Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Anija mõisa meierei, 19.-20. saj
Mälestise registri number 2687
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 14.04.1997
Registreeritud 14.04.1997
Mälestise vana number 1-k
Liigitus ehitismälestis

Inspekteerimised(24)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 18.07.18

Menetleja: Harjumaa nõunik, Ly Renter

Märksõna(10)

Ehitised, Kompleksid, Mõisakompleks, Tootmishoone, Meierei, Ehitiste liigid, Tootmishoone, Meierei, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Mõisakompleksi kuuluva majandushoone näide.

Sisestatud: 23.04.2008.

Mälestise kirjeldus


Hoone on historitsistlikus stiilis, ta algne välisilme on säilinud. Anija mõisa meierei on sümmeetrilise põhiplaaniga, põhiosas kahekorruseline viilkatusega hoone. Keskteljel kõrguv massiivne, madala kelpkatusega torn lisab omalt poolt veel kaks korrust, hoone mõlemas otsas lisandub ühekorruseline madala kelpkatusega plokk. Katusekatteks on katusekivi imiteeriv profiilplekk puittarindil. Hoone korstnad (2) on telliskivist lihtsa karniisiga. Välisseinad: 1. korrus: puhasvuugil maakivimüür, nurkadel ja avadel hambulised tellispiirded. 2.–4. korrus: puhasvuugil tellismüür. Vundament: puhasvuugil maakivimüür, astmeliselt eenduv. Nii torni kui põhiosa korruste vahekohas on tellisest profileeritud karniis. Torni esimese korruse nurkadel lai faas, mille mõlemas otsas üleminekul teravale nurgale nõgus vikkel. Säilinud on sarikate ehisosad ja otsasarikad ning nende konsoolsed ehistoed.
Vahelaed on puittaladel. Avatäited käesoleval ajal väljavahetamisel, paar vana raami kuulub restaureerimisele. On säilinud 8 ajaloolist nurgikut, 4 nurkhinge, 7 hingetappi. Nõukogudeaegsetel akendel puuduvad nurgikud. Kahel uksel on säilinud nuppotstega tööstuslikult toodetud hinged, ühel uksel on säilinud puitsüdamikuga lihtne linksulgur. Hoone sisearhitektuur tuleneb endisest kasutusotstarbest. I korrusel oli meierei ja II ja III korrusel eluruumid.

Säilinud on paeastmetega trepid ja selle metallbalustraad hoone keskteljel, tahveldisega siseuksi 6 tükki.

Sisestatud: 23.04.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Meierei asub mõisa peahoonest 300-400 meetrit eemal. Hoonet ümbritsevad praegu nõukogude ajal ehitatud kuurid ja endine suur loomatall.

Sisestatud: 12.02.2007.

Mälestise ajalugu


Esimest korda on Anija küla mainitud 1241. aastal (Hanaegus). Anija mõisat (saksa k Annia, ka Hannijöggi) on esmamainitud 1482. aastal, mil ta kuulus Hermann Zoegele. Arvatavasti on mõis asutatud ajavahemikul 1355 - 1482.
1671. aastal omandas mõisa Jacob Stahl von Holstein, kes ehitas barokse kahekorruselise peahoone.
Praeguseni säilinud peahoone püstitas Matthias Stahl von Holstein 19. sajandi esimestel aastatel. Kahekorruseline kelpkatusega hilisbarokne hoone valmis 1801. või 1802. aastal. Alates 1840. aastast kuulus mõis Ungern-Sternbergide aadlisuguvõsa valdusse. 1905. aastal müüdi mõis Marie von Wahl’ile (sünd. von Lieven), kelle käest see 1919 ka võõrandati. 1924. aastal kolis mõisahoonesse kohalik algkool, mis tegutses seal (väikese vaheajaga 1975-90) kuni 2002. aastani. Hoones on paiknenud ka sovhoosi osakonnakeskus. Kool suleti koos samas majas tegutsenud lasteaiarühmaga Anija vallavolikogu otsusega 1. septembrist 2002.
Anija mõisakompleksist on säilinud suur hulk kõrvalhooneid. Esiväljaku äärde jäävad 19. sajandi esimeses veerandis püstitatud vana tüüpi valitsejamaja ja pikk kaaristuga aidahoone, eemal on veel meierei, sepikoda, karjakastell.

Meierei on ehitatud XX sajandi algul.
Anija piimatalitus asutati 1923. aastal, aga juba varem töötas siin mõisa meierei. Selle hoones tegutses hiljem ka ühistegelik piimatalitus. Maailmasõdade vahelisel perioodil oli piimatööstuse käsutuses neli ruumi. Meierei teeninduspiirkonda kuulusid Kõrve ja Saunja koorejaamad (ERA 1648-4-335).

Sisestatud: 23.04.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevöönd on menetlemisel,

Sisestatud: 23.04.2008.