Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kunda tsemendivabriku ametnike elamu
Mälestise registri number 28735
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 23.04.2008
Registreeritud 04.09.2008
Liigitus ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis elamu (108004323)

Inspekteerimised(4)

Seisund: halb

Inspekteerimise kuupäev: 24.08.10

Menetleja: Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam

Märksõna(10)

Ehitised, Kompleksid, Tootmiskompleks, Elamu, Korterelamu, Ehitiste liigid, Elamu, Korterelamu, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Mere tn. 1 on Kunda ajaloolisele tööstusasulale tüüpiline endine ametnike ja meistrite elamu, olles samas ka Kunda historitsistliku paearhitektuuri iseloomulik näide. Hoonel on säilinud originaalsed eksterjööridetailid (nii kivi- kui ka puitdetailid), eraldi peab märkima verandasid, mis olid endise vabrikulinnaku elurajoonidele väga tüüpilised. Hoonel on miljööväärtus oma asukoha tõttu Kunda vanalinna keskmes.

Sisestatud: 19.09.2008.

Mälestise kirjeldus


Historitsistlikus stiilis hoone on kirde-edelasuunalise orientatsiooniga, asudes Mere tn.-st ca 18m kaugusel. Põhiplaanilt on ta 12,2x31,3m suurune ristkülik, mis jaotatud 3-ks sektsiooniks, elamu loodeküljel hoovi pool on 3 sarnase välisilmega klaasitud verandat, sissepääsud hoonesse on antud verandade kaudu. Elamu on 1-korruseline katusekorruse ja keldriga paekivist seintega ehitis. Hoonel on eterniidiga kaetud viilkatus, loodefassaadil on 3 laia katuseviilu, Mere tn. poole jääval kagufassaadil on 1 keskne katuseviil. Põhikorrusel on 6 jaotusega piklikud aknad, ääristatud tahutud paekiviraamistusega, katusekorruse aknad on madalamad ja 2 jaotusega, kõikidel akendel (sh keldriaknad) on segmentkaarne paekivist sillus. Tahutud paekivist on ka akna aluslauad ja soklivöö. Välisseinte pinnad on paekivist, krobeliste vuukidega. Tänavapoolsel fassaadil on hoone keskosas horisontaalne paekivist dekoratiivne vöö. Hoovi poole jäävad verandad on puidust, suurte akende ja klaasitud ustega, verandadel on eterniidiga kaetud viilkatused ja kõrged kivitrepid. Tähelepanu väärivad verandade detailid – seinte puittahveldis, puitsõrestiku dekoor, tiheda klaasijaotusega tahveluksed ja aknad. Veranda diagonaalsed sõrestikuelemendid moodustavad akende kohale Kundale iseloomuliku kolmnurkse motiivi. Samuti tuleb ära märkida dekooriga sarikaotsad ja räästakonsoolid, mille kolmnurksel puittahveldisega väljal on saelõikeline ornamentika.

Sisemine ruumijaotus on kõikides sektsioonides olnud sarnane (I korrusel 3 tuba, köök ja selle kõrval vannituba ning kuivkäimla, katusekorrusel magamistoad). Kandeseinteks on sektsioonidevahelised põikseinad ja kogu hoonet läbiv pikikandesein. Sektsiooni keskel asuvast trepikojast pääseb nii katusekorrusele kui ka alla keldrisse. Aja jooksul on kortereid mitmeid kordi ümber ehitatud, suuri kortereid on tükeldatud mitmeks väiksemaks, käesoleval ajal on vahepealseid väikekortereid taas kokku liitma hakatud. Suurimad ümberehitused on toimunud Uus-Sadama tee poolses otsmises sektsioonis, kus korteri algne planeering on täielikult muudetud ja katusekorrusele lootud suur avatud ruum.

Siseruumides on säilinud originaalseid tahveluksi ja puidust sisetrepid koos treitud balustraadiga.

