Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Puitvilla Welm fassaadid ja ehitusmaht, 1897
Mälestise registri number K27080
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 06.05.2003
Registreeritud 19.12.2003
Kustutatud 19.12.2003
Mälestise liik ehitismälestis

Mälestise tunnus


Pärnule omase suhteliselt muutumatuna säilinud ajaloolise linnaruumi kujunemisele "alusepanija" ja selle oluline osa.

Sisestatud: 03.11.2003.

Mälestise kirjeldus


Ehitis on tüüpiline historitsismisugemetega fassaadilahendusega 19-20 sajandi vahetuse kahekordne puumaja. Põhikehandilt ristkülikukujuline, kummaski hoone otsas paiknevad juurdeehitused verandade ja trepikodade ning käimlatega. Peafassaadi keskosasse jääb kolmaski veranda, mille esimeselt korruselt viis trepp aeda. Hoone kõik neli fassaadi on lahendatud erinevalt, kuid seotud sarnaste detailidega. Kasutatud on palju ajajärgule omast saeornamentikat. Hoone fassaadid on praeguseks tunduvalt ümber ehitatud.
Hoone on oma ehitusmahu ja asendiplaanilise paigutusega olnud aluseks selle piirkonna linnaruumi kujunemisel, olles Pärnule oluline linnaehitusajaloo seisukohalt. Hoone oli esimene suvitajatele väljaüürimiseks kavandatud villa ja on Pärnu linnale kultuuriloolise väärtusega.

Sisestatud: 03.11.2003.

Mälestise ajalugu


1897.a. ehitatud maja arhitekt on H. v. Wolffeldt.

Sisestatud: 03.11.2003.

Kaitsevööndi ulatus


50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates

Sisestatud: 07.01.2004.