Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
Mälestise registri number 27011
Mälestise tüüp Muinsuskaitseala
Mälestise liik muinsuskaitseala
Arvel 31.03.1995
Registreeritud 06.05.2002
X-koordinaat 410919.32
Y-koordinaat 6457714.26
Ava kaardil

Paikvaatlused(310)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 14.03.20

Menetleja: Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks

Asukoha kirjeldus


(1) Muinsuskaitseala koosneb ajaloolisest linnatuumikust ning Kuressaare linnuse ja seda ümbritsenud muldkindlustuste alast.

(2) Muinsuskaitseala hõlmab Kuressaare linnuse ja selle muldkindlustuste ala koos Tori ja Ujula abajatega ning ajaloolise linnatuumiku, mida piiravad Pargi, Töö, Abaja, Veski, Aia, Vahtra, Kõver ja Vete tänav, Kihelkonna maantee, Juhan Smuuli, Vallimaa ja Karl Ojasoo tänav, Pihtla tee ning Uus, Kase ja Staadioni tänav.

(3) 105.18 ha muinsuskaitseala piir kulgeb Tori abaja kaldajoonest Pargi tänava läänepoolseima lõigu mõttelisel pikendusel veepiirist kuni Pargi tänavani, kirde suunas mööda Pargi tänavat ristumiseni Töö tänavaga, mööda Töö tänavat ristumiseni Abaja tänavaga, kirde suunas mööda Abaja tänavat kuni Veski 9 lõunanurgani, päripäeva mööda Veski 9 kinnistu piire kuni ristumiseni Veski tänavaga, mööda Veski tänavat ristumiseni Aia tänavaga, kirde suunas mööda Aia tänavat ristumiseni Vahtra tänavaga, kagu suunas mööda Vahtra tänavat ristumiseni Kõvera tänavaga, kirde suunas mööda Kõverat tänavat ristumiseni Vete tänavaga, mööda Vete ja Töökoja tänavat kuni ristumiseni Kopli tänavaga, lääne suunas mööda Kopli tänavat kuni ristumiseni Vaikse tänavaga, mööda Vaikset tänavat kuni ristumiseni Aia 54a lõunapiiriga, mööda Aia tänava idakülje kinnistute idapiire kuni Martin Körberi 12 kinnistu edelapiirini, mööda selle kinnistu edelapiiri ja kagupiiri kuni kinnistu Pikk 56 edelanurgani, mööda kinnistu Pikk 56 loodepiiri kuni Kihelkonna maanteeni, mööda Kihelkonna maanteed ja Juhan Smuuli tänavat kuni Vallimaa 27 kinnistu loodenurgani, mööda Vallimaa 27, 25 ja 23 kinnistute läänepiiri kuni Vallimaa 23 kinnistu edelanurgani, mööda Vallimaa tänava läänekülje kinnistute läänepiire kuni ristumiseni Sepa 2 piiriga, mööda Sepa 2 ja 4, Vallimaa 9a ja 9, Rohu 1a ja 2 läänepiire kuni Rohu 2 edelanurgani, mööda Rohu 2 lõunapiiri kuni ristumiseni Vallimaa tänavaga, lõuna suunas mööda Vallimaa tänavat kuni kinnistu Vallimaa 4 edelanurgani, mööda Vallimaa 4 ja Torni 5 kinnistute lõunapiiri Torni tänavani, mööda Rootsi 6, 6a, 8c lõunapiiri kuni Garnisoni 16b loodenurgani, mööda Garnisoni 16b, 17a, Väljaku 6, 4a, Tallinna 29c ja 31 põhjapiire kuni Põhja tänavani, mööda Põhja tänavat ja Pihla teed kagusse Pihtla tee 2 põhjanurgani, mööda Pihtla tee 2 loodepiiri kuni Pihtla teeni, mööda Karja 3 kirdepiiri kuni ristumiseni Uue tänavaga, mööda Uut tänavat kuni Uus 1 kinnistu põhjanurgani, mööda kinnistu Uus 1 kirdepiiri kuni Pärna tänavani, mööda Kase tänavat kuni Kase 7 kinnistu läänenurgani, mööda seda nurka ja kinnistu Allee 10 põhjanurka ühendavat mõttelist joont, mööda Allee 10 kinnistu kagupiiri kuni Uus-Roomassaare tänavani, mööda kinnistu Allee 10 kagupiiri mõttelist pikendust kuni lõikumiseni kinnistu Staadioni 4 põhjapiiriga, viimati nimetatud lõikumispunktist mööda Staadioni 4 kinnistu põhjapiiri ja selle mõttelist pikendust läände kuni lõikumiseni Ujula abaja kaldajoonega.

Sisestatud: 17.01.2008.

