Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Elamu, Tatari 28
Mälestise registri number 27022
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 01.03.2002
Registreeritud 26.11.2002
Liigitus ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis elamu (101012761)

Määrused ja käskkirjad(3)

"Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.02.2002 käskkiri nr. A-2 Kuupäev: 28.02.2002
"Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 23.08.2002 käskkiri nr. A-28 Kuupäev: 23.08.2002
"Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 21.11.2002. a. käskkiri nr. 207, (RTL 2002, 133, 1957) Kuupäev: 21.11.2002

Inspekteerimised(7)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 13.05.20

Menetleja: Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eritingimuste spetsialist, Oliver Orro

Märksõna(7)

Ehitised, Ehitiste liigid, Elamu, Korterelamu, Ehitusperioodid, 1841-1917, 1918-1939.

Mälestise tunnus


Süda-Tatari piirkonnale omane, jõukamale keskklassile orienteeritud suurte korteritega elamu. Mitmes järgus ehitatud hoone on üks omapärasemaid kivimaju Tallinna eeslinnades.

Sisestatud: 11.07.2005.

Mälestise kirjeldus


Kahekorruselise kivielamu peafassaadil on nii historitsistlikke kui juugendlikke jooni. Historitsismile viitavad muuhulgas faassaadi liigendavad klassikalisele arhitektuurile omased rustikat immiteerivad krohv-pilastrid. Välisukse kujundus kuulub aga juba täielikult juugendi ajastusse. Maja sisemuses on säilinud hulk hilisjuugendlikke detaile – erakordselt kaunis peatrepikoda väärispuidust trepi ja trepikäsipuuga, dekoratiivsetest kahlitest ahjud, mõned tahveluksed jm. Moodustab tervikmälestise koos hoovipoolse majaga, mille kohta on eraldi väljastatud kaitsekohustuse teatis.

Sisestatud: 11.07.2005.

Mälestise ajalugu


Juba 19. sajandi keskel asus Tatari tn 28 krundil kivist elumaja. Ka krundi hoovipoolsed osad olid juba siis hoonestatud. Praegune hoovipoolne maja, historitsistliku üldvormiga väikesemahuline kahekorruseline kivihoone, on põhiosas ehitatud 1891. aastal. 1923. aastal ehitati nii tänavapoolne, kui ka hoovipoolne hoone insener F. Petersoni projekti järgi põhjalikult ümber. Ilmselt siis rajati ka kahe maja vahel asuv unikaalne katuseaed. Enne nõukogude ajal tehtud ümberehitusi asus Tatari tn 28 hoovimaja kummalgi korrusel üks suur korter. Moodustab tervikmälestise koos tänavaäärse majaga, mille kohta on eraldi väljastatud kaitsekohustuse teatis.

Sisestatud: 13.09.2018.

Kaitsevööndi ulatus


Kuna mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole kaitsevööndit kehtestatud on mälestise kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Sisestatud: 11.07.2005.

Meedia


1. "Kaitsealuselt Tatari tänava majalt varastati hinnaline välisuks", artikkel, 25.04.03, Eesti Päevaleht.

Sisestatud: 13.05.2003.