Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Laose talu
Mälestise registri number 27836
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 28.08.2006
Ajutise kaitse alla võetud 28.08.2006
Registreeritud 18.12.2006
Mälestise liik ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis rehielamu (103004843)

Määrused ja käskkirjad(2)

"Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.08.2006 käskkiri nr. A-23 Kuupäev: 28.08.2006
"Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 18. dets 2006 nr 383 (RTL, 28.12.2006, 92, 1720) Kuupäev: 18.12.2006

Paikvaatlused(15)

Seisund: restaureerimisel

Inspekteerimise kuupäev: 15.01.19

Menetleja: Pärnumaa nõunik, Nele Rent

Märksõna(7)

Ehitised, Ehitiste liigid, Elamu, Taluelamu, Rehielamu, Ehitusperioodid, 1711-1840.

Mälestise tunnus


Ajastule iseloomulik ja tüüpiline 19. sajandi Kihnu talu ühes hästi säilinud rehielamu ja talu kõrvalhoonetega.

Sisestatud: 08.09.2006.

Mälestise kirjeldus


Ilmselt ainus sedavõrd terviklikult säilinud Kihnu rehielamu. Lisaks rehielamule on säilinud ka ait ning suitsusaun, mis kokku moodustavad taluõue.
Rehielamu on väga madalate seintega ja kõrge katusega, pooleldi kelpkatusega, pooleldi viilkatusega rõhtpalkhoone. Algselt on katusekatteks olnud õled, mis on hiljem asendatud lainelise eterniidiga. Vundamenti majal ei ole, vaid toetub maakividele ning on kohati kividelt ära vajunud. Kõrge maakividest vundament on ehitatud vaid rehealuse laudaosale.
Hoone plaanilahendus on traditsiooniline: keskel asub suur rehetuba, mille põhjaküljel on rehealune külgedel asetsevate väravatega. Rehetoast lõuna pool asetsevad eeskamber kahe tagakambriga. Kambrite ette jääb väike ulualune. Rehetoas on säilinud reheahi – tüüpiline „kihnu ahi”, parred, suitsust tumedaks tõmbunud lagi. Ahjule on 60ndate alguses ehitatud juurde pliit.
Eeskambris on värvitud vanad põrandalauad ning talalagi, seinad on täiendava viimistluseta kirvega tahutud palkidest. Tahutud palkidest on ka rehetoa seinad, rehealuse seinad on ümarpalgist.
Säilinud on kõrgete lävepakkudega madalad siseuksed koos vanemat tüüpi linkide ja hingedega. Kambrisse on hilisemal ajal ehitatud raudahi. Aknaid on erinevaid ja erinevatest aegadest, osaliselt säilinud ka vanade aknaklaasidega. Hoonel on vana välisuks koos omaaegsete hingede- ja lingiga.
Osa hoone kambripoolsest välisseinast on väljast vooderdatud pillirooga, mis on Kihnus levinud tava.
Kõrvalhoonetest on säilinud ait ja suitsusaun. Sauna eesruumi kerged plankudest seinad on suuresti lagunenud, kuid saunaruum oma suitsunud palkseintega ja kerisega säilinud. Saun asub õue põhjaküljel kinnistu piiril. Väärib säilitamist eelkõige kuna on üks vähestest Kihnus säilinud suitsusaunadest. On oluline talu kui terviku seisukohast taluõue piirava ehitisena.
Ait, mis asetseb õue lõunaküljes on küll osaliselt vundamendikividelt maha vajunud, kuid sellele vaatamata tervikuna säilinud. Ait koosneb neljast õuepoole avanevate omaette välisustega ruumist. Tüüpiline Kihnu ait ja oluline taluõue kujundaja. Olnud õlgkatusega, hiljem laastukatusega, praegu on katusekatteks eterniit.

Sisestatud: 08.09.2006.

Mälestise ajalugu


Ehitatud põhiosas 19. sajandil. Hoones elati pidevalt aastani 1989.

Sisestatud: 08.09.2006.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevöönd ühtib katastriüksuse (kü tunnus 30301:001:0444) piiridega.

Sisestatud: 03.07.2008.