Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Asula- ja sadamakoht
Mälestise registri number 27891
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 24.01.2007
Registreeritud 30.03.2007
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 30.09.10

Menetleja: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Gurly Vedru

Märksõna(5)

Arheoloogia, Elupaigad, Asulakoht, Tööpaigad, Muistne sadamakoht.

Mälestise tunnus


Teaduslikku informatsiooni sisaldav kultuurkiht.

Sisestatud: 08.10.2007.

Mälestise kirjeldus


Muistist iseloomustab 50-60 cm paksune kultuurkiht, milles segatud on vaid pealmine 10-15 cm paksune osa. Segatud kihist saadud leiud kuuluvad muinasaja lõppu ja uusaega, puutumatuna säilinud osast saadud savinõude killud pärinevad 5.-6. sajandist ning samast kogutud söest tehtud 14C analüüsi põhjal pärineb see kiht 3.-7. sajandist (Tln 2940).

Sisestatud: 30.10.2007.

Mälestise asukoha kirjeldus


Oletatav sadamakoht asub Tsitre külas Kuusalu vallas Harjumaal. Objekt jääb Kuusalu-Leesi teest u 200 m põhjaloode poole, Tsitreninale viivast teest u 160 m põhja ja kirde poole ning praegusest mererannast u 300 m lõuna poole, kunagise merelahe läänekaldale. Kultuurkiht hõlmab u 0,5 ha suurust ala endise Tsitre suvemõisa territooriumil

Sisestatud: 30.10.2007.

Mälestise ajalugu


2000. aastal inspekteeris arheoloog Gurly Vedru Tsitre külas maastikku, mille käigus leiti muinasaegseid leide; väikesemahulised arheoloogilised kaevamised toimusid 18.-29.07.2005 ning 17.-28.07. 2006 aastal. Alates 1930-ndatest aastatest on arheoloogiakirjanduses oletatud, et praeguse Tsitre küla piirkonnas võis olla muinassadam (Vassar, A. 1936/1937. Aruanne kaevamistest Muuksi linnamäelt 29. juunist 7. juulini 1936.a., lk 1; Schmiedehelm, M. 1939. Kuusalu Pajulinn. - Muistse Eesti linnused, 122, joon 75). Kaevamistelt saadud leide säilitatakse Tallinnas Ajaloo Instituudi arheoloogiafondis (AI 6459). Gurly Vedru koostas mälestiseks tunnistamise eksperdihinnangu 2006. aastal (käsikiri Muinsuskaitseameti arhiivis).

Sisestatud: 08.10.2007.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevöönd on nähtav Maa-ameti põhikaardil. Vt KKT nr 5439 Lisa 2. Mälestise asukoha skeem ja kaitsevööndi ulatus.

Sisestatud: 30.10.2007.

Aruanded


Vedru, G. 2010. Aruanne arheoloogilistest kaevamistest Tistre oletataval sadamakohal (Kuusalu vald/Kuusalu kihelkond, Harjumaa) 2006.

Sisestatud: 01.04.2012.