Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Paide vanalinna muinsuskaitseala
Mälestise registri number 27009
Mälestise tüüp Muinsuskaitseala
Mälestise liik muinsuskaitseala
Arvel 21.03.1995
Registreeritud 06.05.2002
X-koordinaat 590520.70
Y-koordinaat 6528731.46
Ava kaardil

Paikvaatlused(20)

Seisund: restaureerimisel

Paikvaatluse kuupäev: 24.07.19

Menetleja: Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf

Asukoha kirjeldus


31.4ha muinsuskaitseala piir kulgeb mööda katastriüksuste (edaspidi krunt) piire seisuga 1. veebruar 2005. a. Muinsuskaitseala hõlmab ala, mis piirneb Tallinna 43 krundi lõunapiiri ja selle mõttelise pikendusega ida suunas kuni lõikumiseni Tallinna 41 krundi idapiiri mõttelise pikendusega põhja suunas, nimetatud pikendusega lõikepunktist kuni Kaevu 1 krundi põhjapiirini, Kaevu 1 krundi põhjapiiri, Kaevu 2, Veski 10 ja 12 asuvate kruntide põhjapiiride ja Veski 16a krundi idapiiriga kuni lõikumiseni Parkali 2 ja 4 krundi põhjapiiriga, Parkali 2 ja 4 põhjapiiri, Parkali 2 ja 4–18 asuvate kruntide idapiiriga ning Parkali 18 krundi lõunapiiriga kuni selle pikenduse lõikumiseni Parkali 11 krundi idapiiriga, Rüütli 2b krundi lõunapiiriga, Rüütli 4 krundi idapiiriga, Rüütli 4–60 asuvate kruntide idapiiridega ja nende vastavate pikendustega üle Vee, Vainu ja Kevade tänava kuni lõikumiseni Kevade 1 krundi põhjapiiriga, Kevade 1 krundi põhjapiiri ja idapiiriga kuni lõikumiseni Rüütli 56 asuva krundi kirdepiiriga, Rüütli 60 krundi kirde- ja kagupiiriga ja Pikk 32 krundi kagupiiriga kuni Pika tänavani ning selle pikendusega üle Pika tänava kuni Pikk 37 krundi idapiirini, Pikk 37 krundi lõunapiiri ning Karja 4 krundi lõuna- ja läänepiiriga kuni Karja tänavani, viimase pikendusega üle Karja tänava lõikumiseni Pikk 35 krundi lõunapiiriga, Pikk 33 ja 27 asuvate kruntide läänepiiridega, Pikk 27 krundi lääne- ja põhjapiiriga kuni Pika tänavani, Vainu 1 krundi idapiiriga kuni Vainu 3 krundi lõunapiirini, viimase lõuna- ja läänepiiriga kuni Vainu tänavani, Vainu tänavaga kuni selle lõikumiseni Suur-Aia tänavaga, Suur-Aia tänavaga kuni selle lõikumiseni Pärnu tänavaga, Väike-Aia 2 krundi idapiiriga, Väike-Aia 8–42 asuvate kruntide läänepiiridega, kuni Lai 8 krundi lõunapiirini, Lai 8–12 asuvate kruntide lõunapiiride ning viimase krundi läänepiiriga kuni lõikumiseni Laia tänavaga, Lai 16 ja 18 krundi läänepiiri pikendusega üle Laia tänava, Lai 16 ja 18 krundi lääne- ja põhjapiiriga, Lai 13–1 asuvate kruntide põhjapiiridega kuni Lai 1 krundi loodenurgani, Tallinna 22–44 asuvate kruntide läänepiiridega ning Tallinna 44 asuva krundi põhjapiiri ja selle mõttelise pikendusega üle Tallinna tänava vastavalt muinsuskaitseala plaanile.

Sisestatud: 18.01.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Muinsuskaitseala kaitsevöönd koosneb linna möödasõiduteelt Vallimäele avanevast kaugvaatealast, mis piirneb Tallinna tänavaga muinsuskaitseala piirist Järve tee ristmikuni, Järve teega viimati nimetatud ristmikust kuni Parkali 18 kinnistu põhjapiirini, viimati nimetatud kinnistu põhjapiiriga kuni muinsuskaitseala piirini ning muinsuskaitseala ida- ja põhjapiiriga kuni Tallinna tänavani vastavalt muinsuskaitseala plaanile.

