Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Valga linnatuumiku muinsuskaitseala
Mälestise registri number 27005
Mälestise tüüp Muinsuskaitseala
Mälestise liik muinsuskaitseala
Arvel 27.02.1995
Registreeritud 06.05.2002
X-koordinaat 621086.34
Y-koordinaat 6405707.39
Ava kaardil

Paikvaatlused(20)

Seisund: restaureerimisel

Paikvaatluse kuupäev: 05.12.17

Menetleja: Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris

Asukoha kirjeldus


1) Muinsuskaitseala koosneb Valga linna ajaloolisest linnatuumikust, mille struktuur ja hoonestus olid välja kujunenud 1940. aastate alguseks.

(2) Muinsuskaitseala hõlmab 22.7ha ala, mis piirneb J. Kuperjanovi tänavaga alates ristumisest Tähe tänavaga kuni J. Kuperjanovi 12 krundi kirdenurgani, J. Kuperjanovi 12 krundi idapiiri, linnastaadioni põhjapiiri, läänepiiri ja lõunapiiriga, Kungla 13 krundi idapiiriga Kungla tänavani, Kungla tänavaga kuni ristumiseni Turu tänavaga, Turu tänavaga kuni Turu 8/10 krundi kagunurgani, Turu 8/10 krundi lõunapiiri ning Vabaduse 35 ja 35a kruntide lõunapiiriga Laia tänava ja Vabaduse tänava ristmikuni, Laia tänavaga kuni Lai 6a krundi kagunurgani, kruntide Lai 8, 6b ja 6a ning kruntide Aia 3a, 3 ja 5 idapiiridega kuni Aia tänavani, Aia tänavaga kuni ristumiseni Puiestee tänavaga, Puiestee tänavaga kuni Puiestee 2 krundi kagunurgani, Puiestee 2 krundi lõunapiiriga, Puiestee 2 krundi ning Puiestee 2/Kesk 11 krundi läänepiiridega kuni Sepa tänavani, Sepa tänavaga kuni ristumiseni Raja tänavaga, Raja tänavaga kuni ristumiseni Riia tänavaga, Riia tänavaga kuni Riia 14 krundi edelanurgani, Riia 14 krundi lääne- ja põhjapiiriga ning selle mõttelise ühendusjoonega Riia 12 krundi loodenurgaga, kruntide Riia 12, 10, 8, 6, 4 ja 2 põhjapiiridega, kruntide Kesk 24, 22 ja 18 põhjapiiridega, kruntide Vee 1b ja 1a põhjapiiridega ning viimase mõttelise ühendusjoonega Kesk 12 krundi loodenurgaga, kruntide Kesk 12 ja 10 põhjapiiridega, Pärna puiestee 1 krundi lääne- ja põhjapiiriga, Pärna puiestee 1a krundi põhjapiiriga ning selle mõttelise ühendusjoonega Kesk 6a krundi loodenurgaga, kruntide Kesk 4 ja 6a põhjapiiridega ning viimase mõttelise ühendusjoonega J. Kuperjanovi 3a krundi loodenurgaga, kruntide J. Kuperjanovi 3a ja 9 põhjapiiridega kuni Tähe tänavani ja Tähe tänavaga kuni J. Kuperjanovi tänavani.

Sisestatud: 18.01.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Muinsuskaitseala kaitsevöönd koosneb muinsuskaitsealaga külgnevatest aladest, mis väljastpoolt piirnevad Tähe tänavaga muinsuskaitseala piirist kuni Tähe 4 krundi edelanurgani, Tähe 4 krundi põhjapiiriga, kruntide J. Kuperjanovi 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ja 33 põhjapiiridega kuni E. Enno tänavani, E. Enno tänavaga kuni Pargi tänavani, Pargi tänava ja selle mõttelise pikendusega kuni Võru 6 krundi kirdenurgani, Võru 6 krundi lõuna- ja läänepiiriga, kruntide Võru 4 ja Lai 3 läänepiiridega kuni Laia tänavani, Laia tänavaga kuni Lai 26 krundi edelanurgani, kruntide Lai 26, Mesipuu 6 ja 4, Liiva 14 ja 16 läänepiiridega kuni Uue tänavani, Uue tänavaga kuni Puiestee 8 krundi edelanurgani, kruntide Puiestee 8, 6a, 4 ja 2 ning Kesk 11 krundi läänepiiridega kuni Sepa tänavani, Sepa tänavaga kuni Konnaoja ojani, Konnaoja ojaga kuni Riia 18 krundi loodenurgani, kruntide Riia 18, 12 ja 12b põhjapiiridega ja Riia 12b krundi idapiiriga kuni muinsuskaitseala piirini.

Sisestatud: 09.02.2007.

Meedia


„Valga – ärkav okasroosike”, artikkel, 26.01.2001, Sirp
"Valga õllevabriku ajalugu võib uue kaubanduskeskuse varju kaduda", artikkel 08.04.04, Valgamaalane
"Muinsuskaitseamet annab oma hinnangu", artikkel 24.04.04, Valgamaalane
"Muistiseid ainult sõnadega ei kaitse", artikkel 24.04.04, Valgamaalane

- - Kevadel algab Valgas Kesk tänaval ulatuslik remont, mis muudab liiklemist
http://www.valgamaalane.ee/070208/esileht/25012727.php

Sisestatud: 22.10.2008.