Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Ruila mõisa peahoone
Mälestise registri number 27846
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ehitismälestis
Arvel 23.10.2006
Ajutise kaitse alla võetud 23.10.2006
Registreeritud 11.03.2008
X-koordinaat 525106.00
Y-koordinaat 6561495.99
Ava kaardil

Määrused ja käskkirjad(2)

"Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 20.10.2006 käskkiri nr. A-36 Kuupäev: 23.10.2006
"Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 11.03.2008 käskkiri nr 108 Kuupäev: 11.03.2008

Paikvaatlused(13)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 29.09.20

Menetleja: Harjumaa nõunik, Heli Pappel

Märksõna(11)

Ehitised, Kompleksid, Mõisakompleks, Elamu, Peahoone, Ehitiste liigid, Elamu, Mõisaelamu, Peahoone, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Ruila mõisaansamblisse kuuluv historitsistlikus stiilis härrastemaja.

Sisestatud: 27.10.2006.

Mälestise kirjeldus


Ehitust võib lugeda klassitsistlike lisanditega historitsistlikus stiilis hooneks. Kahekordne, kivist esimese korruse ja puidust teise korrusega. Kiviosa on krohvitud, puitosa kaetud horisontaalse profileeritud puitlaudisega. Kaetud lame, plekk-kattega kelpkatus, millel eenduv ja kitsalt profileeritud räästakarniis. Seina keskosa ilmestab seinapinnal kulgev profileeritud vahevöö.
Aknad on rühmitatud: keskteljel 3 akent, seejärel 2 akent ja eraldiseisvalt äärepool veel üks aken. Hoone paremal tiival on põhikorpusele lisatud sümmeetriat rikkudes juurdeehitus, millel lame viilkatus. Juurdeehituse ulatuses on kolm akent. Aknad on 6-ruudulised; alumisel korrusel väiksemad, ülakorrusel kõrged. Ülakorruse aknad on ääristatud profileeritud piirdelaudadega ja kaetud profileeritud simsiga. Tagafassaadis on hoone kesktelg rõhutatud kolme kaaraknaga, millel kõrge segmendikujuline kaar raamitud teravkaarelise raamistusega. Keskmine neist on uks-aken, mis avanes neljale puitpiilarile toetuvale rõdule. Rõdu ei ole säilinud, kuid taastatakse selleks koostatud projekti alusel ( Ruila mõisa peahoone välisviimistluse põhiprojekt, OÜ Vana Tallinn, 2005.a.). Kaaraknad on ääristatud lamedate puitpilastritega, mis kannavad karniisi all horisontaalset profileeringuga tala. Lamedad puitpilastrid ilmestavad ka hoone nurki. Katusel on keskteljel astmikfrontoon, mille väljanägemine kuulub samuti taastamisele eelpool nimetatud projekti järgi.

Esimese korruse ulatuses on ruumide laed võlvitud. Mõlemal korrusel on säilinud 19. sajandi ahjusid, barokse vormistusega tahveluksi, laud- ja parkettpõrandaid.

Kooli algusaastatel olid hoones nii kooliruumid kui ka õpetajate korterid. Hilisemate remontide ja ümberehitamiste käigus on hoonet ümberplaneeritud ning praeguseks on kogu majas vaid kooliruumid. Hoone tagaküljele on lisatud ümberehituste käigus väike ühekorruseline juurdeehitus.

Sisestatud: 30.10.2006.

Mälestise kirjeldus


Mõisakompleksi kuuluvad peahoone kõrval veel jääkelder, sõiduhobuste
tõllakuur (ühendatud 2010. a. valminud uue võimlahoonega), ait (kohandatud
kooli tööõpetuse klassideks); endine mõisateenijate elamu (hilisem vana
koolimaja). Ruila mõisa peahoone ristkülikukujuline põhimaht kulgeb põhjalõunasuunaliselt,
juurdepääsu tee on põhjast. Hoone paikneb lamedal moreenkühmustikul languga Vasalemma jõe
vasakkalda suunas. Ülejäänud krunt on suhteliselt tasase reljeefiga. Hoone vahetu
ümbruse kõrgusmärgid paiknevad vahemikus +40.95 kuni +42.72; peahoone
kõrval paikneva jääkeldri mätaskatuse kõrgusmärk on +45.09.
Hoone on kahekorruseline ning kaetud madala plekk-kattega kelpkatusega,
lõunapoolne juurdeehitus madala viilkatusega. Ida- ja lõunaküljel paiknevad
rõdud; idafassaadil ühekorruseline juurdeehitus, põhjafassaadil varjualune
välisukse ees. Fassaadi seinapinda liigendavad horisontaalselt profileeritud räästaja
vahekarniisid, vertikaalselt lamedad puitpilastrid. Idafassaadi keskosa on
rõhutatud kolme kaaravaga; selle kohal keskteljel paikneb puidust astmikfrontoon,
mille otsas on ehisvarras. Hoone katusel on 7 korstnapitsi.
Hoone fassaadi eri osad on restaureeritud erineval ajal ajavahemikus
2003— 2009. a. (katus 2003. a., fassaadid rõdudega 2006. a., aknad 2009. a.).
(Andmed : Ruila mõisa peahoone arhitektuurse põhiprojekt. Tln, 2012. Koost. OÜ Vana Tallinn, arh. Elo Sova. MKA arhiiv)

Sisestatud: 10.05.2013.

Mälestise ajalugu


Ruila mõisa on esmamainitud aastal 1417 (saksa k Ruil). Keskajal oli seal Tallinna linnusekomtuuri residents. Alates 1622. aastast oli mõis von Ullrichide valduses. Kunagisest ülisuurest ordumõisast eraldati 17. sajandil mitmeid teisi mõisaid.
1814. aastast kuni omanike ümberasumiseni Saksamaale 1939. aastal kuulus mõis von Bremenite suguvõsale.
Härrastemaja on ehitatud 1859.a. von Bremenite poolt. Aastast 1940 on mõisa peahoones kool.

Mõisa ajaloost veel
http://www.eha.ee/arhiivikool/index.php?tree_id=101

Sisestatud: 27.10.2006.

Kaitsevööndi ulatus


Vt skeemi.

Sisestatud: 20.03.2008.