Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Vitraažaken koopiaga klaasimaalist "Kristus ristil. Hans Homodt. 1621”, 19. saj, EKA, 1998 (puhutud klaas, klaasimaal, tinaraamid)
Mälestise registri number 28635
Mälestise tüüp Vallasmälestis
Arvel 11.03.2008
Registreeritud 11.03.2008
Mälestise liik kunstimälestis

Paikvaatlused(2)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 14.06.16

Menetleja: Vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor, Kadri Tael

Märksõna(8)

Kunst, Materjal, Metall, Klaas, Objekt, Maal, Monumentaalmaal, Vitraaž.

Mälestise tunnus


Muinsuskaitse alla võetud kui Eesti vanima puidust sakraalehitise ajaloolise tervikilme kunstiliselt tähtis osa, ajastutruu klaasivalmistamise menetlusega 20. sajandil stiilselt ennistatud barokne vitraažaken

Sisestatud: 02.02.2012.

Mälestise kirjeldus


Vitraažaken “rubiiniga” – koopiaga 1621. aasta klaasimaalist “Kristus ristil”

Sisestatud: 02.02.2012.

Mälestise asukoha kirjeldus


Koori idakülje lõunapoolne aken

Sisestatud: 02.02.2012.

Kirjandus


A. Tuulse. Runö gamla kyrka. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis aastaraamat II. Stockholm, 1955, lk. 35, 38: I fönstren voro inkomponerade ovala glasmålningar i form av s. k. kabinettskivor, av vilka kyrkan kunde uppvisa ett ovanligt stort antal. Den äldsta av dessa hade på mittfältet Kristus på korset jämte sörjande Maria och Johannes. Vid nedre kanten: HANS HOMODT 1621. Skivan hade från början sin plats i korets östfönster och Ekman förmodar att Homodt var en präst på Runö och att 1621 skulle vara hans dödsår. Det sista kan knappast vara troligt, däremot är det ej omöjligt, att fönsterstiftaren var en präst och att målningen således härstammade från gamla kyrkans föregångare. ...De beskrivna glasmålningarna ge ett interessant bidrag till den kyrkliga fönsterstiftelsen av folkligt ursprung, känd bl. a. även från Gotland. Där liksom i Runös glasmålningar kommer bondesamhällets självmedvetande till uttryck i en konstform med rötter långt tillbaka i tiden.. Fönsterskivorna på Runö äro knappast att uppfatta som något lokalt, utan man har där liksom nästan överallt i Norden följt den gamla traditionen som nådde dessa områden via Hamburgtrakten och Lübeck. Runös glasmålningar torde med tämligen stor säkerhet ha blivit tillverkade i Riga.

Sisestatud: 02.02.2012.

Vallasmälestise kirjeldus


Materjal: klaas, puit, tina.
Tehnika: klaasimaal, punutud, tisleritöö.
Autor, valmistamise koht: Eesti Kunstiakadeemia klaasiosakonna üliõpilased õppejõudude-klaasikunstnike Eve Koha ja Mare Saare osalusel ja juhendamisel (maali teostus: üliõpilane Kätlin Pahlberg)
Dateering: 1998
Mõõtmed: aken 119, 7 x 58, 5-61, 5 cm, klaasimaal ca 16, 8 x 13 cm (ovaal, tinaraamistuses)
Inskriptsioonid (signatuurid, pühendustekstid, inventariseerimis- tähised, jms.): maalingu allservas: HANS: HOMODT 1621
Eritunnused (visuaalsed kahjustused, parandused, defektid): tuulerauad oksüdeerunud
Täiendavad andmed (esialgne otstarve, komplektsus, eraldatavad elemendid): aknaklaas valmistati AS Skankristallis vormi puhumisega (silindermenetlus). Algne aken (19. sajandi keskpaigast) ei olnud säilinud; uue puitraami tegi konservaator Tiit Villemsoo. Aken kinnitatud sepisnaeltega, ei ole avatav. Kirikuhoonest vanema klaasimaali „Kristus ristil“ esmane asukoht oli väikesel neljakandilisel idaaknal, mis arvatavasti 1859 paiku suleti laudisega; klaasimaal paigutati samal ajal juurdeehitatud käärkambri aknale. Klaasimaali originaal deponeeritud Stockholmis Ajaloomuuseumis (Historiska Museet). Aken pandi ette 11. juulil 1998

Sisestatud: 02.02.2012.