Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 27434
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 02.06.2005
Registreeritud 30.08.2005
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 21.11.11

Inspektor: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Visuaalselt jälgitav kivikalme struktuur. Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 21.11.2005.

Mälestise kirjeldus


KIvikalme asub kaitse all olevast tarandkalmest (reg nr 18981) 140 m põhja pool, 20 m hiljuti ehitatud individuaalelamute kruntidest läänes, 44 m metsatuka piirist lõuna pool. Seegi kalme on kaetud murukamaraga. Tegu on 13-15 m läbimõõduga (piirid raskesti eristatavad) ja maksimaalselt 1 m kõrguse, hästi laugete nõlvadega kõrgendikuga. Sellegi kõrgendiku puhul näib tegu olevat kivikirstkalmega.

Sisestatud: 21.11.2005.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme asub Harku-Vatsla teelt Kodasema külla viivast haruteest loode pool. Ala, kus kalme paikneb on kõrge, lage ja tasane rohumaa, kus kõik kõrgendikud, künkad ja lohud on inimtekkelised. Mullapind on sellel alal väga õhuke, nii ei mäletatagi, et rohumaa oleks kunagi olnud kasutusel põlluna.

Sisestatud: 21.11.2005.

Kaitsevööndi ulatus


Kivikalmel reg nr 27434 on ühine kaitsevöönd kivikalmetega reg nr 18981, 27433 ning muistsete põldudega reg nr 27435.

Sisestatud: 21.11.2005.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 11.09.2014.