Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kunda tsemendivabriku direktori elamu
Mälestise registri number 28734
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 23.04.2008
Registreeritud 04.09.2008
Liigitus ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis elamu 11-korteriline (108004329)

Inspekteerimised(3)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 24.08.10

Menetleja: Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam

Märksõna(10)

Ehitised, Kompleksid, Tootmiskompleks, Elamu, Eramu, Ehitiste liigid, Elamu, Eramu, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Üks silmapaistvamaid 19. saj lõpu historitsistliku, mitmekesiste ja hästi säilinud fassaadidetailidega puitarhitektuuri hea näide.
Hoone on tihedalt seotud Kunda tööstusajalooga, pärinedes tsemenditootmise algaegadest ja olles vabriku esimene administratiivhoone. Oma asukoha tõttu vanalinna keskmes omab Klubi tn. 2 ka miljööväärtust

Sisestatud: 19.09.2008.

Mälestise kirjeldus


Klubi tn. 2 on historitsistlik puithoone, kus on säilinud rohkelt fassaadi originaaldetaile – peasissepääsu värviliste klaasidega rõdu, kolmnurkse ülaosaga aknad, akende ja uste detailid, piirlauad, karniisid, laiad voodrilauad, osaliselt korstnapitsid.
Hoone on ehitatud 2-s etapis. I etapis rajati 1-korruseline, pööningukorrusega, laia ristkülikukujulise põhiplaaniga viilkatusega hoone, mille põhjaküljele lisandus II etapis 2-korruseline, kitsam, samuti ristkülikukujuline viilkatusega maht. 1-korruselist osa ilmestavad 3 verandat. Esifassaadil asub lameda viilkatusega, eest lahtine, külgedelt kinnine, rombikujulise klaasijaotusega värviliste klaasidega veranda, mis on säilunud algsel kujul tagafassaadil on lameda pultkatusega, hiljem kinniseks ehitatud veranda lõunapoolse otsfassaadi veranda on ümber ehitatud väikesest tuulekojast. 2-korruselise hooneosa Klubi tänava poolne sissepääs oli kujundatud vanema hooneosa peasissepääsu sarnaselt, praeguseks on endine varikatusega sissepääs likvideeritud ja asendatud aknaga. 2-korruselise osa põhjafassaadi on hilisema avade kinniehitamisega muudetud, on ehitatud sobimatu varikatus samas on säilinud originaalne tahveluks koos sulustega. Hoone välisilmele on iseloomulikud viisnurksed aknad, mille ülaosas on lai kolmnurkne karniis. Madalama osa katusekorrusel on viilkatusega uugid.
Hoone siseplaneeringut on tulenevalt kasutusotstarbest aegade jooksul muudetud, kuid üldiselt on hoone säilitanud oma algse arhitektuurse lahenduse, käesoleval ajal on ehitis täies ulatuses kasutusel elamuna. Originaalsestest sisedetailidest väärib märkimist 2-korruselise osa esik, kus on säilinud klaasitud uksed ja klaasvaheseinad. samuti tahveluksed piirlaudadega .

Sisestatud: 19.09.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Hoone asub Kunda vanalinna keskuses Klubi ja Jaama tn. liitumiskohas kunagise I tsemendivabriku vahetus läheduses. Krundist põhja ja lääne poole jääb park (läänepoolne Lasteaia-Klubi-Jaama tn. vaheline pargiala kandis varem nime Kitsekoppel), ida pool on Kunda jõe kõrge kaldapealne ja lõuna poole (Jaama tn. ja jõekääru vahelisele madalamale alale) jäävad I tsemendivabriku aegsed tööstushooned. Oluline elu- ja administratiivhoone rajati omal ajal tsemenditootmisele nii lähedale kui võimalik. Praegu jääb end. direktorielamu ja kunagiste tööstushoonete vahele küllaltki suur plats, ent varem on ka seal asunud tootmisega seotud hooneid Klubi tn. 2 ees on asunud ümmargune klump, mis kujundas Klubi ja Jaama tänavate liitumiskoha, käesoleval ajal on see platsi osa „privatiseeritud“ ja piiratud aiaga ning endine väljakumotiiv on kadunud. Klubi tn. 2 vahetusse lähedusse Klubi-Jaama tn. ristmikule jääb ka end. II vabriku aegne ait-ladu (Jaama tn. 16) – 1-korruseline paekivist 2-osaline hoone, mis on paraku ümber ehitatud ja praegu kasutusel AS Mobil laohoonena.
Elamu põhjaküljel, hoonest 2,5m kaugusel, asub paekivist seintega kõrvalhoone (garaaž ja kuurid), mis on suurel määral ümber ehitatud, põhja pool piirab õueala piklik puitkõrvalhoone. Krundi lõunaküljel asuvad endise talli paekivist müürid.

Sisestatud: 19.09.2008.

Mälestise ajalugu


Esimese vabrikudirektori elamu Klubi tn. 2 (omaaegse numeratsiooni järgi vabrikumaja nr. 103) täpne ehitusdaatum pole teada, tõenäoliselt langeb hoone rajamisaeg kokku tsemenditootmise algusega 1871.-72.a. Algselt oli hoone 1-korruseline, lisaks direktori eluruumidele oli seal 1 tuba kontoriks ja 1 tuba laboratooriumiks, kusjuures kontori aknad jäid esifassaadi poole (foto 4). Ehitis oli väljastpoolt ookerkollane. 1877.a lisandus hoonele 2-kordne tiibehitus, kuhu paigutati ümber tehase laboratoorium. Kontor asus majas kuni 1898.a.-ni, kui lähikonnas valmis uus vabrikukontori hoone. Uus vabrikudirektori elamu ehitati aastail 1888-89.
I Eesti Vabariigi lõpuaastail asus majja vabrikuarst dr. Panoff, kes elas siin 1960.aastate alguseni, nõukogude perioodil oli hoone mitme kasutusotstarbega, muu hulgas tegutses siin õmblusartell, põhiliselt olid hoones siiski tehasele Punane Kunda kuuluvad ühiskorterid. Nii näiteks oli aastail 1963-64 maja I korrusel 6 korterit, kusjuures iga korteri juurde kuulus oma köök, II korrusel (kaasa arvatud madalama hooneosa katusekorrus) paiknes 5 korterit ja ühisköök. Hiljem oli maja omanikuks RAS Kunda Elamu.
Käesoleval ajal on majas 7 korterit, mis on eravalduses.

Sisestatud: 19.09.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Ühine kaitsevöönd Kunda tsemendivabriku Dietz-ahjude korstnaga nr 1, Dietz-ahju korstnaga nr 2, klinkerveski hoonega ja tsemendivabriku pudelahju ja pudelahjude alustega on moodustatud, et tagada mälestise säilimine ajalooliselt kujunenud keskkonnas, domineerimine ümbruskonnas ja vaadeldavus.

Sisestatud: 09.09.2008.