Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala
Mälestise registri number 27014
Mälestise tüüp Muinsuskaitseala
Mälestise liik muinsuskaitseala
Arvel 23.12.1997
Registreeritud 06.05.2002
X-koordinaat 490447.33
Y-koordinaat 6505566.72
Ava kaardil

Mälestise asukoha kirjeldus


Muinsuskaitseala hõlmab piiskopilinnuse ala 40--60 m väljaspool endist veega täidetud vallikraavi, erinevas ulatuses hoonestust piki Tallinna maantee kagukülge kuni endise frantsiskaanide kloostrini ning ala Penijõe ja Tallinna maantee nurgal vastavalt plaanile.

Sisestatud: 06.05.2002.

Mälestise asukoha kirjeldus


(1) Muinsuskaitseala koosneb muistse asustuse kultuurkihile rajatud Lihula linnuse varemetest, Lihula mõisaansamblist ja ajaloolisest linnasüdamikust, mille struktuur ja hoonestus olid välja kujunenud 1940-ndate aastate alguseks.

(2) Muinsuskaitseala hõlmab 44.26ha ala, mis piirneb Tiigi tee 5 krundi loode-, põhja- ja kirdepiiriga Tiigi teest kuni lõikumiseni Tallinna maanteega, Tallinna maanteega kuni ristumiseni Sooaluse teega, Sooaluse teega kuni Sooaluse tee 2 krundi kagunurgani, viimati nimetatud krundi lõunapiiriga, Tallinna mnt 1b krundi ida- ja lõunapiiriga, Lasteaia 1 krundi põhja- ja läänepiiriga, viimati nimetatud krundi edelanurka Lasteaia 4 krundi kirdenurgaga ühendava mõttelise joonega, Pioneeri tänavaga kuni Tallinna mnt 23 krundi kagunurgani, viimati nimetatud krundi lõunapiiriga kuni Tallinna mnt 25 krundi kirdenurgani, viimati nimetatud krundi ja Tallinna mnt 27 krundi idapiiridega kuni Jaama tänavani ja Tallinna mnt 27 krundi kagunurka Jaama 4 krundi loodenurgaga ühendava mõttelise joonega, kruntide Jaama 4, Tallinna mnt 31b, Pärna 4, 4a ja 6 ning Soo 1 lääne- ja loodepiiridega kuni Soo tänavani ja Soo 1 krundi läänepiiri mõttelise pikendusega üle Soo tänava, Tallinna mnt 45 krundi idanurgani, kruntide Tallinna mnt 45 ja 47 kagupiiridega Tallinna mnt 47 kirde- ja Tallinna mnt 51 krundi idanurka ühendava mõttelise joonega, Tallinna mnt 51 krundi kagu- ja edelapiiriga kuni Tallinna mnt 53 krundi idanurgani, Tallinna mnt 53 krundi kagupiiriga, Tallinna mnt 53 krundi lõunanurka ja Tallinna mnt 57 krundi idanurka ühendava mõttelise joonega, kusjuures Tallinna mnt 55 krundil paikneva hoone, mida muinsuskaitseala piir lõikab, ehitusalune pind jääb muinsuskaitsealast välja, Tallinna mnt 57 krundi kagupiiriga ning viimase mõttelise pikendusega kuni Allika tänavani, Allika tänavaga kuni Tallinna mnt 59 krundi läänenurgani, Tallinna mnt 59 krundi läänenurka Tallinna mnt 58 krundi kagunurgaga ühendava mõttelise joonega, Tallinna mnt 58 krundi idapiiriga ja selle mõttelise pikendusega kuni lõikumiseni Karja 9 krundi läänenurka ja Tööstuse 12 loodenurka ühendava mõttelise joonega, viimati nimetatud mõttelise joonega kuni Karja 9 krundi läänenurgani, kruntide Karja 9, 7 ja 5 ning Heina 2 edelapiiridega kuni Heina tänavani, Heina 2 krundi lõunanurka Tallinna mnt 36 krundi läänenurgaga ühendava mõttelise joonega, Tallinna mnt 36 krundi loodepiiriga, Karja 1 krundi edela- ja kagupiiriga kuni Karja tänavani, Karja 1 krundi idanurka Tallinna mnt 30 krundi läänenurgaga ühendava mõttelise joonega, Karja tänavaga kuni Karja 4 krundi lõunanurgani, kruntide Karja 4 ja Oja 5 idapiiridega kuni Oja tänavani, Oja 5 krundi idanurka Oja 4 krundi läänenurgaga ühendava mõttelise joonega, Oja 4 krundi läänepiiriga, Oja 4 krundi põhjanurka Tallinna mnt 10 krundi edelanurgaga ühendava mõttelise joonega, kruntide Tallinna mnt 10 ja 8 läänepiiridega kuni Kopli tänavani, Tallinna mnt 8 krundi põhjanurka ja Tallinna mnt 4 krundi läänenurka ühendava mõttelise joonega, Tallinna mnt 4 krundi läänenurka Penijõe tee 3 krundi edelanurgaga ühendava mõttelise joonega, Penijõe tee 3 krundi lõuna- ja idapiiridega kuni Penijõe teeni, Penijõe tee 3 krundi idapiiri mõttelise pikendusega üle Penijõe tee, Penijõe tee 4 krundi lõuna- ja läänepiiriga, Tallinna mnt 4 krundi loodepiiriga, Tallinna mnt 4 krundi põhjanurka Tallinna mnt 2a krundi läänenurgaga ühendava mõttelise joonega, kruntide Tallinna mnt 2b ja Penijõe tee 1 läänepiiridega kuni Penijõe teeni, Penijõe tee 1 krundi läänepiiri mõttelise pikendusega üle Penijõe tee, Penijõe tee 4 krundi lõuna- ja läänepiiriga, Penijõe tee 4b krundi idapiiriga ning Penijõe 4b krundi idanurka Tiigi tee 5 loodenurgaga ühendava mõttelise joonega vastavalt muinsuskaitseala plaanile.

Sisestatud: 18.01.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Muinsuskaitseala kaitsevöönd koosneb muinsuskaitsealaga külgnevatest aladest, mis väljastpoolt piirnevad muinsuskaitseala piirist alates Lihula–Kloostri– Kirbla maanteega kuni ristumiseni Risti–Virtsu maanteega, Risti–Virtsu maanteega kuni ristumiseni Paluvälja–Põlluvahi teega, Paluvälja–Põlluvahi teega kuni ristumiseni Hälvati–Lihula maanteega, Hälvati–Lihula maanteega kuni muinsuskaitseala piirini vastavalt muinsuskaitseala kaitsevööndi plaanile.

Sisestatud: 09.02.2007.

Meedia


Lääne Elu 24.12.2013, Kaire Reiljani artikkel "Lihula muinsuskaitseala inventeerimisaruanne on valmis"
http://online.le.ee/2013/12/24/lihula-muinsuskaitseala-inventeerimisaruanne-on-valmis/

- Arheoloogid kaevavad Lihula peatänava üles
http://www.epl.ee/artikkel/350286

Sisestatud: 31.08.2006.