Sisestatud: 20.09.2005.

Aruanded


Kadakas, Villu. 2008. Arheoloogiline järelevalve Paide Püha Risti kiriku tornis ja trassides kirikuaia põhjaosas. Tallinn. Tellija: Keki Ehitus AS
Kadakas, Villu. 2008. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Paide Püha Risti kiriku põranda vahetuse käigus. Tallinn. Tellija: Keki Ehitus AS
Kadakas, Villu. 2013. Arheoloogiline järelevalve ja uuringud Paide Püha Risti kirikuaias. Keskväljak 1, Paide linn, Järva maakond. Reg nr 15057, 15058. Tellija Tarrest LT OÜ. Keila.
Lange, Kalle. 2000. Veetrassi arheoloogiline järelevalve Paides Veski ja Parkali tänaval. OÜ Ehitusmaa. Tartu. Tellija: Normanni Linnagrupi AS
Lavi, Ain; Lange, Kalle. 2011. Paide vallimäe lääneküljele rajatava skulptuuride pargi haljastuse rajamise arheoloogilisest järelevalvest. Aruanne. 27. september 2011. OÜ Muinasprojekt. Tellija: Mustamäe Haljastus AS.
Piirits, Peeter. 2009. Arheoloogilised järelevalvetööd Paide vallimäe valgustuskaablitrasside rajamisel. MTÜ AEG. Tartu. Tellija AS ABB
Piirits, Peeter. 2010. Arheoloogilised järelevalvetööd Paide Vallimäe vallitorni kommunikatsioonide ja Veski tn. 20 pumbajaama rajamisel. MTÜ AEG. Tartu. Tellija: Paide Linnavalitsus
Piirits, Peeter. 2014. Arheoloogilised eeluuringud Paide Posti tn 12 krundil. MTÜ AEG. Tartu. Tellija: Paide Linnavalitsus.
Piirits, Peeter. 2016. Arheoloogiline järelevalve Paide Pikk 21 vundamendisüvendi rajamisel. MTÜ AEG. Tartu. Tellija eraomanik
Sokolovski, Vladimir. 2009. Aruanne arheoloogilise järelevalve teostamisest Paide linnas Veski, Valli, Parkali, Rüütli ja Tallinna tänavatel. OÜ Tael. Tallinn. Tellija: AS Terrat
Sokolovski, Vladimir. 2009. Aruanne arheoloogilise järelevalve teostamisest Paide linnas Veski, Valli, Parkali, Rüütli ja Tallinna tänavatel. OÜ Tael. Tallinn. Tellija: AS Terrat
Treuman, Katrin. 2009. Aruanne arheoloogilise järelevalve teostamise kohta Paide linnas, Keskväljakul, Rüütli, Posti ja Vee tänavatel. OÜ Tael. Tallinn. Tellija: AS Terrat
Tvauri, Andres. 2011. Aruanne Paide Vallimäel kõlakoja rekonstrueerimise ja mänguväljaku rajamise juures 2011 aastal toimunud arheoloogilisest järelevalvest. Tartu Ülikool. Tartu. Tellija: AS Paide MEK
Tvauri, Andres. 2015. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Paides seoses tänavavalgustuse renoveerimisega 2015. aastal. OÜ Arheograator. Tartu. Lisa: Malve, Martin. Paide keskväljakult 2015. aastal leitud inimluude osteoloogiline analüüs. Tellija: AS Leonard Weiss Energy.

Sisestatud: 20.09.2010.

Meedia


- Mida teha Paide vanalinnaga
http://www.ekspress.ee/viewdoc/3DA1739B58C7B054C22570F8007DD13
- Minevikupärand korda
http://www.jt.ee/021006/esileht/arvamus/20003901.php
- Vanimad majad tulevad sünnipäevale mitmesajandat korda
http://www.jt.ee/021006/esileht/20003891.php

- Spetsialistid hindavad Paide vanalinnas vanu maju
http://www.jt.ee/100807/esileht/20006489.php

- "Vallimägi muutub paremini vaadeldavaks", artikkel, 07.04.2001, Järva Teataja

Sisestatud: 22.10.2008.