Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Rakvere vanalinna muinsuskaitseala
Mälestise registri number 27012
Mälestise tüüp Muinsuskaitseala
Mälestise liik muinsuskaitseala
Arvel 01.07.1997
Registreeritud 06.05.2002
X-koordinaat 633842.83
Y-koordinaat 6581138.49
Ava kaardil

Mälestise asukoha kirjeldus


Tallinna, Näituse, Vabriku ja Tiigi tänavat, Vabriku tänava idapoolsete kinnistute piire, Jakobsoni ja Silla tänavat, Pika tänava ida- ja läänepoolsete kinnistute piire, Tõusu tänava lõunapoolsete kinnistute piire kuni Tammikusse viiva teeni ning edasi mööda Tõusu ja Vallikraavi tänavat.

Sisestatud: 06.05.2002.

Mälestise asukoha kirjeldus


Muinsuskaitseala hõlmab 57.8 ha ala, mis piirneb Näituse tänavaga Fr. R. Kreutzwaldi tänava ja Näituse tänava ristmikust kuni ristumiseni Vabriku tänavaga, Vabriku tänavaga eespool nimetatud ristmikust kuni Vabriku 10 krundi edela- ja läänepiiri kokkupuutepunktini, Tiigi 10 krundi läänepiiriga viimati nimetatud punktist lõunasse, mõttelise joonega viimati nimetatud punktist kuni Tiigi 3 krundi edelanurgani, Tiigi 3 krundi, kruntide Kibuvitsa 12a ja 12 edelapiiridega ja nende mõttelise pikendusega üle Kibuvitsa tänava, Tallinna 9a krundi edelapiiriga kuni Tallinna tänava ristumiseni C. R. Jakobsoni tänavaga, C. R. Jakobsoni tänavaga viimati nimetatud ristmikust kuni Kastani 12 krundi piirini, kruntide Kastani 12 ja 14 läänepiiriga ja nende mõttelise pikendusega üle Silla tänava, Kastani 16 haljasala krundi läänepiiriga kuni Vee tänavani, viimati nimetatud punktist Vee tänavaga ida suunas kuni J. Kunderi 1 krundi kirdenurgani, kruntide J. Kunderi 1 ja 3 idapiiriga, J. Kunderi 3 krundi kagupiiri ja selle lõunanurgast J. Kunderi 4 krundi läänenurka kulgeva mõttelise joonega, J. Kunderi 4 krundi kagupiiriga, kruntide J. Kunderi 2 ja 4 edelapiiriga, kruntide Tammiku 5 ja 5a kirdepiiri ja Tammiku 5 krundi kagupiiriga, Palermo metsa krundi idapiiriga, Palermo metsa krundi loodenurgast Tõusu 7 krundi lõunanurka kulgeva mõttelise joonega, Tõusu 7 krundi edelapiiriga kuni Tammetõru tänavani, Tammetõru tänavaga kuni Tõusu tänavani, Tõusu tänavaga loode suunas kuni ristumiseni Vallikraavi tänavaga, Vallikraavi tänavaga põhja suunas kuni ristumiseni Fr. R. Kreutzwaldi tänavaga ja Fr. R. Kreutzwaldi tänavaga kuni ristumiseni Näituse tänavaga vastavalt muinsuskaitseala plaanile.

Sisestatud: 18.01.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Muinsuskaitseala kaitsevöönd koosneb muinsuskaitsealaga külgnevatest aladest, mis väljastpoolt piirnevad muinsuskaitseala loode-, põhja-, lõuna- ja edelaküljes mõttelise joonega muinsuskaitseala piirist 50 meetri kaugusel kuni ristumiseni Tõusu tänavaga, Tõusu tänavaga viimati nimetatud ristumisest kuni Mädapea teeni, Mädapea teega viimati nimetatud ristumisest kuni ristumiseni Rakvere läänepoolse möödasõiduteega, Rakvere läänepoolse möödasõiduteega viimati nimetatud punktist kuni ristumiseni Fr. R. Kreutzwaldi tänavast 50 meetrit põhja pool kulgeva mõttelise joonega, viimati nimetatud mõttelise joonega kuni ristumiseni Näituse tänavast 50 meetrit lääne pool kulgeva mõttelise joonega ning seestpoolt muinsuskaitseala piiridega vastavalt muinsuskaitseala plaanile.

Sisestatud: 28.03.2006.

Aruanded


Joonuks, T. 2010. Aruanne arheoloolilisest järelevalvetöödest Rakvere vanal linnakalmistul Vabaduse pst 25, Rakvere 2009. aastal.
Piirits, P. 2009. Arheoloogilised järelevalvetööd Rakvere linnakalmistu kabelite toitekaablitrasside rajamisel.
Bernotas, R. 2008. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Rakveres, Parkali tn4 rajatud gaasitrassi kaevises.
Joonuks, T. 2007. Aruanne arheoloogilistest järelevalvetöödest Rakvere linnas, Rakvere linnakalmistul, kalmistukaardi paigaldamisel.
Joonuks, T. 2007. Piirits, P. 2009. Arheoloogilised järelevalvetööd Rakvere linnakalmistu kabelite toitekaablitrasside rajamisel.

Sisestatud: 01.09.2010.

Meedia


-Rakvere vanalinna selts seob ajaloo tänapäevaga
http://www.virumaateataja.ee/130207/esileht/15036290.php

- Uute puude istutamiseks rahvaparki peab tellima rekonstrueerimise projekti, sest ala on muinsuskaitse all
http://www.virumaateataja.ee/130707/esileht/uudised/15039647.php

- Pikas tänavas lihtsalt ei ehita
http://www.kuulutaja.ee/index.php?&PID=news&ID=5707

-Rakvere linn ostab pangamaja ära
http://www.kuulutaja.ee/index.php?&PID=news&ID=5703

- Pangahoone ost sai volikogult jah sõna
http://www.virumaateataja.ee/261007/esileht/15041928.php

-Linna peaarhitekt vaidlustas uusehitise plaani
http://www.kuulutaja.ee/index.php?&PID=news&ID=5704

-Rakverelased vaidlevad majade värvi üle
http://www.kuulutaja.ee/index.php?&PID=news&ID=5619

-Mätta asemele võiks tulla seltsimaja
http://www.kuulutaja.ee/index.php?&PID=news&ID=5793

Sisestatud: 22.11.2007.