Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Paistu kalmistu
Mälestise registri number 27500
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ajaloomälestis
Arvel 28.11.2005
Registreeritud 29.06.2006
X-koordinaat 596305.00
Y-koordinaat 6460218.99
Ava kaardil

Määrused ja käskkirjad(2)

Paikvaatlused(13)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 24.04.23

Menetleja: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Mälestise tunnus


19. sajandi ja 20. sajandi esimese poole kihelkonnakalmistute silmapaistev näide. Paistu kalmistu peegeldab Viljandimaa ühe ärksama kihelkonna aja- ja kultuurilugu ning on kalmistukultuuri arengu suurepäraseks näiteks, sisaldades hauakujunduse eri etappe ja andes ülevaate nii metalli- kui kivitöö meistrite tööst läbi sajandi.

Sisestatud: 14.06.2007.

Kirjeldus


Kalmistu on piiratud maakivimüüriga. Kalmistu lõunaküljel paikneb kaks väravat, betoonvalu postid ja sepis väravavõred. Kalmistu lõunaosas omaaegsel kalmistu piiril paiknevad tellistest kabel-värav ja sellest lääne pool tellistest väravaehitus. Nii kabel-värava kui ka väravaehitise seisund rahuldav. Väravaehitise katusekate on välja vahetatud ja kaetud profiilplekiga mõni aasta tagasi. Kalmistul on rikkalikult 19. sajandi viimasest veerandist pärinevaid metalltähiseid, põhiosa neist moodustavad malmvalu ristid, aga leidub ka hulgaliselt sepisriste, samuti suur hulk sepisaedu. Kalmistul leidub 19. sajandi lõpu massiivseid hauasambaid, silmapaistvaid hauaplatsi kujundusi (graniit) 1920.-1930. aastatest. Paistu kalmistule on maetud rida Eesti aja- ja kultuuriloo silmapaistvaid tegelasi. Siin on leidnud viimase puhkepaiga rahvusliku liikumise tegelased Adam Peterson, Jaan Adamson ja Hain Henno, luuletaja Jaan Bergmann, helilooja Friedrich Saebelmann. Kalmistuala kõrghaljastus koosneb valdavalt lehtpuudest, leidub üksikuid okaspuid, 20. sajandi alguse juurdelõige on piiratud kuuskedega, kalmistu lõunaosas on hauaplatsidele istutatud elupuid. Kalmistu on hooldatud.

Sisestatud: 14.06.2007.

Asukoha kirjeldus


Paistu kihelkonnakalmistu paikneb Viljandi maakonnas, Paistu külas, Paistu kirikust 900 m idapool Paistu-Holstre maantee ääres.

Sisestatud: 05.04.2018.

Ajalugu


Paistu kalmistu on rajatud 1810. aastal, mil kirikumõisa põllust on eraldatud ühe vakamaa suurune maatükk surnuaia asutamiseks. Kalmistut on korduvalt laiendatud ida ja põhja suunas, 1920. aastate algul ka lõuna suunas kuni Paistu-Holstre maanteeni. 1899. aastal ehitati vana luukambri asukohale neogooti stiilis telliskividest kabel-värav Heimtali mõisahärra F. von Sieversi jooniste järgi. 1905. aastal püstitati neogooti stiilis tellistest väravaehitus. Nii kabel-värav kui ka väravaehitus on kalmistulaienduse tõttu jäänud nüüdseks kalmistusisesteks. Kadunud on omaaegne vaade ehitistele.

Sisestatud: 14.06.2007.