Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Elamu Raekoja plats 14 ja Vene t 5 fassaadid, 18.-19. saj
Mälestise registri number 22251
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 05.04.1999
Registreeritud 05.04.1999
Mälestise vana number 73
Liigitus ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis Õpetajate maja (101027001)

Inspekteerimised(2)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 15.02.16

Inspektor: TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas

Märksõna(7)

Ehitised, Ehitiste liigid, Elamu, Eramu, Ehitusperioodid, 1711-1840, 1521-1710.

Mälestise tunnus


Silmapaistev varaklassitsistliku fassaadiga elamu näide Tallinna vanalinnas.

Sisestatud: 14.09.2018.

Mälestise kirjeldus


Maja on ehitatud keskaegsetele müüridele. Algselt elamuna kasutusel olnud hoone on ümber ehitatud ühiskondlikuks hooneks. Kõik hoone fassaadid jälgivad varaklassitsistlikku stiili. Raekoja platsi poolne fassaadi rustreeritud esimese korruse lõpetab karniis, mis on kujundatud lihtsa profiilidega ääristatud horisontaalribana. Fassaadi teise korruse osa tõstavad esile profileeritud aknaraamistus ning aknavade kohal paikevad konsoolidele toetuvad karniisid. Kolmanda korruse osas on fassaad kujunatud lihtsa akendereana. Fassaadi kohal kõrguv frontoon on ülejäänud fassaadist karniisiga eraldatud ja on paigutatud katuse sisse. Fassaadi moderniseerimise käigus on müüritud kinni kaks algselt frontoonil paiknenud aknaava. Algselt fassaadi laiune klassitsistlik rõdu on asendatud metallpostidele toetatud varikatusega. Vene tänava poolse fassaadi kujundus on terviklikuma lahendusega. Esimese korruse rustreeritud seinapinna lõpetab karniis, mis on kujundatud laia profileeritud horisontaalvöödina, millele on paigutatud aknaalused kassetid. Fassaadi teise korruse osa tõstab esile akenaavade lai profileeritud aknaraamistus ning akende kohal asuvad konsoolidele toetuvad karniisid. Fassaadi kolmanda korruse osas on aknaavade nurkadel kasutatud dekoratiivraamistust ning aknaavade all dekoratiivkonsoole. Selle kohal katuseräästa all paikneb profileeritud karniis. Keskaegseid ehitusdetaile on säilinud üksnes hoone keldrites. Interjööris on säilinud saalide kujundus, seinte ja lagede dekoor, lühtrid, braad ning kahhelahjud.

Sisestatud: 21.01.2015.

Mälestise ajalugu


Kolmest majast koosnev liithoone asub Raekoja platsi äärses kvartalis. Kinnistu piirid on kujunenud sajandite vältel üksikute kinnistute kokkuliitmisel. Hoone fassaadid on suunatud Raekoja platsi, Vene tänava ja Apteegi tänava poole. Vanim teade kinnistu kohta pärineb 1333. aastast. 1766.-1918. aastani oli kinnistu Tsaari-Venemaa omandis, kes asutas hoonete kompleksis Läänemere laevastiku ohvitseride kasiino. 1830. aastatel moderniseeriti hoone Raekoja platsi poolset fassaadi. Selle kohal oleva frontooni kujundust muudeti 1850. aastatel. Praegune ruumijaotus ja sisekujundus pärineb 19. sajandi teisest poolest. 1918. aasta novembris-detsembris olid hoones Eesti Vabariigi Ajutise Valitsus ja selle ministeeriumid. 1919. aastal oli hoones linna komandandi kantselei, laskeplatside komandandi kantselei ja kaitseliidu II pataljoni kantselei ning kaitseliidu peastaap. Kuni 1940. aastani tegutses hoones Eesti Vabariigi Ohvitseride Keskkogu klubi-kasiino. Hoone teise korruse ruumides tegutses aastatel 1934-1939 Vabadussõjamuuseum. Lisaks asusid sel ajal hoones ka mõned korterid, millest ühes elas 1930. aasatel major A. Landsberg-Lannes. Teise maailmasõja ajal paiknes hoones 22. Territoriaal-Laskurkorpus. Aastatel 1940-1957 asus hoones Nõukogude Balti Laevastiku Ohvitseride Maja. Peale 1957. aastat tegutses hoones Tallinna Haridus- ja Teadusala Töötajate Maja. 1990. aastast alates nimetati see ümber Tallinna Õpetajate Majaks. Suuremad ümberehitused toimusid hoones 1766., 1957. ja 1973. aastal.

Sisestatud: 21.01.2015.

Allikad


Hoone ajalugu alates 18. sajandi lõpust. Õpetajate maja. [www]
http://www.opetajatemaja.ee/?mod=docs&doc=759&h=5bc1 (13.01.2015)

ENSV Ehituskomitee Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsioon. Arhitektuurimälestise pass.[www]
http://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2012/Passi%20Skaneerimised/Tallinn/B73.PDF (13.01.2015)

Mäeväli,S. (2009) Tallinna Õpetajate maja. [www] http://www.opetajatemaja.ee/?mod=docs&doc=760&h=40af (13.01.2015)

Pantelejev, A. (1996) Arhitektuuriajaloolised eritingimused. TKVA Toimik N1-625

Konsa, S (1991) ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. Ajalooline õiend Köide I. TKVA Toimik N3-1629

Plaks, A. (1971) Tallinn, Raekoja plats 14/Vene tn 5 hoonete rekonstrueerimise kohta ajaloolised eritingimused. TKVA arhiiv Toimik N3-1622

Sisestatud: 21.01.2015.