Sisestatud: 19.09.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Mere tn. 1 elamu asub Kunda vanalinna keskmes Jaama-Posti-Tammiku põik- Uus-Sadama tee ja Mere tänavate vahelises kvartalis, endise vabrikukontori, praeguse Kunda muuseumihoone taga. Eelnimetatud kvartal on tsemendivabriku kunagine nn. meistrite elurajoon ja Mere tn. 1 on üks esimesi sellesse piirkonda rajatud elamuid. Mere tn. 1-st lääne poole jääv end. nn. Saksakooli krundi hoonestus on käesolevaks ajaks hävinud. Piirkonnas on säilinud vanad viljapuuaiad. Mere tn. 1 krundi praegune suurus on 534m², kinnistu kirdeosas, Uus-Sadama tee poolsel küljel, paiknevad kõrvalhooned – püstlaudisega pikk kitsas kuur ja sellega liituv kivist abihoone. Krundil piirded puuduvad.

Sisestatud: 19.09.2008.

Mälestise ajalugu


Hoone on ehitatud 1890.a. (mõningatel andmetel 1885.a.) tsemendivabriku ametnike elamuks, oli algselt 3 korteriga ridaelamu. Paikneb Jaama-Posti-Tammiku põik, Uus-Sadama tee ja Mere tänavate piirkonda rajatud omaaegses vabrikuametnike ja meistrite rajoonis, asub 1898.a. ehitatud endise vabrikukontori (praegu Kunda muuseum) otseses naabruses.

Antud piirkonna elukvaliteet oli omaaegses Kundas parim, ületas tollaste töölisrajoonide taset, kõrgel tasemel oli heakorrastus. Igal elamukrundil olid vajalikud kõrvalhooned, aed viljapuude ning ilupõõsastega, krunti ümbritses hekk või tara, piirkonnal oli romantiline väikelinna miljöö. Sellesse nn. meistrite elurajooni kuulusid ka praegused Mere tn. 3 ja 5 ühekorruselised katusekorrusega paekivist elamud, samuti 1912.a ehitatud Tammiku põik 2 asuv nn. Tondiloss - viimasena ehitatud endine vabrikuametnike elamu, mis on juugendstiilis, paekivist, algselt 2-korruseline (praegu 3-korruseline) hoone. Samas elurajoonis, Mere tn. 1 krundi kõrval, asus Jaama tn. ääres ka nn. Saksakool (asutatud 1893, praeguseks on hoone hävinud), mis oli mõeldud põhiliselt ametnike ja meistrite lastele.

Mere tn. 1 elamul oli igal korteril omaette sissepääs veranda kaudu hoovipoolselt küljelt. Igas korteris oli oma sisetrepp, mille kaudu pääses nii keldrisse kui ka katusekorrusele. I korrusel paiknesid 3 tuba, köök ja selle kõrval vannituba ning kuivkäimla, katusekorrusel olid magamistoad ja lastetoad.

Hoone on kogu aeg olnud kasutusel elamuna. Nõukogude perioodil kuulus maja tsemenditehasele Punane Kunda, elamus oli 10 korterit, äärmistes sektsioonides 2 korterit esimesel korrusel ja 1 korter katusekorrusel, keskmises sektsioonis 2 korterit nii esimesel kui ka katusekorrusel. 1994.a. kuulus maja RAS Kunda Elamule, 2003.a. moodustati 7-korteriline korteriühistu, kus oli 6 osanikku.

Viimastel aastatel on tehtud suuri sisemisi ümberehitusi elamu kirdepoolses otsmises korteris, sama korteri katusekorrusele on paigaldatud Velux-tüüpi katusaknad.

Sisestatud: 19.09.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Ühine kaitsevöönd kontori hoonega ja korstna alusega on moodustatud, et tagada mälestise säilimine ajalooliselt kujunenud keskkonnas, domineerimine ümbruskonnas ja vaadeldavus.

Sisestatud: 09.09.2008.