Ajalugu


Enne linnuse püstitamist 13.-14. sajandil asus Kuressaares arvatavasti muistne sadamakoht, kuhu koondusid kokku kõik ümbruskonna tähtsamad teed.
Linnuse ümber tekkinud Kuressaare alev sai linnaõiguse 8. mail 1563 Saare-Lääne piiskopilt hertsog Magnuselt.
19. sajandil asutati mudaravila ning Kuressaare sai kuurortlinnaks.
Ajalooliselt on Kuressaare tuntud saksakeelse nimega Arensburg, millega paralleelselt on nii sõnas kui kirjas kasutusel olnud eestikeelne kohanimi Kuressaare. Nõukogude ajal (1952 – 1988) kandis linn nime Kingissepa, sealt pärinenud bolševikust revolutsionääri Viktor Kingissepa auks.
Omapäraste nn Saaremaa klassitsismile omaste hoonete rohkuse tõttu võeti Kuressaare vanalinn 1973. aastal riikliku kaitse alla.
(Allikas: Vikipeedia)

Sisestatud: 22.10.2008.

Kaitsevööndi ulatus


(1) Muinsuskaitseala kaitsevöönd koosneb muinsuskaitsealaga külgnevatest aladest, mis väljastpoolt piirnevad Põduste jõe, Aia tänava, Kihelkonna maantee, Juhan Smuuli tänava ja Vallimaa tänavaga muinsuskaitseala piirini ning muinsuskaitseala piirist Pihla teega kuni ristumiseni Pärna tänava mõttelise pikendusega kagusse, Pärna tänavaga kuni ristumiseni Kungla tänava mõttelise pikendusega loodesse, Kungla tänava, Uus-Roomassaare tänava, Talve tänava, Tuule tänava, Staadioni tänava ja Kuressaare lahega.

(2) Kaitsevööndi piir kulgeb mööda Põduste jõge selle suudmest kuni ristumiseni Aia tänava mõttelise pikendusega, mööda Aia tänavat kuni ristumiseni Kihelkonna maanteega, kagu suunas mööda Kihelkonna maanteed kuni Juhan Smuuli tänavani, mööda Juhan Smuuli tänavat kuni ristumiseni Vallimaa tänavaga, mööda Vallimaa tänavat kuni ühtimiseni muinsuskaitseala piiriga Vallimaa tänaval, mööda muinsuskaitseala piiri kuni Põhja tänavani mööda Pihla teed kuni ristumiseni Pärna tänava mõttelise pikendusega kirdesse, viimati nimetatud pikenduse ja Pärna tänavaga kuni ristumiseni Kungla tänava mõttelise pikendusega loodesse, viimati nimetatud pikenduse ja Kungla tänavaga kuni Kungla tänava pöördeni itta, Kungla tänava pöörde-eelse sihi mõttelise pikendusega kagusse kuni lõikumiseni Uus-Roomassaare tänavaga, kagu suunas Uus-Roomassaare tänavaga kuni ristumiseni Talve tänavaga, Talve tänavaga kuni ristumiseni Tuule tänavaga, Tuule tänavaga kuni ristumiseni Kivi tänavaga, Kivi tänava mõttelise pikendusega kuni Punasekivi abaja kaldajooneni.

Sisestatud: 09.02.2007.

Aruanded


Toome, T. & Lavi, A. 2011. Arheoloogilised järelevalve tööd Kuressaares Tolli põik 8 / Veski 4 kinnistutel.
Püüa, G. & Toos, K. 2011. Arheoloogiline järelevalve veetrassi paigaldamisel Kuressaare kuurhoone põhjaküljele 2011. aasta novembris.
Bernotas, R. 2010. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Kuressaares Martin Körberi ja Suur-Põllu tänavatel sadeveekanalisatsiooni ja vetrassi kaevises.
Sokolovski, V. 2009. Aruanne arheoloogilise järelevalve teostamisest Kuressaare linnas Tolli tänaval.
Sokolovski, V. 2009. Vahearuanne arheoloogilise järelevalve teostamisest Kuressaare linnas Veski, Vete, Kõvera ja Suur-Põllu tänavatel.

Sisestatud: 20.09.2010.

Meedia


- Muusikakooli hoone remont tõi päevavalgele vanaaegse kaevu; Meie Maa, 08.10.2009
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=33276

- Üks Kuressaare kaevumajadest on taas paigas
http://www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=27816&kat=1&y=0

-Linna sünd
http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=12&artid=720

- Kuressaare peatänavad ja väljakud
http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=12&artid=3683

- Kuressaare tänavad ja väravad
http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=12&artid=4471-

- Kitsa tänava teetööd muinsuskaitsega kooskõlastamata
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=21049

- Linn täpsustab muinsuskaitseala kaitsevööndi piiri
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=22941

Meie Maa 16.01.2014, Ahto Jaksoni artikkel "Maavalitsus kiitis Kaitseliidu lasketiiru laiendamise heaks"
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=56919

Saarte Hääl 23.01.2014, Ain Lemberi artikkel "Vana teenindusmaja läheb lammutamisele"
http://www.saartehaal.ee/2014/01/23/vana-teenindusmaja-laheb-lammutamisele/

Saarte Hääl 08.02.2014, Tõnu Veldre artikkel "Endises Kingissepa majamuuseumis käib remont"
http://www.saartehaal.ee/2014/02/08/endises-kingissepa-majamuuseumis-kaib-remont/

Sisestatud: 27.03.2008.