja 1994. veel üks vaas. Lõhutud vaaside tükid jäid alles ja koos ülejäänud vaaside konserveerimisega renoveeriti purustatud vaasid betoonivalu kasutades, juurde valati 5 uut malmsanga; tõrjuti roostet ja uuendati värvkatet (4 vaasi rohelised, 4 vaasi sinakamat rohelist tooni), kujutised vapikilpidel puhastati pahtli alt välja, markeeriti sinise värviga vapikilbi kollasel foonil. Vaaside renoveerimis- ja konserveerimistöö teostas AS KAR-Grupp 1995. Trepi ennistas AS Restor (1995). Trepikülje alumisel mademel kummalgi pool historitsistlik kannelleeritud samba kujulise malmvarrega latern.

Sisestatud: 25.11.2006.