Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kuusalu kirikuaed, 14.-19. saj
Mälestise registri number 2873
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 14.04.1997
Registreeritud 14.04.1997
Mälestise vana number Arh. 270
Mälestise liik ehitismälestis, ajaloomälestis

Paikvaatlused(14)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 25.04.19

Menetleja: Harjumaa nõunik, Ly Renter

Märksõna(11)

Ehitised, Kompleksid, Sakraalkompleks, Kalmistu, Kirikuaed, Ehitiste liigid, Maastikuobjekt, Kalmistu, Kirikuaed, Ehitusperioodid, Enne 1520.

Mälestise tunnus


Piirkonna ajastule tüüpiline kirikuaed ühes arheoloogilise kultuurkihi, hauatähiste, piirdeaia ning muude kalmisturajatistega. Kirikuaed omab ajaloolist, kunstilist ja miljöölist väärtust.

Sisestatud: 07.02.2017.

Mälestise kirjeldus


Kuusalu kirikuaeda on maetud ümberkaudsete Kolga, Kodasoo, Jägala ja Valkla mõisate omanikud ja perekonnad. Kirikuaeda piirab kivimüür. Kirikuaeda saab siseneda väravehitiste kaudu.
Kiriku portaali vastas on kõrgel paekivist soklil kivikabel. Kirikuaias on kolm aadlike matmisplatsi, mida kirikuaia muust osast eraldab erikujulistest tellistest ehitatud piirdeaed. Esimesel platsil on hauatähised, mis kannavad Brevernite, Rosenite ja Stael von Holsteinide nimesid. Haudu tähistavad graniidist hauaplaadid 19.sajandist ja malmplaadid. Paul Stael von Holsteini malmplaati kaunistavad klassitsistlikud nurgarosetid. Teine hauaplats kuulub Valkla mõisa omanikele Rammidele. Kolmas matmisplats kuulub Kolga mõisa omanikele Stenbockidele. Kirikuaia lõunaküljel asub paekivist kabel, selle kõrval asub praegune õpetaja eluhoone (end. leerimaja), idaküljel piirneb kirikuaed pastoraadi tiigiga.

Sisestatud: 07.11.2006.

Mälestise asukoha kirjeldus


Mälestis asub Kuusalu vallas Kuusalus.

Sisestatud: 07.11.2006.

Mälestise ajalugu


Matused ja tähised kirikuaias on 19. sajandist ja 20. sajandi esikümnetest. Võimalike varasemate matuste kohta andmed puuduvad. (Allikas: Harjumaa kalmistud. Inventariseerimine IV. ERA.T-76.1.10998.79)

Sisestatud: 18.01.2017.

Meedia


- Kuusalu õpetaja korraldas kirikaias lageraie
http://www.epl.ee/artikkel_306924.html

Sisestatud: 27.01.2006.

Üldinfo


Kuusalu kirikuaeda sisenedes jääb väravast paremale piirdemüüri äärde väike antiiktempli laadis ehitatud matusekabel. Paekivist alusel matusekabelit kaunistavad klassitsistlik karniis ja tammepuidust nikerdatud vapiga uks. Kirikuaeda ümbritseb 14. -19.sajandist väravaga piirdemüür. Kuusalu kiriku - ja pastoraadiaia ning majandusaia pindala on 2,2 hektarit. Piire põhja-lõunasuunaline on mördita laotud kiviaed. Seda ümbritsev maapind on kerkinud nii, et müüri alumised kihid on pinnases ja müüri vuugid paljudes kohtades tühjaks varisenud. Kuusalu tee poolses küljes on piirdeaed paremas seisukorras kui mujal. Maa-alasisesed kiviaiad on kohati säilinud: majandusõue müür, lõik pastoraadi ja leerimaja vahel, kolme aadli matusepaiga paekivist piirded. Osalt keraamilistest vigurtellistest piirdemüürid on säilinud, kuid halvas seisundis. Vigurtellistest aialõikude raudplekist katted on roostekahjustustega. Väravapostid on saetud pinnaga Kiiu kivist. Postide külge keevitati kuumtsingiga kaetuna hingetapid. Väravapostide külge on kinnitatud raudväravad. Väravakaared laoti uutena üles.

Sisestatud: 22.03.2012.