Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Elamu Pärnus
Mälestise registri number 27835
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 28.08.2006
Ajutise kaitse alla võetud 28.08.2006
Registreeritud 18.12.2006
Mälestise liik ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis Elamu (103010204)

Määrused ja käskkirjad(2)

"Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.08.2006 käskkiri nr. A-23 Kuupäev: 28.08.2006
"Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 18. dets 2006 nr 383 (RTL, 28.12.2006, 92, 1720) Kuupäev: 18.12.2006

Paikvaatlused(7)

Seisund: restaureerimisel

Inspekteerimise kuupäev: 15.05.20

Menetleja: Insener- nõunik, Üllar Alev

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Elamu, Korterelamu, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


20. sajandi alguse puitarhitektuuri silmapaistev näide, mis omab Pärnu kuurortala arhitektuurses üldilmes kandvat rolli ja on oluline osa Tammsaare tänava puitvillade ansamblist.

Sisestatud: 08.09.2006.

Mälestise kirjeldus


Tegemist on väga hästi säilinud küllalt tüüpilise näitega 20. sajandi teise kümnendi puitarhitektuurist. Dekooriprogramm ja fassaadide liigendus viitavad ajale, kus samaaegselt olid populaarsed nii historitsism kui juugend. Juba moodsamate ehitusvõtetega (püstpalkhoone) ehitatud, on siiski dekoorilt küllalt konservatiivne. Loobutud on küll romantilisest pitsivahust, pigem on üldmulje kergelt heimatstiili meenutav. Koos Tammsaare 13 ja 15-ga moodustab käsitletav hoone tervikliku ja stiilipuhta ansambli. Kuigi ehitusprojekti ei ole õnnestunud leida võib suure tõenäosusega oletada, et hoone ehitusaeg ja arhitekt on samad mis eelnimetatute puhul. St. ehitatud vahemikus 1910-1915 ja arhitektiks E. Wolffeldt.
Erilist tähelepanu väärivad:
- hoone originaallaudis
- välisuksed
- originaalaknad esifassaadil, kus on säilinud Pärnule väga iseloomulik korintose kapiteeliga kannelleeritud tuuleliist
- klaasitud verandad
- siseuksed
Hoone teeb väärtuslikuks asjaolu, et erinevalt paljudest analoogilistest hoonetest on ta valdavalt säilinud originaalkujul

Sisestatud: 08.09.2006.

Mälestise ajalugu


Tammsaare 19 on tõenäoliselt hoonestatud 1910. a paiku ja stiilikriitiliselt võib projekti autorluse omistada E. Wolffeldtile. Ehitusprojekti ei õnnestunud Eesti Ajalooarhiivi vastavast fondist leida.

Sisestatud: 08.09.2006.