Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Elamu Pärnus
Mälestise registri number 27822
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ehitismälestis
Arvel 28.08.2006
Ajutise kaitse alla võetud 28.08.2006
Registreeritud 18.12.2006
X-koordinaat 529524.00
Y-koordinaat 6471197.99
Ava kaardil

Määrused ja käskkirjad(2)

"Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.08.2006 käskkiri nr. A-23 Kuupäev: 28.08.2006
"Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 18. dets 2006 nr 383 (RTL, 28.12.2006, 92, 1720) Kuupäev: 18.12.2006

Paikvaatlused(7)

Seisund: hea

Paikvaatluse kuupäev: 06.04.20

Menetleja: Pärnumaa nõunik, Terje Luure

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Elamu, Korterelamu, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Rikkaliku puitdekooriga, ajastule ja kohale iseloomuliku historitsistliku puitelamu ilmekas näide.

Sisestatud: 04.09.2006.

Kirjeldus


Hoone arhitektuurses kujunduses on näha veel kohustuslike tüüpfassaadide järellainetust (sümmeetriline fassaad, mida keskosas rõhutab katuse väljaehitis kolmnurkviiluga, viitab tüüpfassaadi nr 22 Balti kubermangudes levinud modifikatsioonile), teisalt on aga hoone puitpitsdekoor juba selgelt historitsistlik. Selline sümbioos on küllalt iseloomulik 19. sajandi puitarhitektuurile, kus klassitsistlikule korrapärale ja sümmeetriale liideti historitsistlik saelõikeline dekoor.
Erilist tähelepanu väärivad:
- hoone originaallaudis, vahekarniisid ja dekoratiivsed pilastrilaadsed postid fassaadil
- originaalaknad, kus on säilinud Pärnule väga iseloomulik korintose kapiteeliga kanneleeritud tuuleliist
- välisuks, koos valgmikuakna ja arhailise käepidemega’
- puitpitsdekoor hoone linnapoolsel otsaviilul
- tihedaruudulise jaotusega klaasitud akendega veranda

Lisaks mälestisele asuvad krundil kaks teist ehitist. Aadressiga Aia tn 11/2 on 19. sajandi lõpust pärinev kolme sissepääsuga ühekorruseline hoovimaja. Hoonet on aegade jooksul korduvalt remonditud, mistõttu on see kaotanud ajaloolisi detaile. Avatäited on nõukaaegsed. Katus tsingitud terasplekk tahvlitena. Korstnad on uued ja laotud silikaattellistest.
Aadressil Aia tn 11 paikneb ka suures osas vertikaallaudisega ja eterniitkatusega kuur.

Sisestatud: 04.09.2006.

Ajalugu


Tegemist on väga hästi säilinud küllalt tüüpilise näitega 19. sajandi lõpu puitarhitektuurist. Hoone 1946. aasta hindamisakti märgitud ehitusaasta 1870 tundub küll laudist, dekoori ja detailikäsitlust arvestades pisut liig varane aga 19. sajandi viimasesse veerandisse võib hoone dateerida küll.

Sisestatud: 04.09.2006.